1. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.806
  Đã được thích:
  4.190
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.261
  Đã được thích:
  25.914
  Điểm:
  0
 3. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  492
  Đã được thích:
  582
  Điểm:
  0
 4. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.436
  Đã được thích:
  1.224
  Điểm:
  0
 5. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  10.053
  Đã được thích:
  10.452
  Điểm:
  0
 6. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.646
  Đã được thích:
  3.884
  Điểm:
  0
 7. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  340
  Đã được thích:
  521
  Điểm:
  0
 8. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  374
  Đã được thích:
  465
  Điểm:
  0