1. Anh Duc 4

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 2. Ba Phi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 3. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  13.521
  Đã được thích:
  22.652
  Điểm:
  0
 4. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  1.805
  Đã được thích:
  1.603
  Điểm:
  0
 5. Chuyên diệt mối

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 6. Clb Con Nhai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 7. Công Tử Họ Đình

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 8. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  388
  Điểm:
  0
 9. Hà Tiến Tú

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 10. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  309
  Điểm:
  0
 11. Hoang Anh Trinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 12. Hoàng Tâm 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 13. hpnokia

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 14. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  6.961
  Đã được thích:
  6.996
  Điểm:
  0
 15. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  25
 16. Lee Ho

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 17. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 18. meohoanglovely29

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  12
 19. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 20. missps

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 21. Mrcuu

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 22. mrnamlc

   
  , Nam, from Lao Cai
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 23. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.308
  Đã được thích:
  946
  Điểm:
  0
 24. ngotung208

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  12
 25. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 26. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 27. Qvt304

   
  , 31
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 28. sachviet

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  17
 29. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 30. Sơn Nguyễn Thanh 2

   
  , Nam, from Bắc ninh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 31. Songlam_Love

   
  , Nam, from Tp. Ho CHi Minh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 32. Stone014585

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 33. tăng thị quỳnh hương

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 34. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  192
  Đã được thích:
  276
  Điểm:
  0
 35. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  0
 36. Thiện HR

  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 37. Thuy Beo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 38. TiếnGS

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 39. TTV

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 40. TuTi

  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 41. Vương Anh Tu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 42. Zooze Daniel

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0