1. Lipton Tea
  Tốt nhất là, chuỵ chụp ảnh nào xong nhớ chỉnh cho kỹ. Chứ lộ ra thế này sao quảng cáo được nữa

  Hốt cả hền với tấm ảnh, nửa đêm nhìn tưởng gặp ma

  Bởi Lipton Tea
  29
  Bình luận cuối: TAT 24/05/2017 lúc 04:18

 2. Lipton Tea
 3. Lipton Tea
 4. Lipton Tea
 5. Lipton Tea
 6. Lipton Tea
 7. Lipton Tea
 8. Lipton Tea