1. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.909
  Đã được thích:
  4.336
  Điểm:
  0
 2. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  2.102
  Đã được thích:
  1.756
  Điểm:
  0
 3. hungle1970

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 4. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  13.282
  Đã được thích:
  13.445
  Điểm:
  0
 5. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.954
  Đã được thích:
  18.359
  Điểm:
  0
 6. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  4.053
  Đã được thích:
  5.912
  Điểm:
  0
 7. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  437
  Đã được thích:
  639
  Điểm:
  0
 8. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  517
  Đã được thích:
  596
  Điểm:
  0
 9. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  22.732
  Đã được thích:
  32.164
  Điểm:
  0
 10. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.567
  Đã được thích:
  4.109
  Điểm:
  0
 11. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.947
  Đã được thích:
  2.173
  Điểm:
  0
 12. Đạt Nguyễn 3972

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0