1. +SanWillBeDied

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 2. 19712005

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 3. 2 lua'

   
  , Nam, 40, from Phoenix, Arizona
  Bình luận / trả lời:
  355
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  12
 4. 5 Phút Giải Lao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 5. 6x6

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 6. 8 Cho Đời Bớt Khổ

   
  , Nam, 44
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 7. @tamminh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 8. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  1.421
  Đã được thích:
  1.524
  Điểm:
  0
 9. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.675
  Đã được thích:
  2.192
  Điểm:
  0
 10. Akayoi!

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  940
  Đã được thích:
  1.464
  Điểm:
  0
 11. Alex Taan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 12. alichickim

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 13. Aliciel Lullaby

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 14. Alipaba

   
  , Nam, from Sao Hỏa
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 15. Alpha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 16. amy le

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 17. An Le 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 18. An Nam Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 19. an nguyễn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  0
 20. Anata Anata

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  614
  Đã được thích:
  175
  Điểm:
  27
 21. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.421
  Đã được thích:
  1.669
  Điểm:
  0
 22. Andy Ngo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 23. Andyzhen

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 24. Anh Hai 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 25. Anh Le Dieu 1982

   
  Bình luận / trả lời:
  218
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 26. Anh Thư 6

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 27. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.530
  Đã được thích:
  1.097
  Điểm:
  52
 28. anhlucky2

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  105
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  0
 29. anhungrom

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 30. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  278
  Đã được thích:
  275
  Điểm:
  0
 31. ANSDTB

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 32. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  343
  Đã được thích:
  876
  Điểm:
  0
 33. Aquariuss

   
  , Nữ, 35
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 34. atam bui

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 35. Avirus

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 36. b4db0y102

   
  , Nam, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 37. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.843
  Đã được thích:
  5.389
  Điểm:
  0
 38. ba lăng nhăng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  345
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 39. babyhappy

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 40. Bac Tu Map

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 41. Bạch Vân min

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 42. bach vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 43. BachNhuc

   
  , 72
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 44. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.737
  Đã được thích:
  4.037
  Điểm:
  0
 45. bagiai tuxuat

   
  , 55
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 46. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  218
  Đã được thích:
  197
  Điểm:
  0
 47. Bairiki

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 48. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.008
  Đã được thích:
  3.147
  Điểm:
  0
 49. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  0
 50. Bang Trang Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 51. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  385
  Đã được thích:
  150
  Điểm:
  37
 52. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 53. Bánh mì thịt

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  1.351
  Đã được thích:
  237
  Điểm:
  37
 54. Bánh Xe

   
  Bình luận / trả lời:
  557
  Đã được thích:
  115
  Điểm:
  27
 55. Bảo Lộc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 56. Bảo Quân 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 57. baodzai

   
  , Nam, from Ha Noi
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 58. Baothegioiphunu

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  3.108
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 59. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  718
  Đã được thích:
  163
  Điểm:
  37
 60. bat hoi

   
  , 44
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 61. Ba_Tàu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 62. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  191
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 63. Bé học vẽ tranh

   
  , Nam, from Khánh hòa
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 64. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 65. Bean John

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 66. bear

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 67. bemeo1102

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  538
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  27
 68. Benza

   
  , Nam, 54
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 69. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  779
  Đã được thích:
  1.073
  Điểm:
  0
 70. Berloriner Pham

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 71. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 72. Bestname

   
  , Nam, 117
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  310
  Điểm:
  0
 73. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 74. BillSG

   
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 75. Bin Ku

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 76. Bingo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 77. Binhminhtrenqueanh

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 78. bjennguyen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  184
  Điểm:
  0
 79. blablabom

   
  , Nam, from sài gòn
  Bình luận / trả lời:
  293
  Đã được thích:
  431
  Điểm:
  0
 80. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  601
  Đã được thích:
  877
  Điểm:
  0
 81. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  3.718
  Đã được thích:
  3.787
  Điểm:
  0
 82. Bồ Hóng

   
  , Nam, from Kenia
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  0
 83. bolobala

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 84. Bom phone

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 85. Bông Vũ

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  312
  Đã được thích:
  429
  Điểm:
  0
 86. bosbos

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 87. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 88. Bụi Cát 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 89. Bùi Xuân Vinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 90. bum bum

   
  , 19
  Bình luận / trả lời:
  217
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 91. buôn chuyện

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.420
  Đã được thích:
  436
  Điểm:
  52
 92. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.159
  Đã được thích:
  23.886
  Điểm:
  0
 93. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 94. Cá Cơm Mayhem

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 95. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 96. Cà Phê Sữa Đá

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 97. Ca Sau 2016

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 98. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  625
  Đã được thích:
  587
  Điểm:
  0
 99. Câmtngu123

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  0
 100. Cao Anh Tuan 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 101. Cao Nam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 102. Cáo Sa Mạc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 103. CaptainSinbad

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 104. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  1.991
  Đã được thích:
  1.807
  Điểm:
  0
 105. Cậu Út Miền Tây

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 106. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  418
  Đã được thích:
  409
  Điểm:
  0
 107. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1.042
  Đã được thích:
  1.889
  Điểm:
  0
 108. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  528
  Đã được thích:
  669
  Điểm:
  0
 109. Châu Tinh Trờ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 110. chausaigon75

   
  , Nam, 61
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 111. Chelsea trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 112. Chí Trung 01

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 113. Chibibang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  327
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  0
 114. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  644
  Đã được thích:
  822
  Điểm:
  0
 115. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  0
 116. Chính Đakai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 117. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 118. Choixongzong

  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 119. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.146
  Đã được thích:
  7.513
  Điểm:
  0
 120. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.281
  Đã được thích:
  3.313
  Điểm:
  0
 121. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  0
 122. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  1.706
  Đã được thích:
  2.080
  Điểm:
  0
 123. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 124. ChungĐề

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 125. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  312
  Điểm:
  0
 126. Ck hồng

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 127. cknood

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 128. cnn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 129. Cò mẹ

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 130. Cola Cola

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  171
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 131. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.821
  Đã được thích:
  1.411
  Điểm:
  0
 132. con of đồng chí nào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 133. Conan-Agf

   
  , Nam, from An Giang
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 134. Concerned citizen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 135. Condê Ok

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 136. Công chúa Thủy Tề

   
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 137. Cong Fu Cu Chuoi

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  322
  Điểm:
  0
 138. Cong Khu Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 139. Cong Va Qua

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 140. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.843
  Đã được thích:
  8.927
  Điểm:
  0
 141. Cornish rex

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 142. Cristiano

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 143. Crooked Hillary

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 144. Củ Kiệu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 145. Cú Đêm Chồng

  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 146. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.201
  Đã được thích:
  4.659
  Điểm:
  0
 147. Cua Càng

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 148. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 149. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  976
  Đã được thích:
  2.514
  Điểm:
  0
 150. Cuong Bui 1717

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 151. Cường OTOHONDA

  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 152. Cường Oz

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 153. Cuong Tran 16

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 154. Cuong Tuan

   
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 155. Cuong Vuong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 156. Cườngkimcương-khoadolla

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 157. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  607
  Đã được thích:
  963
  Điểm:
  0
 158. Cửu Tử

   
  , Nữ, 13
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 159. Dai Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 160. Daika

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 161. Dalat-CanTho

   
  , Nam, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 162. Dalton88

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 163. Danang Sydney

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1.313
  Đã được thích:
  1.126
  Điểm:
  0
 164. Dang Vũ Trường

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  587
  Đã được thích:
  934
  Điểm:
  0
 165. dangnhung198

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  412
  Đã được thích:
  259
  Điểm:
  17
 166. danh07

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 167. danny do

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 168. daole

   
  , Nữ, 46
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 169. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 170. DCTNguyen

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  662
  Đã được thích:
  136
  Điểm:
  27
 171. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 172. Dep Trai 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 173. dhdbqn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 174. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 175. diện vô

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 176. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.719
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  92
 177. Dinh Nguyen 8

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 178. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 179. dinhdinh

   
  , Nữ, from với mẹ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 180. dinhnguyendns

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 181. Dino_Khang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 182. ditmoclong

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 183. doanh yên

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  95
  Điểm:
  0
 184. Domdom

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 185. Donal Jum

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  0
 186. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.883
  Đã được thích:
  482
  Điểm:
  37
 187. DTMN

   
  , Nữ, 51
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 188. du mục (leave)

  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 189. Duc Nam Le

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 190. duc nhan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 191. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  349
  Đã được thích:
  375
  Điểm:
  0
 192. Duckien Bui

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 193. Dung Dao Trong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 194. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 195. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  408
  Đã được thích:
  488
  Điểm:
  0
 196. Dũng L

   
  , Nam, 61
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 197. Dũng Shi

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 198. Dung Xuan 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 199. Dung Xuan 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 200. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.908
  Đã được thích:
  2.290
  Điểm:
  0
 201. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  437
  Đã được thích:
  379
  Điểm:
  0
 202. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 203. duong trung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 204. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  933
  Đã được thích:
  1.007
  Điểm:
  17
 205. Duongphan84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  365
  Đã được thích:
  358
  Điểm:
  0
 206. Duy Manh Ly

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 207. Easy123

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 208. eboss113

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 209. Elle Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 210. Emily H.Y

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 211. FA Gaming

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 212. Fan bong da

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.176
  Đã được thích:
  442
  Điểm:
  0
 213. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.235
  Đã được thích:
  2.119
  Điểm:
  0
 214. featherchickens

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 215. Fiona_news

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 216. Fool

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  79
  Đã được thích:
  46
  Điểm:
  0
 217. Full sunshine

   
  Bình luận / trả lời:
  1.210
  Đã được thích:
  1.260
  Điểm:
  0
 218. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  241
  Điểm:
  0
 219. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  907
  Đã được thích:
  2.345
  Điểm:
  0
 220. Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.405
  Đã được thích:
  716
  Điểm:
  92
 221. Game Number One

  Bình luận / trả lời:
  967
  Đã được thích:
  323
  Điểm:
  37
 222. Get Up

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 223. Ghét lũ gato

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 224. Già Bợm Thuận

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  159
  Điểm:
  0
 225. Gia Đạt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 226. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  449
  Đã được thích:
  724
  Điểm:
  0
 227. Giang Vuxuan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 228. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.279
  Đã được thích:
  233
  Điểm:
  37
 229. Gocnhinxahoi

   
  , Nam, from Ho Chi Minh City
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 230. GOD_KILLERX

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 231. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 232. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  536
  Đã được thích:
  937
  Điểm:
  0
 233. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 234. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  258
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 235. Hachto

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 236. hai lẻ tám

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 237. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  0
 238. hai vu 2710

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 239. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  143
  Đã được thích:
  135
  Điểm:
  0
 240. Haiti Chung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 241. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.220
  Đã được thích:
  1.072
  Điểm:
  0
 242. Hạnh Phúc 1904

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 243. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  389
  Đã được thích:
  321
  Điểm:
  0
 244. HanT

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 245. HanTutv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 246. Hau Do 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 247. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.568
  Đã được thích:
  3.232
  Điểm:
  0
 248. Hau Vo Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 249. Hay đấy ĐMM

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 250. HDK

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  323
  Đã được thích:
  206
  Điểm:
  0
 251. Helen Don

   
  Bình luận / trả lời:
  727
  Đã được thích:
  521
  Điểm:
  0
 252. Heo Jamin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 253. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1.799
  Đã được thích:
  4.601
  Điểm:
  0
 254. HeoMoi

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  247
  Điểm:
  0
 255. Hi-Tech

   
  , Nữ, 18
  Bình luận / trả lời:
  1.274
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  52
 256. Hiền Nguyễn Phước Hiền

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 257. Hienct

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 258. Hiep Le 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 259. Hieu Trung 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 260. hieugilbert

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 261. HieuHo101

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 262. Hiền Nguyễn

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 263. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 264. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 265. Hoả Long

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 266. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  1.338
  Đã được thích:
  1.985
  Điểm:
  0
 267. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.977
  Đã được thích:
  3.447
  Điểm:
  0
 268. Hoa Vô Khuyết

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  235
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  17
 269. hoabin

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 270. Hoaco Muaxuan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 271. Hoàn Trần Vũ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  305
  Đã được thích:
  381
  Điểm:
  0
 272. Hoàng An Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 273. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  273
  Đã được thích:
  373
  Điểm:
  0
 274. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 275. Hoang Lam 6

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 276. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 277. Hoàng Nghĩa Thắng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 278. hoàng sĩ lâm

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 279. hoanggiap

  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 280. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  543
  Điểm:
  0
 281. hoa_vo_khuyet

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 282. hoclaixevungtau

   
  , Nam, from vung tàu
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 283. Hồng Hoa Tiên Tử

   
  , Nam, from Lâm Đồng
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 284. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.202
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  72
 285. Hong My

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 286. hongcuong159

  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 287. hongky

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 288. hongtuongquan

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 289. Hos

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 290. host

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  225
  Đã được thích:
  265
  Điểm:
  0
 291. hpht

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 292. hscc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  12
 293. htblue1988

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 294. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 295. Hứa Sở

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 296. Hue Nguyen 89

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 297. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  250
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  17
 298. Hung Anh 3

   
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 299. HUNG CU CHI

   
  , Nam, from Tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 300. Hùng Lê Kim

   
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 301. HUNG MINH 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 302. Hung Nguyen 66

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 303. Hung Pro

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 304. Hung Tran 33

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 305. hungle1970

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 306. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  258
  Đã được thích:
  500
  Điểm:
  0
 307. Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.968
  Đã được thích:
  902
  Điểm:
  37
 308. Hương Trần Kiều Dung

   
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 309. Huu hoa

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 310. Hữu Huy

  Bình luận / trả lời:
  175
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 311. Hữu Lộc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  88
  Đã được thích:
  135
  Điểm:
  0
 312. Hữu Tịnh Lê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 313. Huy Japan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 314. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  864
  Đã được thích:
  555
  Điểm:
  0
 315. Huy Phạm 88

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 316. Huỳnh Phương 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 317. Huỳnh Tân

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 318. Huynh Trong Phu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 319. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 320. Huynh Vu 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 321. Huynhminhman Man

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 322. huyusa

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 323. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  253
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 324. ibrand

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  254
  Đã được thích:
  244
  Điểm:
  0
 325. j0hnd03lllqqo

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 326. Ja Min

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 327. jackie_love

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 328. jacky lee 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 329. Jade Lee

   
  , Nam, from Sài Bông Gòn
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 330. jared Hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 331. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  953
  Đã được thích:
  2.258
  Điểm:
  0
 332. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 333. JK Wong

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 334. Johnson Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 335. Johnson Vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 336. Jonyphuc

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 337. Jookies68

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 338. Joseph Pham

   
  , Nam, 29, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 339. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  2.166
  Đã được thích:
  1.510
  Điểm:
  0
 340. Judy Judy

   
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 341. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  643
  Đã được thích:
  556
  Điểm:
  0
 342. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  316
  Đã được thích:
  263
  Điểm:
  0
 343. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.301
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 344. kdtrieuan

   
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 345. Kẻ Hai Mặt @

   
  , Nam, from TP HO CHI MINH
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 346. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.714
  Đã được thích:
  388
  Điểm:
  37
 347. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 348. Ken88

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  100
  Đã được thích:
  192
  Điểm:
  0
 349. Kenny Nguyễn 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 350. kenzo369

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  46
  Điểm:
  0
 351. Ken_Nguyen

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 352. Kh.Dung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 353. Khánh Linh

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.170
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  37
 354. Khiem Nguyen 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 355. Khờ thế

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 356. khoa dang 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  0
 357. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 358. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  10
 359. khoi dong dang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 360. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  241
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  0
 361. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.124
  Đã được thích:
  764
  Điểm:
  0
 362. Không Còn Ai 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 363. Kiến Trúc Hanoiact

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 364. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 365. Killua Sama

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 366. kilyku

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 367. kimcookie

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 368. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 369. kodiakat

   
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 370. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 371. L. Wingler Abraham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  0
 372. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  91
  Điểm:
  0
 373. la Bang

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 374. Lake Cloud

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 375. Làm Người Tốt

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 376. Lam Nguyen 19

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 377. Lam Quoc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  469
  Điểm:
  0
 378. Lâm Tít

   
  , Nam, 54
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 379. lambanggia

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 380. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  916
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  27
 381. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.625
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 382. Lana Chau

   
  , Nữ, from USA
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 383. Lance

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 384. Langdunet

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 385. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  0
 386. langthang123

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 387. langthang1981

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  216
  Điểm:
  0
 388. lanhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 389. Lão Hạc Tiên Sinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 390. laovu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 391. laso

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 392. lastmanstandingtall

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 393. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  634
  Đã được thích:
  142
  Điểm:
  27
 394. Le Cuong Le Cuong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 395. Lê La

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 396. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  509
  Đã được thích:
  499
  Điểm:
  0
 397. Lê Ngọc Vân Nhi

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 398. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  525
  Đã được thích:
  515
  Điểm:
  0
 399. Lê Thành 12

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 400. Lê Đức 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 401. Lee Tún

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 402. Legacy123

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 403. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.736
  Đã được thích:
  325
  Điểm:
  27
 404. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.231
  Đã được thích:
  3.563
  Điểm:
  0
 405. leo pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 406. lephuongtuyet

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 407. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 408. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.080
  Đã được thích:
  556
  Điểm:
  92
 409. Liam Vu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 410. liem chau

   
  , from tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  156
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 411. Lieu Pham 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 412. Linh Ha 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 413. Linh Hương

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.470
  Đã được thích:
  327
  Điểm:
  52
 414. Linh Tống

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 415. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 416. Linh Đan 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 417. Linhhan

   
  , Nữ, 20
  Bình luận / trả lời:
  1.815
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  72
 418. Linhhồn Đãmất

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 419. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  424
  Đã được thích:
  1.404
  Điểm:
  0
 420. Lipton Tea

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.000
  Đã được thích:
  192
  Điểm:
  27
 421. live your life

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 422. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 423. Loan Nguyen 13

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 424. Loan Phùng

   
  , Nữ, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 425. Lợi 2107

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 426. lồng bàn

   
  , Nữ, 38
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 427. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.342
  Đã được thích:
  738
  Điểm:
  122
 428. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  879
  Đã được thích:
  1.426
  Điểm:
  0
 429. Long Life

   
  , Nam, from City HCM
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 430. Long T

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 431. Long TB

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1.015
  Đã được thích:
  1.253
  Điểm:
  0
 432. Long0808

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 433. longcatoi

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 434. Lord Xingling

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  231
  Đã được thích:
  399
  Điểm:
  0
 435. LoveAvalon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  410
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  0
 436. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.755
  Đã được thích:
  13.701
  Điểm:
  0
 437. lqd111105

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 438. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  301
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 439. Lu Mai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 440. Lừa Xong Phắn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 441. luat van

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 442. luatkhoa ha

   
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 443. luc lac

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 444. lucbinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  217
  Đã được thích:
  284
  Điểm:
  0
 445. Luong Sung 2

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 446. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 447. Luu Manh Ha

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  12
 448. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 449. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  81
  Điểm:
  0
 450. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  1.976
  Đã được thích:
  2.747
  Điểm:
  0
 451. Mạc linh lan

   
  , Nữ, from Tokyo
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 452. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 453. Măng Cụt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 454. Mạnh Hải 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 455. Mạnh Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 456. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.765
  Đã được thích:
  305
  Điểm:
  27
 457. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  143
  Đã được thích:
  203
  Điểm:
  0
 458. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 17
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 459. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 460. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 461. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  337
  Đã được thích:
  467
  Điểm:
  0
 462. Mẹo Du Lịch

   
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 463. mèo kêu meo meo

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 464. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  714
  Đã được thích:
  920
  Điểm:
  0
 465. MeoBeoVoDoi

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 466. meohoanglovely29

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  12
 467. MeoMelb

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 468. Meomun3008

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 469. Meoo Hồng

   
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 470. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  775
  Đã được thích:
  718
  Điểm:
  0
 471. Messi xứ Hà Thành

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 472. Mi Ph

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 473. Mi Ph 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 474. Michelle Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 475. Mijiryja Van

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 476. mimi456

   
  , Nữ, 19
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 477. Min Đơ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 478. Minh Công Hà

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 479. Minh kiệt

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 480. Minh Ngoc Nguyễn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 481. Minh Nguyen 99

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 482. Minh Nguyen Hoang 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 483. Minh Nguyen Khac

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 484. Minh Tung (TOPMV)

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 485. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.540
  Đã được thích:
  448
  Điểm:
  52
 486. minhpham99

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 487. minhvita

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 488. MIO

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 489. Mit Hat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 490. Mit1123

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 491. mitranhcm

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 492. mk4ewalk

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  350
  Đã được thích:
  341
  Điểm:
  0
 493. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.046
  Đã được thích:
  744
  Điểm:
  92
 494. Monte Zuma

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 495. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.352
  Đã được thích:
  3.684
  Điểm:
  0
 496. Mr Fil

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 497. Mr.blackcatmoon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 498. mr.huy.sg

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 499. MrBonChen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  199
  Điểm:
  0
 500. MrK

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  260
  Đã được thích:
  372
  Điểm:
  0
 501. MrNoName

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  162
  Đã được thích:
  238
  Điểm:
  0
 502. MrTrinh

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 503. Mrvanhc

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  182
  Đã được thích:
  186
  Điểm:
  0
 504. msleora

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  169
  Đã được thích:
  197
  Điểm:
  0
 505. MT DN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 506. mtung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  253
  Đã được thích:
  478
  Điểm:
  0
 507. MU FC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  635
  Đã được thích:
  248
  Điểm:
  52
 508. muahangcongnghe.com

  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 509. MùaThuHàNội

   
  , Nữ, 38
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  85
  Điểm:
  0
 510. MXH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 511. Myphuong Truong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 512. nakata_1

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 513. nam 13456982

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 514. nam cb

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 515. Nam Sach

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 516. Nambc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 517. namct

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.984
  Đã được thích:
  376
  Điểm:
  72
 518. namdv

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 519. Nào Cùng Kết nối

   
  , Nam, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  407
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 520. Ndv

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  12
 521. Net Home Furniture

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  173
  Đã được thích:
  184
  Điểm:
  0
 522. newfeed24h.com

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 523. Newmoon

   
  , Nữ, 16
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 524. Newyouth Tourism

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 525. Ng Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 526. Nga Thanh Bui

   
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 527. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.312
  Đã được thích:
  951
  Điểm:
  0
 528. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  420
  Điểm:
  0
 529. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  293
  Đã được thích:
  326
  Điểm:
  0
 530. Ngan Nguyen 16

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 531. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  0
 532. ngayxuadalat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  108
  Đã được thích:
  213
  Điểm:
  0
 533. NGHIA NGUYEN 85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  316
  Đã được thích:
  245
  Điểm:
  0
 534. Nghia Viet Nghia

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  110
  Điểm:
  0
 535. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  852
  Đã được thích:
  1.249
  Điểm:
  0
 536. Ngo Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 537. Ngô Sỹ Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 538. Ngoc Duc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 539. Ngoc Tran Hong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 540. Ngọc Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 541. Ngồi Xổm To Hơn Hẳn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 542. Ngoleba Ngo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  12
 543. ngược đời

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.184
  Đã được thích:
  425
  Điểm:
  52
 544. Người lạ mặt

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.235
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  0
 545. Người Mang Tâm Sự

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 546. Người trúng số

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 547. nguoicat79

   
  , 14
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 548. NgườiHậuGiang

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  173
  Đã được thích:
  298
  Điểm:
  0
 549. Nguyễn Apple Luân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 550. nguyen bao thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 551. Nguyen Bich Hang

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 552. Nguyễn Chung hdv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 553. Nguyễn Hân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 554. Nguyễn Hiển 12

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 555. nguyen hoang 20

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 556. Nguyen Hong Thai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 557. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  446
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 558. Nguyên Khang0701

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 559. Nguyễn Lý Hùng Nguyễn

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 560. nguyen minh duc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 561. Nguyen Minh Hai 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 562. Nguyễn Minh hải 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 563. Nguyễn Ngọc 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 564. Nguyễn Nhật Minh Huy

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 565. nguyen phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  102
  Điểm:
  0
 566. Nguyên Phong11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 567. Nguyễn Quốc Vương 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 568. Nguyễn Thái Quốc Dũng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 569. nguyen thanh 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  570
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  27
 570. Nguyen Thanh Dung 68

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 571. Nguyễn Thị Lan Anh 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 572. Nguyễn Thiêm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 573. Nguyen Tran 7

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  428
  Điểm:
  0
 574. nguyen tuan 15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 575. Nguyễn văn Cường 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 576. Nguyên Văn Dung 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 577. Nguyen Van Hung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  171
  Đã được thích:
  166
  Điểm:
  0
 578. Nguyễn Văn Nguyễn 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 579. nguyen van Thanh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 580. nguyễn văn đức 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 581. Nguyen Viet Ha 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 582. Nguyễn Viết Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 583. Nguyễn Xuân Hải 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 584. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.938
  Đã được thích:
  4.802
  Điểm:
  0
 585. Nguyễn Đình Tuấn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 586. Nguyễn Đức Võ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  165
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 587. Nguyễn Được

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 588. nguyenkhanh320

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 589. NguyenKienvt90

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 590. Nguyênngoc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  201
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  10
 591. nguyenpr089

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  156
  Điểm:
  0
 592. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.369
  Đã được thích:
  1.947
  Điểm:
  0
 593. Nhà gạo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 594. Nhậm Đình Đình

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  203
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 595. Nhật Minh VN

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 596. nhat nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 597. nhatanh000

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 598. nhc_hsc

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  849
  Đã được thích:
  746
  Điểm:
  0
 599. nhieuchuyen

   
  , 53
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 600. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 601. nmdhabl

  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 602. Nobita

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  869
  Đã được thích:
  232
  Điểm:
  52
 603. noel fky

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 604. Nông Lão

   
  , Nam, from gia lai
  Bình luận / trả lời:
  86
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 605. Nông_dân

   
  , Nam, from Cà Mau
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 606. NTH

   
  Bình luận / trả lời:
  584
  Đã được thích:
  509
  Điểm:
  0
 607. Nuoc Khoang Viet Co.ltd

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 608. Nước Mắm PQ

   
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 609. Nước Mắt Mặt Trời

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 610. Ô tô Ngon

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 611. Oanh Nguyễn 10

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 612. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  509
  Đã được thích:
  1.185
  Điểm:
  0
 613. Ốc hương***

   
  , Nữ, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 614. Oh VIet Nam

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 615. ohyeah69

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  246
  Điểm:
  0
 616. ối zời ơi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  894
  Đã được thích:
  248
  Điểm:
  37
 617. Oizoioi

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 618. Olajide Bt

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 619. Ôm Sổ Đỏ Đi Cầm

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 620. ồn ào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  52
 621. onemot2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  120
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  12
 622. Ông Nam Mô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  129
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 623. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  3.973
  Đã được thích:
  5.929
  Điểm:
  0
 624. pandora3

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  46
  Điểm:
  0
 625. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.561
  Đã được thích:
  974
  Điểm:
  92
 626. paphải

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  10
 627. Patblack

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 628. Paul Nguyễn 2805

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 629. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.744
  Đã được thích:
  593
  Điểm:
  37
 630. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.006
  Đã được thích:
  26.034
  Điểm:
  0
 631. Pham Hien 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 632. Pham Ken

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 633. Pham Tan Vietnam

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 634. PhamLinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 635. Phan Quốc Toàn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  160
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  0
 636. phanthanhhanoi

   
  , Nữ, from Ha Noi, Viet Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 637. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.148
  Đã được thích:
  3.335
  Điểm:
  0
 638. Phát Hồ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  0
 639. Phat TT

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 640. Phi Thiếu Gia

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 641. Philip loi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 642. Phong Daoson

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 643. Phong Minh Đăng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 644. phongluuonline

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 645. PhongVan Ast

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  178
  Điểm:
  0
 646. Phó thường dân

   
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 647. phu dang

   
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 648. Phú Hoàng HN

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 649. Phuc Nguyen 30

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 650. Phùng Thuận Hiền

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 651. PhuocDinh281288

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  0
 652. Phuong Anh 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 653. phương cass

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 654. phương chuột

   
  , Nữ, from đn
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 655. Phuong Ecmec

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 656. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 657. Phuong Tranduy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 658. Phượt thủ thích đu đủ

   
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 659. Plnb

   
  , 23
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 660. pqh.acc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 661. PT Hằng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 662. PTD

   
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 663. ptinh86

   
  , Nữ, from hà nội
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 664. PTTech

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.787
  Đã được thích:
  311
  Điểm:
  72
 665. Puka hấp

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.866
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  0
 666. QT28

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 667. Quái Thú Thần Kỳ

   
  Bình luận / trả lời:
  417
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 668. Quân Lê 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 669. Quân Sư Quạt Mo

   
  , Nữ, 39
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 670. quandobuon

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 671. Quang Nguyen Lam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 672. Quang Tiến

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 673. Quang Tuan 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 674. quangdat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.222
  Đã được thích:
  754
  Điểm:
  72
 675. QuangLe79

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 676. Quế Vân

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 677. quen hoai

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 678. Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.322
  Đã được thích:
  1.132
  Điểm:
  122
 679. QUOC XOI

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  263
  Đã được thích:
  172
  Điểm:
  0
 680. QuocKhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  514
  Đã được thích:
  422
  Điểm:
  0
 681. Quỷ Nhỏ

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  343
  Đã được thích:
  130
  Điểm:
  0
 682. Quyen Le 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 683. Quyết Phạm

   
  Bình luận / trả lời:
  1.299
  Đã được thích:
  278
  Điểm:
  27
 684. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  270
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  37
 685. Register

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  815
  Đã được thích:
  1.017
  Điểm:
  0
 686. remcuatphcm

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 687. Richard P. Kiefer

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  95
  Điểm:
  0
 688. ringovn

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 689. Rio

   
  , Nam, from Brazil
  Bình luận / trả lời:
  641
  Đã được thích:
  867
  Điểm:
  0
 690. Ro Ya

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 691. Robert Ngo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 692. Rocky Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 693. Rong Komodo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 694. rongdat

   
  , Nữ, 47
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 695. Rongden HN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  550
  Đã được thích:
  587
  Điểm:
  0
 696. rotori

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.310
  Đã được thích:
  1.112
  Điểm:
  0
 697. RubyLe

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 698. sacredkeep

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 699. Saigonam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  271
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  0
 700. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.976
  Đã được thích:
  753
  Điểm:
  12
 701. Samuel Huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 702. samvu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 703. sảng gia

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 704. sâubit

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.079
  Đã được thích:
  338
  Điểm:
  52
 705. Searice

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 706. Security Helper

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 707. seokts

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 708. seven7

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.333
  Đã được thích:
  491
  Điểm:
  52
 709. Si PhanTien

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 710. single lovebird

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 711. sokhanhcali

   
  , Nam, from California-USA
  Bình luận / trả lời:
  514
  Đã được thích:
  768
  Điểm:
  27
 712. Son Lang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 713. Sống lương thiện

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 714. Star Hotel Da Nang

   
  , from Đà Nẵng
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 715. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  1.306
  Đã được thích:
  1.182
  Điểm:
  0
 716. steel134

   
  , Nam, 92
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 717. struong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 718. Sử Hồng Anh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  457
  Đã được thích:
  476
  Điểm:
  0
 719. Sue Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 720. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 721. Sukanice

   
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 722. supersheep

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 723. Sửu Nhi

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 724. TACOMPUTER

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 725. Tam Ho

   
  Bình luận / trả lời:
  567
  Đã được thích:
  377
  Điểm:
  0
 726. Tâm Lê 6

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 727. Tam Tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 728. Tâm tư VCL

   
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 729. tân trương minh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 730. Tanaso

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 731. Tang Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 732. Tào

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 733. Tào Lao.

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 734. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.472
  Đã được thích:
  2.897
  Điểm:
  0
 735. Tàu ngầm U-571

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 736. Taurus Hao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 737. TDân

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  12
 738. Teamo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.828
  Đã được thích:
  2.584
  Điểm:
  0
 739. Teddy Cheung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 740. Teddy Vo

   
  , Nam, from Hanoi
  Bình luận / trả lời:
  100
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 741. Tến Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 742. teounited

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 743. têtamthua

   
  , Nam, from somewhere
  Bình luận / trả lời:
  1.750
  Đã được thích:
  1.673
  Điểm:
  0
 744. tgghoangvu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  491
  Đã được thích:
  572
  Điểm:
  0
 745. Thái QN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  199
  Đã được thích:
  325
  Điểm:
  0
 746. Thái Văn Hải

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 747. Thaitoan91

   
  , Nam, from tp Vinh Nghệ An
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 748. thamlangman

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 749. Thần Tài Đến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 750. thang tran 11

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 751. Thắngkaka Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 752. Thanh Cuong Nguyen

   
  Bình luận / trả lời:
  88
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 753. Thanh Hải Nguyễn 13

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 754. thanh hien fulllife

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 755. Thanh Hồ Thanh

   
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 756. Thanh long nghean

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 757. Thanh Minh 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 758. Thanh Nguyen Duc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 759. Thánh Nhọ

   
  Bình luận / trả lời:
  663
  Đã được thích:
  99
  Điểm:
  27
 760. Thanh Phu Pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 761. thanh son Vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 762. Thanh Tai Nguyen

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 763. Thanh Tran 22

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  94
  Điểm:
  0
 764. thanhabz

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 765. thanhchem

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  240
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 766. Thanhdatson

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 767. thanhhien2009

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 768. thanhminhnguyenvn

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 769. Thanhp

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  103
  Đã được thích:
  244
  Điểm:
  0
 770. thao dan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  10
 771. thaogau01

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 772. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 773. thấy sao nói vậy

   
  , 40
  Bình luận / trả lời:
  3.279
  Đã được thích:
  4.124
  Điểm:
  0
 774. Thạch đầu papa

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 775. Thế Anh

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.449
  Đã được thích:
  242
  Điểm:
  27
 776. Thế Phong Nguyễn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 777. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  196
  Đã được thích:
  284
  Điểm:
  0
 778. Thế Vĩnh 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 779. thenam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 780. Thị Nở

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.126
  Đã được thích:
  164
  Điểm:
  52
 781. Thị Thị

   
  , Nữ, from Hoi An City
  Bình luận / trả lời:
  138
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 782. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  150
  Đã được thích:
  183
  Điểm:
  0
 783. Thiên Nhiên

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  337
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 784. Thiên đình

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 785. Thiênnam

   
  , Nam, 12
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 786. thienvina

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  88
  Điểm:
  0
 787. Thinh Duong 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 788. Thix_phán

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 789. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 790. thỏ cụt tai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.921
  Đã được thích:
  587
  Điểm:
  0
 791. Thổ dân amazon

   
  , Nam, 11
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  0
 792. Thợ IT

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  27
 793. Thỏ Nhóc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  127
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  0
 794. thoa2016

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 795. tholau223

   
  , Nữ, from Hang
  Bình luận / trả lời:
  391
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 796. Thomas Truong 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 797. Thong Lu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 798. Thu Phương

   
  Bình luận / trả lời:
  137
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  37
 799. Thực Tế

   
  Bình luận / trả lời:
  277
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 800. Thuephongtro.com

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  434
  Đã được thích:
  920
  Điểm:
  0
 801. Thuongthuongdan

   
  , 38
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 802. Thúy Nga Dương

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 803. Tiến Dũng Phan 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 804. Tiên Mò Xuống Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 805. Tien Nguyen Mtl

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  636
  Đã được thích:
  849
  Điểm:
  0
 806. tienanh8889

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 807. Tiểu Nhiễm

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 808. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.227
  Đã được thích:
  1.837
  Điểm:
  0
 809. TieuHongHa

   
  , Nữ, 32
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 810. tieuthuhanny90

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  462
  Đã được thích:
  687
  Điểm:
  0
 811. Tiger V Jimmy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 812. Tính Nguyễn 9

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 813. tiwenger

   
  , Nam, from quận thủ đức
  Bình luận / trả lời:
  639
  Đã được thích:
  201
  Điểm:
  27
 814. Toàn Phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 815. TommyLé

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 816. tommyteo

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 817. Tony Nguyen 13

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 818. TorL

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  350
  Đã được thích:
  294
  Điểm:
  0
 819. Tothanh Tuan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 820. Tram_lang

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 821. Trần Anh

   
  , Nam, from Tp. Vinh
  Bình luận / trả lời:
  1.348
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  72
 822. Trần Anh Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 823. Tran Dang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 824. Tran Dat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  743
  Đã được thích:
  617
  Điểm:
  0
 825. Trần Hà112

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 826. Trần Hậu 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  129
  Đã được thích:
  159
  Điểm:
  0
 827. Trần Hồ Quý Dương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 828. Trần Mẫn

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 829. tran ngocchung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 830. Trần Như Hùng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 831. Tran quy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 832. Trần Thanh 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  120
  Đã được thích:
  151
  Điểm:
  0
 833. Trần Thành 9202

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 834. Trần Thanh Trúc

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 835. Trần Thảo 3

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 836. Trần Thị Thúy Hằng

   
  , Nữ, from hồ chí minh
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 837. Tran Tu u ah

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 838. Trần Văn Trọng 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 839. trandanh

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 840. trandat0939

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 841. tranduan

   
  , Nam, 44
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 842. Tranforex

  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 843. Trangairi2505

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  302
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 844. Trangtrang2505

   
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 845. TrầnHoàng

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  415
  Đã được thích:
  681
  Điểm:
  0
 846. TrầnHưng 1007

   
  , Nam, 27, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  163
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  27
 847. TranHung89

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 848. trankhoa2601

   
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 849. trankhoavna

  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 850. trantomtop

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 851. Travis Do

   
  , Nam, from USA
  Bình luận / trả lời:
  191
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  10
 852. Tri Nguyenminh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 853. Trinh Luong

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  17
 854. trinh611

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  234
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  0
 855. Triste Hombre

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 856. troller

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.727
  Đã được thích:
  289
  Điểm:
  72
 857. TRỌNG BKT

   
  , Nam, from Tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 858. Trucminh

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 859. Trùm Sò

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  825
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  37
 860. trung doquang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  370
  Đã được thích:
  313
  Điểm:
  0
 861. Trung Hiếu Lê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 862. Trung Hiếu Trần 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 863. Trung Nghiêm Bảo (Fancy)

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 864. Trung Niên

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 865. Trung Peter

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 866. Trungxigon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 867. Truong Ngoc Duy

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 868. trưởng thôn

   
  , Nam, 49
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 869. trương vô kị

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 870. Truonglaoto@gmail.com.

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 871. Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.875
  Đã được thích:
  8.310
  Điểm:
  0
 872. Tu Le 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 873. Tu Phan 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 874. Tú Thanh Trương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 875. Tử vi

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  106
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  10
 876. Tuan Anh 18

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 877. Tuấn Anh 588

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 878. Tuấn Anh Ngô 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  127
  Điểm:
  0
 879. Tuấn Còm

   
  , Nam, from www.hadola.net
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 880. Tuấn Duy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  732
  Đã được thích:
  283
  Điểm:
  0
 881. Tuan Ha Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  898
  Đã được thích:
  216
  Điểm:
  52
 882. tuan havan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 883. Tuấn Lê 8x

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 884. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  399
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 885. tuan tran 35

   
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 886. TUAN TRAN MD

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 887. TUAN_VU

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  110
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 888. tubeplaminate.com.vn

  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 889. Tulele Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 890. tuminhvo379

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 891. Tùng Chùa

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.516
  Đã được thích:
  222
  Điểm:
  37
 892. Tung den

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  1.387
  Đã được thích:
  372
  Điểm:
  52
 893. Tùng Thạch

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.352
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  72
 894. Tùng Vẩu

  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0