1. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.776
  Đã được thích:
  4.642
  Điểm:
  0
 2. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 3. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.722
  Đã được thích:
  30.256
  Điểm:
  0
 4. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.730
  Đã được thích:
  2.637
  Điểm:
  0
 5. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.075
  Đã được thích:
  2.833
  Điểm:
  0
 6. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 7. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.209
  Đã được thích:
  1.578
  Điểm:
  0
 8. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.371
  Đã được thích:
  4.319
  Điểm:
  0
 9. HoldMeInUrArms

   
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 10. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.128
  Đã được thích:
  14.379
  Điểm:
  0
 11. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 12. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  587
  Đã được thích:
  2.012
  Điểm:
  0
 13. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  4.418
  Đã được thích:
  6.407
  Điểm:
  0
 14. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 15. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  455
  Đã được thích:
  664
  Điểm:
  0
 16. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  546
  Đã được thích:
  612
  Điểm:
  0
 17. nguyen040776

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  12
 18. Oanh Nguyễn Thu

   
  , Nữ, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 19. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  23.226
  Đã được thích:
  33.227
  Điểm:
  0
 20. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.031
  Đã được thích:
  2.393
  Điểm:
  0
 21. TAT

   
  , from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.791
  Đã được thích:
  3.350
  Điểm:
  0
 22. Tien Nguyen Mtl

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  679
  Đã được thích:
  887
  Điểm:
  0
 23. TorL

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  494
  Đã được thích:
  495
  Điểm:
  0
 24. Trang Hoài Thu

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 25. Xuân Xinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0