1. Anh Duc 4

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 2. Ánh Sáng Cuối Con Đường

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 3. Ba Phi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 4. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.662
  Đã được thích:
  30.139
  Điểm:
  0
 5. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.711
  Đã được thích:
  2.602
  Điểm:
  0
 6. Chuyên diệt mối

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 7. Clb Con Nhai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 8. Công Tử Họ Đình

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 9. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 10. Hà Tiến Tú

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 11. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  417
  Đã được thích:
  358
  Điểm:
  0
 12. Hoang Anh Trinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 13. Hoàng Tâm 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 14. hpnokia

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 15. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  13.990
  Đã được thích:
  14.202
  Điểm:
  0
 16. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 17. Lee Ho

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 18. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 19. meohoanglovely29

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  12
 20. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 21. missps

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 22. Mrcuu

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 23. mrnamlc

   
  , Nam, from Lao Cai
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 24. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.455
  Đã được thích:
  1.107
  Điểm:
  0
 25. ngotung208

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  12
 26. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 27. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.026
  Đã được thích:
  2.381
  Điểm:
  0
 28. Qvt304

   
  , 32
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 29. sachviet

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  17
 30. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 31. Sơn Nguyễn Thanh 2

   
  , Nam, from Bắc ninh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 32. Songlam_Love

   
  , Nam, from Tp. Ho CHi Minh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 33. Stone014585

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 34. tăng thị quỳnh hương

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 35. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  198
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 36. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  191
  Đã được thích:
  234
  Điểm:
  0
 37. Thiện HR

  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 38. Thuy Beo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 39. TiếnGS

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 40. TorL

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  494
  Đã được thích:
  495
  Điểm:
  0
 41. TTV

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 42. TuTi

  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 43. Vương Anh Tu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 44. Zooze Daniel

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0