1. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.862
  Đã được thích:
  4.292
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  16.086
  Đã được thích:
  27.455
  Điểm:
  0
 3. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.925
  Đã được thích:
  1.604
  Điểm:
  0
 4. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  11.739
  Đã được thích:
  12.173
  Điểm:
  0
 5. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  3.229
  Đã được thích:
  4.811
  Điểm:
  0
 6. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  398
  Đã được thích:
  586
  Điểm:
  0
 7. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  439
  Đã được thích:
  522
  Điểm:
  0
 8. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.425
  Đã được thích:
  3.849
  Điểm:
  0