1. +SanWillBeDied

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 2. 19712005

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 3. 2 lua'

   
  , Nam, 40, from Phoenix, Arizona
  Bình luận / trả lời:
  355
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  12
 4. 8 Cho Đời Bớt Khổ

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 5. @tamminh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 6. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  1.108
  Đã được thích:
  1.048
  Điểm:
  0
 7. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.670
  Đã được thích:
  2.181
  Điểm:
  0
 8. Akayoi!

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  788
  Đã được thích:
  1.175
  Điểm:
  0
 9. Alex Taan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 10. alichickim

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 11. Aliciel Lullaby

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 12. Alipaba

   
  , Nam, from Sao Hỏa
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 13. Alpha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 14. An Le 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 15. an nguyễn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  0
 16. Anata Anata

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  608
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  27
 17. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.113
  Đã được thích:
  1.549
  Điểm:
  0
 18. Andyzhen

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  108
  Điểm:
  0
 19. Anh Hai 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 20. Anh Le Dieu 1982

   
  Bình luận / trả lời:
  162
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 21. Anh Thư 6

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 22. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.498
  Đã được thích:
  1.089
  Điểm:
  52
 23. anhlucky2

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 24. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  228
  Điểm:
  0
 25. ANSDTB

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 26. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  343
  Đã được thích:
  876
  Điểm:
  0
 27. Aquariuss

   
  , Nữ, 35
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 28. Avirus

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 29. b4db0y102

   
  , Nam, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 30. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.739
  Đã được thích:
  5.102
  Điểm:
  0
 31. babyhappy

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 32. Bac Tu Map

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 33. Bạch Vân min

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 34. BachNhuc

   
  , 72
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 35. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.714
  Đã được thích:
  3.982
  Điểm:
  0
 36. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  217
  Đã được thích:
  197
  Điểm:
  0
 37. Bairiki

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 38. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.630
  Đã được thích:
  2.841
  Điểm:
  0
 39. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  123
  Điểm:
  0
 40. Bang Trang Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 41. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  377
  Đã được thích:
  148
  Điểm:
  37
 42. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 43. Bánh mì thịt

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  1.327
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  37
 44. Bánh Xe

   
  Bình luận / trả lời:
  539
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  27
 45. Bảo Quân 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 46. baodzai

   
  , Nam, from Ha Noi
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 47. Baothegioiphunu

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.805
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 48. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  693
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  37
 49. Ba_Tàu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 50. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  175
  Đã được thích:
  210
  Điểm:
  0
 51. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 52. Bean John

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 53. bemeo1102

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  525
  Đã được thích:
  123
  Điểm:
  27
 54. Benza

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 55. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  721
  Đã được thích:
  967
  Điểm:
  0
 56. Berloriner Pham

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 57. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  229
  Đã được thích:
  622
  Điểm:
  0
 58. Bestname

   
  , Nam, 116
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  298
  Điểm:
  0
 59. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 60. Bin Ku

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 61. Bingo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 62. Binhminhtrenqueanh

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 63. bjennguyen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  216
  Đã được thích:
  184
  Điểm:
  0
 64. blablabom

   
  , Nam, from sài gòn
  Bình luận / trả lời:
  285
  Đã được thích:
  419
  Điểm:
  0
 65. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  490
  Đã được thích:
  694
  Điểm:
  0
 66. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  3.464
  Đã được thích:
  3.510
  Điểm:
  0
 67. Bồ Hóng

   
  , Nam, from Kenia
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  0
 68. bolobala

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  79
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 69. Bom phone

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 70. Bông Vũ

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  283
  Đã được thích:
  373
  Điểm:
  0
 71. bosbos

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 72. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 73. Bụi Cát 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 74. Bùi Xuân Vinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 75. bum bum

   
  , 19
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 76. buôn chuyện

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.420
  Đã được thích:
  436
  Điểm:
  52
 77. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  13.602
  Đã được thích:
  22.879
  Điểm:
  0
 78. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 79. Cá Cơm Mayhem

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 80. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 81. Ca Sau 2016

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 82. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  592
  Đã được thích:
  545
  Điểm:
  0
 83. Câmtngu123

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 84. Cao Anh Tuan 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 85. Cao Nam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 86. CaptainSinbad

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 87. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  1.823
  Đã được thích:
  1.620
  Điểm:
  0
 88. Cậu Út Miền Tây

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 89. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  414
  Đã được thích:
  400
  Điểm:
  0
 90. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  975
  Đã được thích:
  1.825
  Điểm:
  0
 91. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  480
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  0
 92. Châu Tinh Trờ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 93. chausaigon75

   
  , Nam, 61
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 94. Chelsea trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 95. Chí Trung 01

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 96. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  592
  Đã được thích:
  742
  Điểm:
  0
 97. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  657
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 98. Chính Đakai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 99. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 100. Choixongzong

  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 101. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  2.853
  Đã được thích:
  6.549
  Điểm:
  0
 102. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.217
  Đã được thích:
  3.112
  Điểm:
  0
 103. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  303
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  0
 104. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  1.620
  Đã được thích:
  1.976
  Điểm:
  0
 105. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 106. ChungĐề

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 107. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  312
  Điểm:
  0
 108. Ck hồng

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 109. cknood

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 110. cnn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 111. Cò mẹ

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 112. Cola Cola

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  165
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 113. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.795
  Đã được thích:
  1.362
  Điểm:
  0
 114. Conan-Agf

   
  , Nam, from An Giang
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 115. Concerned citizen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 116. Condê Ok

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 117. Công chúa Thủy Tề

   
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 118. Cong Fu Cu Chuoi

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  106
  Đã được thích:
  288
  Điểm:
  0
 119. Cong Khu Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 120. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.811
  Đã được thích:
  8.853
  Điểm:
  0
 121. Cornish rex

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 122. Crooked Hillary

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 123. Củ Kiệu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 124. Cú Đêm Chồng

  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 125. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.067
  Đã được thích:
  4.444
  Điểm:
  0
 126. Cua Càng

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 127. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 128. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  832
  Đã được thích:
  2.118
  Điểm:
  0
 129. Cuong Bui 1717

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 130. Cường OTOHONDA

  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 131. Cường Oz

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 132. Cuong Tran 16

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 133. Cuong Tuan

   
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 134. Cuong Vuong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 135. Cườngkimcương-khoadolla

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 136. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  575
  Đã được thích:
  884
  Điểm:
  0
 137. Cửu Tử

   
  , Nữ, 13
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 138. Dai Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 139. Daika

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 140. Dalton88

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 141. Danang Sydney

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  716
  Đã được thích:
  707
  Điểm:
  0
 142. Dang Vũ Trường

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  308
  Đã được thích:
  469
  Điểm:
  0
 143. dangnhung198

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  412
  Đã được thích:
  259
  Điểm:
  17
 144. danh07

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 145. danny do

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 146. daole

   
  , Nữ, 46
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 147. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 148. DCTNguyen

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  658
  Đã được thích:
  136
  Điểm:
  27
 149. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 150. Dep Trai 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 151. dhdbqn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 152. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 153. diện vô

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 154. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.719
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  92
 155. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 156. dinhnguyendns

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 157. Dino_Khang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 158. doanh yên

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  91
  Điểm:
  0
 159. Domdom

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 160. Donal Jum

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  115
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  0
 161. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.879
  Đã được thích:
  482
  Điểm:
  37
 162. DTMN

   
  , Nữ, 51
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 163. du mục (leave)

  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 164. Duc Nam Le

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 165. duc nhan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 166. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  341
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 167. Duckien Bui

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 168. Dung Dao Trong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 169. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 170. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  388
  Điểm:
  0
 171. Dũng Shi

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 172. Dung Xuan 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 173. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.908
  Đã được thích:
  2.290
  Điểm:
  0
 174. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  365
  Đã được thích:
  300
  Điểm:
  0
 175. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 176. duong trung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 177. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  819
  Đã được thích:
  812
  Điểm:
  17
 178. Duongphan84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  356
  Đã được thích:
  340
  Điểm:
  0
 179. Duy Manh Ly

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 180. Easy123

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 181. eboss113

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 182. Emily H.Y

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 183. FA Gaming

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 184. Fan bong da

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.147
  Đã được thích:
  413
  Điểm:
  0
 185. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.232
  Đã được thích:
  2.112
  Điểm:
  0
 186. featherchickens

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 187. Full sunshine

   
  Bình luận / trả lời:
  1.055
  Đã được thích:
  995
  Điểm:
  0
 188. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  236
  Điểm:
  0
 189. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  864
  Đã được thích:
  2.168
  Điểm:
  0
 190. Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.373
  Đã được thích:
  709
  Điểm:
  92
 191. Game Number One

  Bình luận / trả lời:
  954
  Đã được thích:
  310
  Điểm:
  37
 192. Get Up

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 193. Ghét lũ gato

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 194. Già Bợm Thuận

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 195. Gia Đạt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 196. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  417
  Đã được thích:
  640
  Điểm:
  0
 197. Giang Vuxuan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 198. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.240
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  37
 199. GOD_KILLERX

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 200. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 201. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  533
  Đã được thích:
  935
  Điểm:
  0
 202. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 203. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  254
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 204. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  0
 205. hai vu 2710

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 206. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 207. Haiti Chung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 208. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  979
  Đã được thích:
  841
  Điểm:
  0
 209. Hạnh Phúc 1904

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  169
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 210. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  309
  Điểm:
  0
 211. HanT

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 212. HanTutv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 213. Hau Do 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 214. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.534
  Đã được thích:
  3.110
  Điểm:
  0
 215. HDK

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  265
  Đã được thích:
  159
  Điểm:
  0
 216. Helen Don

   
  Bình luận / trả lời:
  647
  Đã được thích:
  442
  Điểm:
  0
 217. Heo Jamin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 218. Heocon2015

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.764
  Đã được thích:
  4.475
  Điểm:
  0
 219. HeoMoi

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  247
  Điểm:
  0
 220. Hi-Tech

   
  , Nữ, 18
  Bình luận / trả lời:
  1.274
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  52
 221. Hiền Nguyễn Phước Hiền

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 222. Hiep Le 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 223. Hieu Trung 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 224. hieugilbert

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 225. HieuHo101

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 226. Hiền Nguyễn

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 227. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  225
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 228. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 229. Hoả Long

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 230. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  1.082
  Đã được thích:
  1.529
  Điểm:
  0
 231. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.788
  Đã được thích:
  2.907
  Điểm:
  0
 232. Hoa Vô Khuyết

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  235
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  17
 233. hoabin

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 234. Hoaco Muaxuan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 235. Hoàn Trần Vũ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  302
  Đã được thích:
  381
  Điểm:
  0
 236. Hoàng An Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 237. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  267
  Đã được thích:
  360
  Điểm:
  0
 238. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 239. Hoang Lam 6

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 240. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  143
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 241. Hoàng Nghĩa Thắng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 242. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  543
  Điểm:
  0
 243. hoclaixevungtau

   
  , Nam, from vung tàu
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 244. Hồng Hoa Tiên Tử

   
  , Nam, from Lâm Đồng
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 245. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.202
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  72
 246. Hong My

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 247. hongcuong159

  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 248. hongky

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 249. hongtuongquan

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 250. Hos

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 251. host

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  221
  Đã được thích:
  265
  Điểm:
  0
 252. hscc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  233
  Đã được thích:
  172
  Điểm:
  12
 253. htblue1988

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 254. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 255. Hứa Sở

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 256. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  250
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  17
 257. Hung Anh 3

   
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 258. HUNG CU CHI

   
  , Nam, from Tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 259. Hùng Lê Kim

   
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 260. HUNG MINH 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 261. Hung Nguyen 66

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 262. Hung Pro

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 263. hungle1970

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 264. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  257
  Đã được thích:
  497
  Điểm:
  0
 265. Hương Linh

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.958
  Đã được thích:
  896
  Điểm:
  37
 266. Hương Trần Kiều Dung

   
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 267. Huu hoa

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 268. Hữu Huy

  Bình luận / trả lời:
  175
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 269. Hữu Lộc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 270. Hữu Tịnh Lê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 271. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  862
  Đã được thích:
  551
  Điểm:
  0
 272. Huy Phạm 88

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 273. Huynh Trong Phu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 274. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 275. Huynh Vu 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 276. Huynhminhman Man

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 277. huyusa

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 278. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 279. ibrand

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  249
  Đã được thích:
  240
  Điểm:
  0
 280. Ja Min

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 281. jackie_love

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 282. jacky lee 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 283. Jade Lee

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 284. jared Hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 285. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  827
  Đã được thích:
  1.845
  Điểm:
  0
 286. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 287. JK Wong

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 288. Johnson Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 289. Johnson Vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 290. Jonyphuc

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 291. Jookies68

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 292. Joseph Pham

   
  , Nam, 29, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 293. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  1.960
  Đã được thích:
  1.445
  Điểm:
  0
 294. Judy Judy

   
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 295. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  603
  Đã được thích:
  498
  Điểm:
  0
 296. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  316
  Đã được thích:
  263
  Điểm:
  0
 297. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.301
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 298. kdtrieuan

   
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 299. Kẻ Hai Mặt @

   
  , Nam, from TP HO CHI MINH
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 300. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.714
  Đã được thích:
  388
  Điểm:
  37
 301. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 302. Ken88

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  148
  Điểm:
  0
 303. kenzo369

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  46
  Điểm:
  0
 304. Ken_Nguyen

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 305. Kh.Dung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 306. Khánh Linh

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.170
  Đã được thích:
  331
  Điểm:
  37
 307. Khiem Nguyen 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 308. Khờ thế

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 309. khoa dang 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  0
 310. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 311. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  10
 312. khoi dong dang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 313. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  234
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  0
 314. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.114
  Đã được thích:
  760
  Điểm:
  0
 315. Không Còn Ai 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 316. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 317. Killua Sama

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 318. kilyku

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 319. kimcookie

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 320. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 321. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 322. L. Wingler Abraham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  108
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 323. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  145
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 324. la Bang

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 325. Lake Cloud

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 326. Làm Người Tốt

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 327. Lam Nguyen 19

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 328. Lam Quoc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  218
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  0
 329. Lâm Tít

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 330. lambanggia

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 331. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  916
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  27
 332. Lan Quyên

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  2.193
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 333. Lana Chau

   
  , Nữ, from USA
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 334. Lance

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 335. Langdunet

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 336. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  367
  Đã được thích:
  187
  Điểm:
  0
 337. langthang123

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 338. langthang1981

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  105
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  0
 339. lanhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 340. Lão Hạc Tiên Sinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 341. laovu

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 342. laso

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 343. lastmanstandingtall

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 344. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  613
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  27
 345. Le Cuong Le Cuong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 346. Lê La

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 347. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  502
  Đã được thích:
  477
  Điểm:
  0
 348. Lê Ngọc Vân Nhi

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 349. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  520
  Đã được thích:
  505
  Điểm:
  0
 350. Lê Thành 12

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 351. Lê Đức 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 352. Legacy123

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 353. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.714
  Đã được thích:
  321
  Điểm:
  27
 354. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.099
  Đã được thích:
  3.346
  Điểm:
  0
 355. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  0
 356. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.932
  Đã được thích:
  550
  Điểm:
  92
 357. Liam Vu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 358. liem chau

   
  , from tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  156
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 359. Lieu Pham 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 360. Linh Hương

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.443
  Đã được thích:
  324
  Điểm:
  52
 361. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 362. Linh Đan 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 363. Linhhan

   
  , Nữ, 20
  Bình luận / trả lời:
  1.792
  Đã được thích:
  363
  Điểm:
  72
 364. Linhhồn Đãmất

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 365. Lionking32

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  411
  Đã được thích:
  1.321
  Điểm:
  0
 366. Lipton Tea

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  971
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  27
 367. Loan Nguyen 13

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 368. Loan Phùng

   
  , Nữ, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 369. lồng bàn

   
  , Nữ, 38
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 370. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.292
  Đã được thích:
  730
  Điểm:
  122
 371. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  642
  Đã được thích:
  991
  Điểm:
  0
 372. Long Life

   
  , Nam, from City HCM
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  169
  Điểm:
  0
 373. Long T

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 374. Long TB

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  854
  Đã được thích:
  934
  Điểm:
  0
 375. Long0808

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 376. longcatoi

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 377. Lord Xingling

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  143
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 378. LoveAvalon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  410
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  0
 379. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.302
  Đã được thích:
  12.841
  Điểm:
  0
 380. lqd111105

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 381. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  301
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 382. luat van

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 383. luatkhoa ha

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 384. luc lac

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 385. lucbinh

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  181
  Đã được thích:
  228
  Điểm:
  0
 386. Luong Sung 2

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 387. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 388. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 389. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 390. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  1.641
  Đã được thích:
  2.215
  Điểm:
  0
 391. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 392. Mạnh Hải 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 393. Mạnh Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 394. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.749
  Đã được thích:
  301
  Điểm:
  27
 395. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  151
  Điểm:
  0
 396. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 17
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 397. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  187
  Đã được thích:
  206
  Điểm:
  0
 398. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 399. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  431
  Điểm:
  0
 400. Mẹo Du Lịch

   
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 401. mèo kêu meo meo

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 402. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  681
  Đã được thích:
  850
  Điểm:
  0
 403. MeoBeoVoDoi

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 404. meohoanglovely29

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  12
 405. MeoMelb

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 406. Meomun3008

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 407. Meoo Hồng

   
  Bình luận / trả lời:
  88
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 408. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  753
  Đã được thích:
  692
  Điểm:
  0
 409. Messi xứ Hà Thành

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 410. Mi Ph

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 411. Mi Ph 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 412. Michelle Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 413. Mijiryja Van

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 414. mimi456

   
  , Nữ, 19
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 415. Min Đơ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 416. Minh Công Hà

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 417. Minh kiệt

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 418. Minh Ngoc Nguyễn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 419. Minh Nguyen Hoang 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 420. Minh Nguyen Khac

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 421. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.514
  Đã được thích:
  444
  Điểm:
  52
 422. minhvita

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 423. MIO

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 424. Mit Hat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 425. Mit1123

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 426. mk4ewalk

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  338
  Đã được thích:
  309
  Điểm:
  0
 427. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  2.995
  Đã được thích:
  724
  Điểm:
  92
 428. Monte Zuma

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 429. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.190
  Đã được thích:
  3.407
  Điểm:
  0
 430. Mr Fil

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 431. mr.huy.sg

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 432. MrBonChen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  135
  Đã được thích:
  198
  Điểm:
  0
 433. MrK

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  254
  Đã được thích:
  358
  Điểm:
  0
 434. MrNoName

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  160
  Đã được thích:
  235
  Điểm:
  0
 435. MrTrinh

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 436. Mrvanhc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  178
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 437. msleora

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  143
  Đã được thích:
  187
  Điểm:
  0
 438. mtung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  441
  Điểm:
  0
 439. MU FC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  613
  Đã được thích:
  239
  Điểm:
  52
 440. muahangcongnghe.com

  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 441. MùaThuHàNội

   
  , Nữ, 38
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 442. MXH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 443. Myphuong Truong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 444. nakata_1

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 445. nam 13456982

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 446. nam cb

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 447. Nambc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 448. namct

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.980
  Đã được thích:
  371
  Điểm:
  72
 449. namdv

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 450. Nào Cùng Kết nối

   
  , Nam, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  375
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 451. Ndv

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  12
 452. Net Home Furniture

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  169
  Đã được thích:
  180
  Điểm:
  0
 453. newfeed24h.com

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 454. Newmoon

   
  , Nữ, 16
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 455. Newyouth Tourism

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 456. Ng Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 457. Nga Thanh Bui

   
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 458. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.312
  Đã được thích:
  951
  Điểm:
  0
 459. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  335
  Điểm:
  0
 460. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  257
  Điểm:
  0
 461. Ngan Nguyen 16

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 462. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  0
 463. ngayxuadalat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  103
  Đã được thích:
  198
  Điểm:
  0
 464. NGHIA NGUYEN 85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  291
  Đã được thích:
  208
  Điểm:
  0
 465. Nghia Viet Nghia

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 466. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  838
  Đã được thích:
  1.238
  Điểm:
  0
 467. Ngo Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 468. Ngô Sỹ Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 469. Ngoc Duc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 470. Ngoc Tran Hong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 471. Ngọc Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 472. Ngồi Xổm To Hơn Hẳn

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 473. ngược đời

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.184
  Đã được thích:
  425
  Điểm:
  52
 474. Người lạ mặt

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.222
  Đã được thích:
  360
  Điểm:
  0
 475. Người Mang Tâm Sự

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 476. Người trúng số

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 477. nguoicat79

   
  , 14
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 478. NgườiHậuGiang

   
  , Nữ, 35
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  294
  Điểm:
  0
 479. Nguyễn Apple Luân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 480. nguyen bao thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 481. Nguyen Bich Hang

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 482. Nguyễn Chung hdv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 483. Nguyễn Hân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 484. Nguyễn Hiển 12

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 485. nguyen hoang 20

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 486. Nguyen Hong Thai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 487. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  430
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 488. Nguyên Khang0701

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 489. Nguyễn Lý Hùng Nguyễn

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 490. nguyen minh duc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 491. Nguyen Minh Hai 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 492. Nguyễn Minh hải 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 493. Nguyễn Ngọc 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 494. Nguyễn Nhật Minh Huy

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 495. nguyen phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  91
  Điểm:
  0
 496. Nguyên Phong11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 497. Nguyễn Quốc Vương 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 498. nguyen thanh 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  556
  Đã được thích:
  273
  Điểm:
  27
 499. Nguyễn Thị Lan Anh 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 500. Nguyễn Thiêm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 501. Nguyen Tran 7

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  231
  Đã được thích:
  417
  Điểm:
  0
 502. Nguyễn văn Cường 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 503. Nguyen Van Hung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  152
  Đã được thích:
  150
  Điểm:
  0
 504. Nguyễn Văn Nguyễn 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 505. nguyen van Thanh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 506. nguyễn văn đức 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 507. Nguyễn Xuân Hải 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 508. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.597
  Đã được thích:
  4.137
  Điểm:
  0
 509. Nguyễn Đình Tuấn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 510. Nguyễn Đức Võ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  165
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 511. Nguyễn Được

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 512. NguyenKienvt90

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 513. Nguyênngoc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  201
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  10
 514. nguyenpr089

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  147
  Điểm:
  0
 515. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.115
  Đã được thích:
  1.727
  Điểm:
  0
 516. Nhà gạo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 517. Nhậm Đình Đình

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  192
  Đã được thích:
  210
  Điểm:
  0
 518. Nhật Minh VN

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 519. nhat nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  114
  Điểm:
  0
 520. nhc_hsc

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  810
  Đã được thích:
  680
  Điểm:
  0
 521. nhieuchuyen

   
  , 52
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 522. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 523. nmdhabl

  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 524. Nobita

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  850
  Đã được thích:
  226
  Điểm:
  52
 525. Nông Lão

   
  , Nam, from gia lai
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  0
 526. Nông_dân

   
  , Nam, from Cà Mau
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 527. NTH

   
  Bình luận / trả lời:
  569
  Đã được thích:
  499
  Điểm:
  0
 528. Nuoc Khoang Viet Co.ltd

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 529. Nước Mắm PQ

   
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 530. Nước Mắt Mặt Trời

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 531. Ô tô Ngon

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 532. Oanh Nguyễn 10

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 533. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  456
  Đã được thích:
  1.022
  Điểm:
  0
 534. Ốc hương***

   
  , Nữ, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 535. ohyeah69

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  234
  Đã được thích:
  242
  Điểm:
  0
 536. ối zời ơi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  875
  Đã được thích:
  246
  Điểm:
  37
 537. Oizoioi

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 538. Olajide Bt

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 539. Ôm Sổ Đỏ Đi Cầm

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 540. ồn ào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  52
 541. onemot2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  12
 542. Ông Nam Mô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  91
  Điểm:
  0
 543. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  2.993
  Đã được thích:
  4.292
  Điểm:
  0
 544. pandora3

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 545. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.356
  Đã được thích:
  895
  Điểm:
  92
 546. paphải

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  10
 547. Patblack

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 548. Paul Nguyễn 2805

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 549. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.744
  Đã được thích:
  593
  Điểm:
  37
 550. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  19.520
  Đã được thích:
  24.985
  Điểm:
  0
 551. Pham Hien 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 552. Pham Ken

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 553. Pham Tan Vietnam

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 554. PhamLinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 555. Phan Quốc Toàn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  160
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  0
 556. phanthanhhanoi

   
  , Nữ, from Ha Noi, Viet Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 557. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.145
  Đã được thích:
  3.321
  Điểm:
  0
 558. Philip loi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 559. Phong Daoson

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 560. Phong Minh Đăng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 561. phongluuonline

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 562. PhongVan Ast

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  130
  Điểm:
  0
 563. Phó thường dân

   
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 564. phu dang

   
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 565. Phú Hoàng HN

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 566. Phuc Nguyen 30

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 567. Phùng Thuận Hiền

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 568. PhuocDinh281288

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  0
 569. Phuong Anh 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 570. phương chuột

   
  , Nữ, from đn
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 571. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 572. Phuong Tranduy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 573. Phượt thủ thích đu đủ

   
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 574. Plnb

   
  , 23
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 575. pqh.acc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 576. PT Hằng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 577. PTD

   
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 578. ptinh86

   
  , Nữ, from hà nội
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 579. PTTech

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.766
  Đã được thích:
  306
  Điểm:
  72
 580. Puka hấp

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.546
  Đã được thích:
  271
  Điểm:
  0
 581. QT28

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 582. Quái Thú Thần Kỳ

   
  Bình luận / trả lời:
  390
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 583. quandobuon

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 584. Quang Nguyen Lam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 585. Quang Tiến

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 586. Quang Tuan 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 587. quangdat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.208
  Đã được thích:
  728
  Điểm:
  72
 588. quen hoai

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 589. Quốc Hoàng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.290
  Đã được thích:
  1.118
  Điểm:
  122
 590. QUOC XOI

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  256
  Đã được thích:
  169
  Điểm:
  0
 591. QuocKhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  507
  Đã được thích:
  411
  Điểm:
  0
 592. Quỷ Nhỏ

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  312
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 593. Quyen Le 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 594. Quyết Phạm

   
  Bình luận / trả lời:
  1.277
  Đã được thích:
  275
  Điểm:
  27
 595. Richard P. Kiefer

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  95
  Điểm:
  0
 596. ringovn

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 597. Rio

   
  , Nam, from Brazil
  Bình luận / trả lời:
  618
  Đã được thích:
  808
  Điểm:
  0
 598. Robert Ngo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 599. Rocky Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 600. Rong Komodo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 601. Rongden HN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  545
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  0
 602. rotori

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.187
  Đã được thích:
  981
  Điểm:
  0
 603. sacredkeep

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 604. Saigonam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  208
  Đã được thích:
  375
  Điểm:
  0
 605. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.840
  Đã được thích:
  683
  Điểm:
  12
 606. Samuel Huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 607. samvu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 608. sảng gia

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 609. sâubit

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.079
  Đã được thích:
  338
  Điểm:
  52
 610. Searice

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 611. Security Helper

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 612. seokts

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 613. seven7

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.333
  Đã được thích:
  491
  Điểm:
  52
 614. Si PhanTien

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 615. single lovebird

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 616. sokhanhcali

   
  , Nam, from California-USA
  Bình luận / trả lời:
  495
  Đã được thích:
  741
  Điểm:
  27
 617. Son Lang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 618. Sống lương thiện

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 619. Star Hotel Da Nang

   
  , from Đà Nẵng
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 620. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  1.147
  Đã được thích:
  1.048
  Điểm:
  0
 621. struong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 622. Sử Hồng Anh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  305
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 623. Sue Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  46
  Điểm:
  0
 624. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 625. Sukanice

   
  Bình luận / trả lời:
  199
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 626. supersheep

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 627. Sửu Nhi

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 628. TACOMPUTER

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 629. Tam Ho

   
  Bình luận / trả lời:
  407
  Đã được thích:
  296
  Điểm:
  0
 630. Tâm Lê 6

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 631. Tam Tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 632. Tâm tư VCL

   
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 633. Tanaso

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 634. Tang Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 635. Tào

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 636. Tào Lao.

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 637. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.330
  Đã được thích:
  2.752
  Điểm:
  0
 638. Tàu ngầm U-571

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 639. Taurus Hao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 640. TDân

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  12
 641. Teamo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.704
  Đã được thích:
  2.409
  Điểm:
  0
 642. Teddy Cheung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 643. Teddy Vo

   
  , Nam, from Hanoi
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  0
 644. Tến Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 645. teounited

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 646. têtamthua

   
  , Nam, from somewhere
  Bình luận / trả lời:
  1.749
  Đã được thích:
  1.673
  Điểm:
  0
 647. tgghoangvu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  408
  Đã được thích:
  454
  Điểm:
  0
 648. Thái QN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  157
  Đã được thích:
  263
  Điểm:
  0
 649. Thái Văn Hải

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 650. thamlangman

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 651. Thần Tài Đến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 652. thang tran 11

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 653. Thắngkaka Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 654. Thanh Cuong Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 655. Thanh Hải Nguyễn 13

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 656. Thanh Hồ Thanh

   
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 657. Thanh long nghean

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 658. Thanh Minh 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 659. Thanh Nguyen Duc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 660. Thánh Nhọ

   
  Bình luận / trả lời:
  663
  Đã được thích:
  99
  Điểm:
  27
 661. Thanh Phu Pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 662. thanh son Vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 663. Thanh Tai Nguyen

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 664. Thanh Tran 22

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  94
  Điểm:
  0
 665. thanhabz

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  250
  Điểm:
  0
 666. thanhchem

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 667. Thanhdatson

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 668. thanhhien2009

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 669. thanhminhnguyenvn

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 670. Thanhp

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  204
  Điểm:
  0
 671. thaogau01

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 672. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  86
  Điểm:
  0
 673. thấy sao nói vậy

   
  , 40
  Bình luận / trả lời:
  3.050
  Đã được thích:
  3.834
  Điểm:
  0
 674. Thạch đầu papa

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 675. Thế Anh

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.449
  Đã được thích:
  242
  Điểm:
  27
 676. Thế Phong Nguyễn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 677. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  194
  Đã được thích:
  281
  Điểm:
  0
 678. thenam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 679. Thị Nở

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.113
  Đã được thích:
  161
  Điểm:
  52
 680. Thị Thị

   
  , Nữ, from Hoi An City
  Bình luận / trả lời:
  138
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 681. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  121
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  0
 682. Thiên Nhiên

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  327
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 683. Thiên đình

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 684. ThienFurniture

  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 685. Thiênnam

   
  , Nam, 12
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 686. thienvina

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 687. Thinh Duong 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 688. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 689. thỏ cụt tai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.629
  Đã được thích:
  527
  Điểm:
  0
 690. Thổ dân amazon

   
  , Nam, 11
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 691. Thợ IT

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  719
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  27
 692. Thỏ Nhóc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  115
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 693. thoa2016

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 694. tholau223

   
  , Nữ, from Hang
  Bình luận / trả lời:
  391
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 695. Thong Lu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 696. Thu Phương

   
  Bình luận / trả lời:
  137
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  37
 697. Thực Tế

   
  Bình luận / trả lời:
  277
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 698. Thuephongtro.com

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  317
  Đã được thích:
  660
  Điểm:
  0
 699. Tiên Mò Xuống Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 700. Tien Nguyen Mtl

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  625
  Đã được thích:
  842
  Điểm:
  0
 701. tienanh8889

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 702. Tiểu Nhiễm

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 703. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.101
  Đã được thích:
  1.563
  Điểm:
  0
 704. TieuHongHa

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 705. tieuthuhanny90

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  448
  Đã được thích:
  634
  Điểm:
  0
 706. Tiger V Jimmy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 707. tiwenger

   
  , Nam, from quận thủ đức
  Bình luận / trả lời:
  630
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  27
 708. Toàn Phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 709. TommyLé

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 710. tommyteo

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 711. Tony Nguyen 13

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 712. TorL

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  349
  Đã được thích:
  288
  Điểm:
  0
 713. Tothanh Tuan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 714. Trần Anh

   
  , Nam, from Tp. Vinh
  Bình luận / trả lời:
  1.348
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  72
 715. Trần Anh Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 716. Tran Dat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  696
  Đã được thích:
  577
  Điểm:
  0
 717. Trần Hậu 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  127
  Đã được thích:
  151
  Điểm:
  0
 718. Trần Hồ Quý Dương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 719. tran ngocchung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 720. Trần Như Hùng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 721. Tran quy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 722. Trần Thanh 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  120
  Đã được thích:
  151
  Điểm:
  0
 723. Trần Thành 9202

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 724. Trần Thanh Trúc

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 725. Trần Thảo 3

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 726. Tran Tu u ah

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 727. Trần Văn Trọng 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 728. trandanh

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 729. trandat0939

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 730. tranduan

   
  , Nam, 44
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 731. Tranforex

  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 732. Trangairi2505

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  282
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 733. Trangtrang2505

   
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 734. TrầnHoàng

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  404
  Đã được thích:
  655
  Điểm:
  0
 735. TrầnHưng 1007

   
  , Nam, 27, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  163
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  27
 736. TranHung89

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 737. trankhoa2601

   
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 738. trantomtop

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 739. Travis Do

   
  , Nam, from USA
  Bình luận / trả lời:
  181
  Đã được thích:
  242
  Điểm:
  10
 740. Tri Nguyenminh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 741. trinh611

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  218
  Đã được thích:
  172
  Điểm:
  0
 742. Triste Hombre

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 743. troller

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.727
  Đã được thích:
  289
  Điểm:
  72
 744. Trùm Sò

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  817
  Đã được thích:
  151
  Điểm:
  37
 745. Trung Hiếu Lê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 746. Trung Hiếu Trần 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 747. Trung Nghiêm Bảo (Fancy)

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 748. Trung Niên

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 749. Trung Peter

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 750. Trungxigon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 751. trưởng thôn

   
  , Nam, 49
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 752. trương vô kị

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  127
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 753. Truonglaoto@gmail.com.

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 754. Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.696
  Đã được thích:
  7.878
  Điểm:
  0
 755. Tu Le 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 756. Tu Phan 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 757. Tử vi

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  106
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  10
 758. Tuan Anh 18

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 759. Tuấn Anh 588

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 760. Tuấn Anh Ngô 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 761. Tuấn Còm

   
  , Nam, from www.hadola.net
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 762. Tuấn Duy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  726
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 763. Tuan Ha Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  879
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  52
 764. Tuấn Lê 8x

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 765. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  395
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  0
 766. tuan tran 35

   
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 767. tubeplaminate.com.vn

  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 768. Tulele Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 769. Tùng Chùa

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.499
  Đã được thích:
  221
  Điểm:
  37
 770. Tung den

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  1.387
  Đã được thích:
  372
  Điểm:
  52
 771. Tùng Thạch

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.352
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  72
 772. Tùng Vương Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 773. Tungphuong Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 774. Tuyến Xuân Lê

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 775. Tuyenvb

  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 776. Tuyết Rơi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 777. tuyet trinh dinh thi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 778. Ty phu My

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  636
  Đã được thích:
  881
  Điểm:
  0
 779. ty8x

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  185
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 780. Uông Văn Tuấn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 781. Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5.313
  Đã được thích:
  3.812
  Điểm:
  0
 782. Văn Phước

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 783. van tung Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  221
  Đã được thích:
  483
  Điểm:
  0
 784. Vàng A Kok

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 785. vanminh888

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 786. VE GO

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 787. Vê Thoọc

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  756
  Đã được thích:
  581
  Điểm:
  0
 788. Vg Noviz

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 789. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  697
  Đã được thích:
  620
  Điểm:
  0
 790. Viên kẹo cay

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.336
  Đã được thích:
  402
  Điểm:
  52
 791. Việt Hoàng Đào

   
  , Nam, from Nơi cư ngụ.
  Bình luận / trả lời:
  611
  Đã được thích:
  418
  Điểm:
  0
 792. Việt Hưng 88

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 793. Viet kieu uc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  210
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  0
 794. Việt Nam 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  215
  Đã được thích:
  269
  Điểm:
  0
 795. Viet Quoc Long

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 796. vih.qn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  532
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 797. Vin@golD

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  783
  Đã được thích:
  946
  Điểm:
  0
 798. Vincent Chu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 799. Vinh Thanh Trinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 800. VINH TRAN 9

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 801. VinhDL

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  405
  Đã được thích:
  285
  Điểm:
  0
 802. Vinhthitheo

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 803. Vip6868

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 804. Vissan

   
  , 81
  Bình luận / trả lời:
  369
  Đã được thích:
  672
  Điểm:
  0
 805. vitinhplvn

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 806. VL Channel Studio

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 807. Võ Hùng

  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 808. Vo Ky Ka Ka

   
  , from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 809. Vo Van Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 810. Volodia

   
  Bình luận / trả lời:
  381
  Đã được thích:
  743
  Điểm:
  0
 811. vpp Minh Khuê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 812. Vũ Cao Nguyên

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 813. Vũ Hầu

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 814. Vũ Hoàng Lan

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  323
  Đã được thích:
  133
  Điểm:
  0
 815. Vũ Thành Công

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.356
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  37
 816. vua mèo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  93
  Đã được thích:
  148
  Điểm:
  0
 817. vui-ve

   
  , 74
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 818. Vụn Vỡ

   
  , Nam, from Ninh thuận
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 819. vxtchelsea

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 820. Vy Tong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 821. whynot

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  223
  Đã được thích:
  247
  Điểm:
  0
 822. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.693
  Đã được thích:
  424
  Điểm:
  92
 823. Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.623
  Đã được thích:
  796
  Điểm:
  37
 824. wuhoatu

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  215
  Điểm:
  0
 825. Xabong

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  764
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 826. Xe lôi

   
  , Nam, 65
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 827. xẹc xi lây đi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  153
  Điểm:
  37
 828. Xedapdien Maichau

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 829. xixam.vn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 830. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.114
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  52
 831. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.006
  Đã được thích:
  334
  Điểm:
  37
 832. yahooooo

   
  Bình luận / trả lời:
  1.680
  Đã được thích:
  349
  Điểm:
  37
 833. Yanshop Tây Ninh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 834. Yêu chính nghĩa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.478
  Đã được thích:
  1.893
  Điểm:
  0
 835. yêu Hồ Ngọc Hà

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 836. yêu mị vũ

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 837. Yoona

   
  Bình luận / trả lời:
  426
  Đã được thích:
  200
  Điểm:
  52
 838. Zenkin

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.255
  Đã được thích:
  247
  Điểm:
  15
 839. zeus1088

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 840. zindodido

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 841. Zudifo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 842. zzzmrsunzzz

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  150
  Điểm:
  0
 843. ___

   
  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  161
  Điểm:
  0
 844. Đặng Mai Linh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 845. Đào Lý Tưởng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  375
  Đã được thích:
  217
  Điểm:
  10
 846. Đào Thắng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.467
  Đã được thích:
  318
  Điểm:
  72
 847. Đào Thị

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  1.987
  Đã được thích:
  631
  Điểm:
  92
 848. Đạt Sầu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 849. Đẹp Nhưng Khùng

  Bình luận / trả lời:
  738
  Đã được thích:
  925
  Điểm:
  0
 850. Đi kòm dạo

   
  , Nữ, 49
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 851. Điền Gia

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  116
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  0
 852. Đinh Thế Bảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 853. Đỗ Quỳnh

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.017
  Đã được thích:
  303
  Điểm:
  52
 854. Đỗ Võ Tộc

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  448
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 855. Đông Đào Xuân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 856. Đức Hùng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  891
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  37
 857. Đức Minh Dương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.515
  Đã được thích:
  1.726
  Điểm:
  0
 858. ерфтр екф

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 859. привет

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  520
  Đã được thích:
  351
  Điểm:
  0