1. 19712005

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 2. 2 lua'

   
  , Nam, 40, from Phoenix, Arizona
  Bình luận / trả lời:
  355
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  12
 3. 8 Cho Đời Bớt Khổ

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 4. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  950
  Đã được thích:
  858
  Điểm:
  0
 5. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.479
  Đã được thích:
  1.738
  Điểm:
  0
 6. Akayoi!

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  678
  Đã được thích:
  949
  Điểm:
  0
 7. Alex Taan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 8. Alipaba

   
  , Nam, from Sao Hỏa
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 9. Alpha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 10. An Le 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 11. an nguyễn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  0
 12. Anata Anata

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  597
  Đã được thích:
  170
  Điểm:
  27
 13. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  3.709
  Đã được thích:
  1.331
  Điểm:
  0
 14. Andyzhen

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 15. Anh Hai 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 16. Anh Le Dieu 1982

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  88
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 17. Anh Thư 6

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 18. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.483
  Đã được thích:
  1.084
  Điểm:
  52
 19. anhlucky2

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  0
 20. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  208
  Điểm:
  0
 21. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  318
  Đã được thích:
  827
  Điểm:
  0
 22. Aquariuss

   
  , Nữ, 35
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 23. Avirus

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 24. b4db0y102

   
  , Nam, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 25. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.694
  Đã được thích:
  4.981
  Điểm:
  0
 26. babyhappy

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 27. Bac Tu Map

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 28. Bạch Vân min

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  132
  Điểm:
  0
 29. BachNhuc

   
  , 72
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 30. Back2U

   
  , 19
  Bình luận / trả lời:
  1.671
  Đã được thích:
  3.891
  Điểm:
  0
 31. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 32. Bairiki

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 33. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.432
  Đã được thích:
  2.658
  Điểm:
  0
 34. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  116
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 35. Bang Trang Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 36. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  376
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  37
 37. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 38. Bánh mì thịt

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  1.310
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  37
 39. Bảo Quân 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 40. Baothegioiphunu

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.438
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 41. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  663
  Đã được thích:
  146
  Điểm:
  37
 42. Ba_Tàu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 43. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  103
  Đã được thích:
  123
  Điểm:
  0
 44. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 45. bemeo1102

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  518
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  27
 46. Benza

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 47. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  697
  Đã được thích:
  908
  Điểm:
  0
 48. Berloriner Pham

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 49. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  228
  Đã được thích:
  621
  Điểm:
  0
 50. Bestname

   
  , Nam, 116
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  298
  Điểm:
  0
 51. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 52. Bingo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  45
  Điểm:
  0
 53. Binhminhtrenqueanh

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 54. bjennguyen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  180
  Điểm:
  0
 55. blablabom

   
  , Nam, from sài gòn
  Bình luận / trả lời:
  268
  Đã được thích:
  389
  Điểm:
  0
 56. Black People

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 57. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  456
  Điểm:
  0
 58. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  3.310
  Đã được thích:
  3.334
  Điểm:
  0
 59. bolobala

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 60. Bom phone

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 61. Bông Vũ

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  262
  Đã được thích:
  337
  Điểm:
  0
 62. bosbos

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 63. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 64. Bụi Cát 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 65. bum bum

   
  , 19
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 66. buôn chuyện

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.403
  Đã được thích:
  433
  Điểm:
  52
 67. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  12.956
  Đã được thích:
  21.521
  Điểm:
  0
 68. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 69. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 70. Ca Sau 2016

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 71. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  569
  Đã được thích:
  517
  Điểm:
  0
 72. Câmtngu123

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 73. Cao Anh Tuan 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 74. CaptainSinbad

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 75. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  1.665
  Đã được thích:
  1.393
  Điểm:
  0
 76. Cậu Út Miền Tây

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 77. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  397
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 78. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  796
  Đã được thích:
  1.506
  Điểm:
  0
 79. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  424
  Đã được thích:
  467
  Điểm:
  0
 80. Châu Tinh Trờ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 81. chausaigon75

   
  , Nam, 61
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 82. Chelsea trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 83. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  525
  Đã được thích:
  645
  Điểm:
  0
 84. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 85. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  2.606
  Đã được thích:
  5.737
  Điểm:
  0
 86. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.155
  Đã được thích:
  2.914
  Điểm:
  0
 87. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  297
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 88. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  1.352
  Đã được thích:
  1.470
  Điểm:
  0
 89. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  163
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 90. ChungĐề

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 91. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  195
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  0
 92. Ck hồng

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 93. cnn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 94. Cò mẹ

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 95. Cola Cola

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  158
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 96. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.726
  Đã được thích:
  1.263
  Điểm:
  0
 97. Concerned citizen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 98. Cong Khu Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 99. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.716
  Đã được thích:
  8.604
  Điểm:
  0
 100. Cornish rex

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 101. Crooked Hillary

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 102. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  2.663
  Đã được thích:
  3.602
  Điểm:
  0
 103. Cua Càng

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 104. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 105. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  648
  Đã được thích:
  1.412
  Điểm:
  0
 106. Cường Oz

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 107. Cuong Tran 16

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 108. Cuong Tuan

   
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 109. Cuong Vuong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 110. Cườngkimcương-khoadolla

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  111
  Điểm:
  0
 111. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  553
  Đã được thích:
  797
  Điểm:
  0
 112. Dai Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 113. Daika

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 114. danh07

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 115. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 116. DCTNguyen

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  639
  Đã được thích:
  131
  Điểm:
  27
 117. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 118. Dep Trai 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 119. dhdbqn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 120. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  169
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 121. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.719
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  92
 122. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 123. dinhnguyendns

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 124. Dino_Khang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 125. doanh yên

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 126. Domdom

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 127. Donal Jum

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 128. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.871
  Đã được thích:
  479
  Điểm:
  37
 129. DTMN

   
  , Nữ, 51
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 130. du mục (leave)

  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 131. Duc Nam Le

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 132. duc nhan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 133. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  326
  Đã được thích:
  353
  Điểm:
  0
 134. Duckien Bui

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 135. Dung Dao Trong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 136. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 137. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 138. Dũng Shi

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 139. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.908
  Đã được thích:
  2.290
  Điểm:
  0
 140. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  257
  Điểm:
  0
 141. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 142. duong trung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 143. DuongChinh

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  732
  Đã được thích:
  683
  Điểm:
  17
 144. Duongphan84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  349
  Đã được thích:
  325
  Điểm:
  0
 145. Duy Manh Ly

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 146. eboss113

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 147. FA Gaming

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 148. Fan bong da

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.107
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  0
 149. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.195
  Đã được thích:
  2.033
  Điểm:
  0
 150. featherchickens

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 151. Full sunshine

   
  Bình luận / trả lời:
  830
  Đã được thích:
  641
  Điểm:
  0
 152. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  193
  Điểm:
  0
 153. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  813
  Đã được thích:
  1.945
  Điểm:
  0
 154. Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.353
  Đã được thích:
  706
  Điểm:
  92
 155. Già Bợm Thuận

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 156. Gia Đạt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 157. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  404
  Đã được thích:
  609
  Điểm:
  0
 158. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.195
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  37
 159. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 160. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 161. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  251
  Đã được thích:
  177
  Điểm:
  0
 162. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  264
  Đã được thích:
  367
  Điểm:
  0
 163. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  135
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  0
 164. Haiti Chung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 165. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  620
  Đã được thích:
  491
  Điểm:
  0
 166. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  356
  Đã được thích:
  291
  Điểm:
  0
 167. HanT

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 168. HanTutv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 169. Hau Do 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 170. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.471
  Đã được thích:
  2.965
  Điểm:
  0
 171. HDK

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  192
  Đã được thích:
  107
  Điểm:
  0
 172. Helen Don

   
  Bình luận / trả lời:
  548
  Đã được thích:
  369
  Điểm:
  0
 173. Heo Jamin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 174. Heocon2015

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.621
  Đã được thích:
  3.821
  Điểm:
  0
 175. HeoMoi

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  245
  Điểm:
  0
 176. Hi-Tech

   
  , Nữ, 18
  Bình luận / trả lời:
  1.273
  Đã được thích:
  273
  Điểm:
  52
 177. Hiền Nguyễn Phước Hiền

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 178. Hieu Trung 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 179. hieugilbert

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 180. Hiền Nguyễn

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 181. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  225
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 182. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  81
  Điểm:
  0
 183. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  893
  Đã được thích:
  1.135
  Điểm:
  0
 184. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.595
  Đã được thích:
  2.373
  Điểm:
  0
 185. Hoa Vô Khuyết

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  235
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  17
 186. hoabin

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 187. Hoàn Trần Vũ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  285
  Đã được thích:
  357
  Điểm:
  0
 188. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 189. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 190. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  139
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 191. Hoàng Nghĩa Thắng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 192. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  334
  Đã được thích:
  537
  Điểm:
  0
 193. hoclaixevungtau

   
  , Nam, from vung tàu
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 194. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.199
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  72
 195. hongky

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 196. Hos

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 197. host

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  219
  Đã được thích:
  257
  Điểm:
  0
 198. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  582
  Điểm:
  0
 199. Hứa Sở

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 200. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  250
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  17
 201. Hùng Lê Kim

   
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 202. Hung Nguyen 66

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 203. hungle1970

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 204. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  244
  Đã được thích:
  441
  Điểm:
  0
 205. Hương Linh

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.953
  Đã được thích:
  889
  Điểm:
  37
 206. Hương Trần Kiều Dung

   
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 207. Huu hoa

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 208. Hữu Huy

  Bình luận / trả lời:
  175
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 209. Hữu Lộc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  111
  Điểm:
  0
 210. Hữu Tịnh Lê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 211. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  857
  Đã được thích:
  544
  Điểm:
  0
 212. Huynh Trong Phu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 213. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  241
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 214. ibrand

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  233
  Điểm:
  0
 215. Ja Min

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 216. jackie_love

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 217. jacky lee 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 218. Jade Lee

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 219. jared Hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 220. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  676
  Đã được thích:
  1.430
  Điểm:
  0
 221. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 222. JK Wong

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 223. Johnson Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 224. Johnson Vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 225. Jookies68

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 226. Joseph Pham

   
  , Nam, 28, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 227. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  1.794
  Đã được thích:
  1.315
  Điểm:
  0
 228. Judy Judy

   
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 229. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  584
  Đã được thích:
  481
  Điểm:
  0
 230. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  315
  Đã được thích:
  261
  Điểm:
  0
 231. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.267
  Đã được thích:
  4.153
  Điểm:
  0
 232. kdmtrieuan

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  328
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 233. Kẻ Hai Mặt @

   
  , Nam, from TP HO CHI MINH
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 234. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.714
  Đã được thích:
  387
  Điểm:
  37
 235. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 236. kenzo369

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 237. Kh.Dung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 238. Khánh Linh

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.170
  Đã được thích:
  331
  Điểm:
  37
 239. khoa dang 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 240. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 241. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  10
 242. khoi dong dang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 243. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  225
  Đã được thích:
  165
  Điểm:
  0
 244. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.081
  Đã được thích:
  749
  Điểm:
  0
 245. Không Còn Ai 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 246. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 247. Killua Sama

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 248. kilyku

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 249. kimcookie

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 250. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 251. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 252. L. Wingler Abraham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 253. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 254. la Bang

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 255. Lake Cloud

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 256. Làm Người Tốt

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 257. Lam Nguyen 19

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 258. Lam Quoc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  208
  Đã được thích:
  378
  Điểm:
  0
 259. Lâm Tít

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 260. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  916
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  27
 261. Lana Chau

   
  , Nữ, from USA
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 262. Lance

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 263. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  367
  Đã được thích:
  187
  Điểm:
  0
 264. langthang123

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 265. langthang1981

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  79
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  0
 266. lanhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  46
  Điểm:
  0
 267. Lão Hạc Tiên Sinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 268. laovu

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 269. lastmanstandingtall

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 270. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  602
  Đã được thích:
  131
  Điểm:
  27
 271. Le Cuong Le Cuong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 272. Lê La

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 273. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  494
  Đã được thích:
  468
  Điểm:
  0
 274. Lê Ngọc Vân Nhi

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 275. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  486
  Đã được thích:
  454
  Điểm:
  0
 276. Lê Đức 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 277. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.689
  Đã được thích:
  309
  Điểm:
  27
 278. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.961
  Đã được thích:
  3.062
  Điểm:
  0
 279. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 280. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.711
  Đã được thích:
  548
  Điểm:
  92
 281. Liam Vu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 282. liem chau

   
  , from tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  156
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 283. Linh Hương

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.405
  Đã được thích:
  302
  Điểm:
  52
 284. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 285. Linhhan

   
  , Nữ, 20
  Bình luận / trả lời:
  1.769
  Đã được thích:
  358
  Điểm:
  72
 286. Linhhồn Đãmất

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 287. Lionking32

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  302
  Đã được thích:
  852
  Điểm:
  0
 288. Lipton Tea

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  959
  Đã được thích:
  170
  Điểm:
  27
 289. lồng bàn

   
  , Nữ, 38
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 290. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.254
  Đã được thích:
  730
  Điểm:
  122
 291. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  516
  Đã được thích:
  687
  Điểm:
  0
 292. Long Life

   
  , Nam, from City HCM
  Bình luận / trả lời:
  178
  Đã được thích:
  145
  Điểm:
  0
 293. Long T

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 294. Long TB

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  699
  Đã được thích:
  620
  Điểm:
  0
 295. Long0808

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 296. longcatoi

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 297. Lord Xingling

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 298. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  5.723
  Đã được thích:
  11.471
  Điểm:
  0
 299. lqd111105

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 300. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  301
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 301. luat van

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 302. luatkhoa ha

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 303. luc lac

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 304. lucbinh

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  152
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  0
 305. Luong Sung 2

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 306. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 307. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 308. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 309. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  1.373
  Đã được thích:
  1.739
  Điểm:
  0
 310. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 311. Mạnh Hải 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 312. Mạnh Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 313. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.734
  Đã được thích:
  292
  Điểm:
  27
 314. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  151
  Điểm:
  0
 315. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 17
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 316. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  185
  Đã được thích:
  205
  Điểm:
  0
 317. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 318. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  248
  Đã được thích:
  292
  Điểm:
  0
 319. mèo kêu meo meo

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 320. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  646
  Đã được thích:
  793
  Điểm:
  0
 321. MeoBeoVoDoi

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  66
  Điểm:
  0
 322. meohoanglovely29

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  12
 323. Meomun3008

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 324. Meoo Hồng

   
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 325. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  675
  Đã được thích:
  602
  Điểm:
  0
 326. Mi Ph

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 327. Mijiryja Van

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 328. Min Đơ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 329. Minh Công Hà

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 330. Minh Ngoc Nguyễn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 331. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.495
  Đã được thích:
  441
  Điểm:
  52
 332. minhvita

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 333. Mit1123

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 334. mk4ewalk

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  321
  Đã được thích:
  290
  Điểm:
  0
 335. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  2.970
  Đã được thích:
  712
  Điểm:
  92
 336. Monte Zuma

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 337. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.942
  Đã được thích:
  2.930
  Điểm:
  0
 338. mr.huy.sg

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 339. MrBonChen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 340. MrK

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  340
  Điểm:
  0
 341. MrNoName

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  158
  Đã được thích:
  230
  Điểm:
  0
 342. MrTrinh

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 343. msleora

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  135
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  0
 344. mtung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  186
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  0
 345. MU FC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  586
  Đã được thích:
  229
  Điểm:
  52
 346. MùaThuHàNội

   
  , Nữ, 38
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 347. MXH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 348. Nambc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 349. namct

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.976
  Đã được thích:
  371
  Điểm:
  72
 350. Nào Cùng Kết nối

   
  , Nam, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  359
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 351. Ndv

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  12
 352. Net Home Furniture

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  160
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 353. newfeed24h.com

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 354. Newmoon

   
  , Nữ, 16
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 355. Newyouth Tourism

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 356. Ng Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 357. Nga Thanh Bui

   
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 358. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.042
  Đã được thích:
  648
  Điểm:
  0
 359. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  127
  Đã được thích:
  203
  Điểm:
  0
 360. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  0
 361. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 362. NGHIA NGUYEN 85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 363. Nghia Viet Nghia

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 364. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  713
  Đã được thích:
  974
  Điểm:
  0
 365. Ngo Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 366. Ngoc Tran Hong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 367. Ngọc Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 368. ngược đời

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.181
  Đã được thích:
  424
  Điểm:
  52
 369. Người lạ mặt

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.216
  Đã được thích:
  360
  Điểm:
  0
 370. Người Mang Tâm Sự

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 371. Người trúng số

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 372. NgườiHậuGiang

   
  , Nữ, 35
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  294
  Điểm:
  0
 373. Nguyễn Apple Luân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 374. nguyen bao thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 375. Nguyen Bich Hang

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 376. Nguyễn Chung hdv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 377. Nguyễn Hân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 378. nguyen hoang 20

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 379. Nguyen Hong Thai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 380. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  419
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 381. Nguyễn Lý Hùng Nguyễn

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 382. nguyen minh duc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 383. Nguyễn Minh hải 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 384. Nguyễn Ngọc 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 385. Nguyễn Nhật Minh Huy

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 386. Nguyên Phong11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 387. nguyen thanh 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  546
  Đã được thích:
  263
  Điểm:
  27
 388. Nguyễn Thị Lan Anh 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 389. Nguyen Tran 7

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  0
 390. Nguyễn văn Cường 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 391. Nguyen Van Hung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 392. nguyen van Thanh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 393. Nguyễn Xuân Hải 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 394. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.300
  Đã được thích:
  3.493
  Điểm:
  0
 395. Nguyễn Đình Tuấn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 396. Nguyễn Đức Võ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  165
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 397. Nguyễn Được

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 398. NguyenKienvt90

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 399. Nguyênngoc

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  10
 400. nguyenpr089

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  124
  Điểm:
  0
 401. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.762
  Đã được thích:
  1.492
  Điểm:
  0
 402. Nhậm Đình Đình

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  175
  Đã được thích:
  180
  Điểm:
  0
 403. nhat nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  114
  Điểm:
  0
 404. nhc_hsc

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  754
  Đã được thích:
  555
  Điểm:
  0
 405. nhieuchuyen

   
  , 52
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 406. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 407. Nobita

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  844
  Đã được thích:
  222
  Điểm:
  52
 408. Nông Lão

   
  , Nam, from gia lai
  Bình luận / trả lời:
  79
  Đã được thích:
  114
  Điểm:
  0
 409. Nông_dân

   
  , Nam, from Cà Mau
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 410. NTH

   
  Bình luận / trả lời:
  537
  Đã được thích:
  445
  Điểm:
  0
 411. Nuoc Khoang Viet Co.ltd

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 412. Nước Mắm PQ

   
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 413. Nước Mắt Mặt Trời

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 414. Oanh Nguyễn 10

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 415. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  373
  Đã được thích:
  815
  Điểm:
  0
 416. Ốc hương***

   
  , Nữ, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 417. ohyeah69

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  238
  Điểm:
  0
 418. ối zời ơi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  849
  Đã được thích:
  235
  Điểm:
  37
 419. Ôm Sổ Đỏ Đi Cầm

   
  , Nam, 44
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 420. ồn ào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.052
  Đã được thích:
  319
  Điểm:
  52
 421. onemot2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  12
 422. Ông Nam Mô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  86
  Điểm:
  0
 423. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  1.737
  Đã được thích:
  2.024
  Điểm:
  0
 424. pandora3

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 425. paparazzi_star

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  3.015
  Đã được thích:
  743
  Điểm:
  92
 426. paphải

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  10
 427. Paul Nguyễn 2805

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 428. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.744
  Đã được thích:
  593
  Điểm:
  37
 429. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  18.811
  Đã được thích:
  23.258
  Điểm:
  0
 430. Pham Ken

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 431. Pham Tan Vietnam

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 432. PhamLinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 433. Phan Quốc Toàn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  160
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  0
 434. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  1.683
  Đã được thích:
  2.434
  Điểm:
  0
 435. Phong Minh Đăng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 436. PhongVan Ast

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 437. Phó thường dân

   
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 438. Phuc Nguyen 30

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 439. Phùng Thuận Hiền

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 440. PhuocDinh281288

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 441. Phuong Anh 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 442. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 443. Phượt thủ thích đu đủ

   
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 444. PT Hằng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 445. PTD

   
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  272
  Điểm:
  0
 446. ptinh86

   
  , Nữ, from hà nội
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 447. PTTech

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.744
  Đã được thích:
  297
  Điểm:
  72
 448. Puka hấp

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.273
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  0
 449. QT28

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 450. Quái Thú Thần Kỳ

   
  Bình luận / trả lời:
  359
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 451. quandobuon

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 452. Quang Nguyen Lam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 453. Quang Tuan 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 454. quangdat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.189
  Đã được thích:
  698
  Điểm:
  72
 455. quen hoai

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 456. Quốc Hoàng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.270
  Đã được thích:
  1.105
  Điểm:
  122
 457. QUOC XOI

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  248
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 458. QuocKhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  499
  Đã được thích:
  406
  Điểm:
  0
 459. Quỷ Nhỏ

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  276
  Đã được thích:
  99
  Điểm:
  0
 460. Quyen Le 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 461. Quyết Phạm

   
  Bình luận / trả lời:
  1.246
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  27
 462. Richard P. Kiefer

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 463. ringovn

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 464. Rio

   
  , Nam, from Brazil
  Bình luận / trả lời:
  595
  Đã được thích:
  771
  Điểm:
  0
 465. Rocky Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 466. Rong Komodo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 467. Rongden HN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  506
  Đã được thích:
  456
  Điểm:
  0
 468. rotori

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.117
  Đã được thích:
  876
  Điểm:
  0
 469. sacredkeep

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 470. Saigonam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  145
  Đã được thích:
  239
  Điểm:
  0
 471. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.667
  Đã được thích:
  583
  Điểm:
  12
 472. Samuel Huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 473. sảng gia

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 474. sâubit

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.068
  Đã được thích:
  336
  Điểm:
  52
 475. Searice

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 476. Security Helper

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 477. seokts

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 478. seven7

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.324
  Đã được thích:
  487
  Điểm:
  52
 479. Si PhanTien

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 480. single lovebird

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 481. sokhanhcali

   
  , Nam, from California-USA
  Bình luận / trả lời:
  460
  Đã được thích:
  642
  Điểm:
  27
 482. Son Lang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 483. Sống lương thiện

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 484. Star Hotel Da Nang

   
  , from Đà Nẵng
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 485. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  926
  Đã được thích:
  783
  Điểm:
  0
 486. struong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 487. Sử Hồng Anh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  242
  Đã được thích:
  202
  Điểm:
  0
 488. Sue Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  46
  Điểm:
  0
 489. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 490. Sukanice

   
  Bình luận / trả lời:
  184
  Đã được thích:
  216
  Điểm:
  0
 491. supersheep

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 492. TACOMPUTER

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 493. Tam Ho

   
  Bình luận / trả lời:
  345
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 494. Tam Tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 495. Tâm tư VCL

   
  Bình luận / trả lời:
  350
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  0
 496. Tang Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 497. Tào Lao.

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 498. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  1.712
  Đã được thích:
  1.912
  Điểm:
  0
 499. Tàu ngầm U-571

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 500. Taurus Hao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 501. TDân

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  12
 502. Teamo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.661
  Đã được thích:
  2.325
  Điểm:
  0
 503. Teddy Cheung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 504. Teddy Vo

   
  , Nam, from Hanoi
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 505. Tến Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 506. têtamthua

   
  , Nam, from somewhere
  Bình luận / trả lời:
  1.749
  Đã được thích:
  1.673
  Điểm:
  0
 507. tgghoangvu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  385
  Đã được thích:
  439
  Điểm:
  0
 508. Thái QN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  128
  Đã được thích:
  221
  Điểm:
  0
 509. Thái Văn Hải

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 510. thamlangman

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 511. thang tran 11

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 512. Thắngkaka Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 513. Thanh Cuong Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 514. Thanh Hải Nguyễn 13

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 515. Thanh Hồ Thanh

   
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 516. Thanh long nghean

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 517. Thanh Minh 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 518. Thanh Nguyen Duc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 519. Thánh Nhọ

   
  Bình luận / trả lời:
  662
  Đã được thích:
  99
  Điểm:
  27
 520. thanh son Vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 521. Thanh Tai Nguyen

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 522. Thanh Tran 22

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  88
  Điểm:
  0
 523. thanhabz

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 524. thanhchem

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  194
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  0
 525. Thanhdatson

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 526. thanhminhnguyenvn

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 527. Thanhp

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 528. thaogau01

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 529. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  86
  Điểm:
  0
 530. thấy sao nói vậy

   
  , 40
  Bình luận / trả lời:
  2.753
  Đã được thích:
  3.310
  Điểm:
  0
 531. Thế Anh

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.449
  Đã được thích:
  242
  Điểm:
  27
 532. Thế Phong Nguyễn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 533. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  188
  Đã được thích:
  272
  Điểm:
  0
 534. thenam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 535. Thị Nở

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.104
  Đã được thích:
  156
  Điểm:
  52
 536. Thị Thị

   
  , Nữ, from Hoi An City
  Bình luận / trả lời:
  135
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 537. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  105
  Đã được thích:
  108
  Điểm:
  0
 538. Thiênnam

   
  , Nam, 12
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 539. thienvina

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 540. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 541. thỏ cụt tai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.265
  Đã được thích:
  434
  Điểm:
  0
 542. Thổ dân amazon

   
  , Nam, 11
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 543. Thợ IT

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  719
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  27
 544. Thỏ Nhóc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 545. thoa2016

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 546. tholau223

   
  , Nữ, from Hang
  Bình luận / trả lời:
  391
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 547. Thong Lu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 548. Thu Phương

   
  Bình luận / trả lời:
  137
  Đã được thích:
  51
  Điểm:
  37
 549. Thực Tế

   
  Bình luận / trả lời:
  277
  Đã được thích:
  350
  Điểm:
  0
 550. Thuephongtro.com

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  193
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  0
 551. Tiên Mò Xuống Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 552. Tien Nguyen Mtl

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  621
  Đã được thích:
  834
  Điểm:
  0
 553. Tiểu Nhiễm

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 554. tiểu tốt vô danh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  766
  Đã được thích:
  908
  Điểm:
  0
 555. TieuHongHa

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 556. tieuthuhanny90

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  409
  Đã được thích:
  540
  Điểm:
  0
 557. Tiger V Jimmy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 558. tiwenger

   
  , Nam, from quận thủ đức
  Bình luận / trả lời:
  620
  Đã được thích:
  183
  Điểm:
  27
 559. tommyteo

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 560. TorL

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  343
  Đã được thích:
  288
  Điểm:
  0
 561. Trần Anh

   
  , Nam, from Tp. Vinh
  Bình luận / trả lời:
  1.348
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  72
 562. Trần Anh Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 563. Tran Dat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  662
  Đã được thích:
  527
  Điểm:
  0
 564. Trần Hậu 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  130
  Điểm:
  0
 565. Trần Hồ Quý Dương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 566. Tran quy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 567. Trần Thanh 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  93
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 568. Trần Thành 9202

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 569. Trần Thanh Trúc

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 570. Trần Thảo 3

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 571. Trần Văn Trọng 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 572. trandat0939

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 573. tranduan

   
  , Nam, 44
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 574. Tranforex

  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 575. Trangairi2505

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  257
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 576. Trangtrang2505

   
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 577. TrầnHoàng

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  394
  Đã được thích:
  635
  Điểm:
  0
 578. TranHung89

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 579. trankhoa2601

   
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 580. trantomtop

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 581. Travis Do

   
  , Nam, from USA
  Bình luận / trả lời:
  167
  Đã được thích:
  223
  Điểm:
  10
 582. Tri Nguyenminh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 583. trinh611

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  165
  Điểm:
  0
 584. troller

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.727
  Đã được thích:
  289
  Điểm:
  72
 585. Trùm Sò

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  798
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  37
 586. Trung Hiếu Lê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 587. Trung Hiếu Trần 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 588. Trung Nghiêm Bảo (Fancy)

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 589. Trung Peter

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 590. trưởng thôn

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 591. Truonglaoto@gmail.com.

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 592. Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.503
  Đã được thích:
  7.539
  Điểm:
  0
 593. Tử vi

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  106
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  10
 594. Tuan Anh 18

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 595. Tuấn Anh 588

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 596. Tuấn Anh Ngô 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  108
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 597. Tuấn Duy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 598. Tuan Ha Vu

   
  Bình luận / trả lời:
  852
  Đã được thích:
  205
  Điểm:
  52
 599. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  389
  Đã được thích:
  241
  Điểm:
  0
 600. tuan tran 35

   
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 601. Tùng Chùa

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.481
  Đã được thích:
  217
  Điểm:
  37
 602. Tung den

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  1.387
  Đã được thích:
  371
  Điểm:
  52
 603. Tùng Thạch

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.352
  Đã được thích:
  219
  Điểm:
  72
 604. Tùng Vương Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 605. Tungphuong Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 606. Tuyết Rơi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 607. tuyet trinh dinh thi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 608. Ty phu My

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  574
  Đã được thích:
  779
  Điểm:
  0
 609. ty8x

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  0
 610. Uông Văn Tuấn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 611. Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4.448
  Đã được thích:
  2.351
  Điểm:
  0
 612. Văn Phước

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 613. van tung Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  110
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 614. vanminh888

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 615. VE GO

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 616. Vê Thoọc

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  737
  Đã được thích:
  550
  Điểm:
  0
 617. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  586
  Đã được thích:
  463
  Điểm:
  0
 618. Viên kẹo cay

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.322
  Đã được thích:
  401
  Điểm:
  52
 619. Việt Hoàng Đào

   
  , Nam, from Nơi cư ngụ.
  Bình luận / trả lời:
  611
  Đã được thích:
  418
  Điểm:
  0
 620. Viet kieu uc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  203
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 621. Việt Nam 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  210
  Đã được thích:
  260
  Điểm:
  0
 622. Viet Quoc Long

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 623. vih.qn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  511
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 624. Vin@golD

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  760
  Đã được thích:
  920
  Điểm:
  0
 625. Vincent Chu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 626. VINH TRAN 9

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 627. VinhDL

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  386
  Đã được thích:
  267
  Điểm:
  0
 628. Vip6868

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 629. Vissan

   
  , 81
  Bình luận / trả lời:
  369
  Đã được thích:
  672
  Điểm:
  0
 630. Võ Hùng

  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 631. Vo Ky Ka Ka

   
  , from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 632. Vo Van Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 633. Volodia

   
  Bình luận / trả lời:
  381
  Đã được thích:
  743
  Điểm:
  0
 634. vpp Minh Khuê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 635. Vũ Hầu

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 636. Vũ Hoàng Lan

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  320
  Đã được thích:
  133
  Điểm:
  0
 637. Vũ Thành Công

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.356
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  37
 638. vua mèo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 639. vui-ve

   
  , 74
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 640. vxtchelsea

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 641. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.672
  Đã được thích:
  409
  Điểm:
  92
 642. Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.599
  Đã được thích:
  793
  Điểm:
  37
 643. wuhoatu

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  197
  Điểm:
  0
 644. Xabong

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  543
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 645. xẹc xi lây đi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  695
  Đã được thích:
  142
  Điểm:
  37
 646. xixam.vn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 647. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.099
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  52
 648. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.886
  Đã được thích:
  305
  Điểm:
  37
 649. yahooooo

   
  Bình luận / trả lời:
  1.674
  Đã được thích:
  347
  Điểm:
  37
 650. Yanshop Tây Ninh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 651. Yêu chính nghĩa

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.478
  Đã được thích:
  1.893
  Điểm:
  0
 652. yêu Hồ Ngọc Hà

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 653. yêu mị vũ

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 654. Yoona

   
  Bình luận / trả lời:
  424
  Đã được thích:
  192
  Điểm:
  52
 655. Zenkin

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.254
  Đã được thích:
  247
  Điểm:
  15
 656. zeus1088

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 657. zindodido

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 658. Zudifo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 659. zzzmrsunzzz

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  145
  Điểm:
  0
 660. ___

   
  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  161
  Điểm:
  0
 661. Đào Lý Tưởng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  375
  Đã được thích:
  217
  Điểm:
  10
 662. Đào Thắng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.467
  Đã được thích:
  318
  Điểm:
  72
 663. Đào Thị

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.985
  Đã được thích:
  630
  Điểm:
  92
 664. Đạt Sầu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 665. Đi kòm dạo

   
  , Nữ, 48
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 666. Điền Gia

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  87
  Điểm:
  0
 667. Đinh Thế Bảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 668. Đỗ Quỳnh

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  992
  Đã được thích:
  283
  Điểm:
  52
 669. Đỗ Võ Tộc

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  435
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 670. Đông Đào Xuân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 671. Đức Hùng

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  891
  Đã được thích:
  348
  Điểm:
  37
 672. Đức Minh Dương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.400
  Đã được thích:
  1.600
  Điểm:
  0
 673. ерфтр екф

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 674. привет

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  494
  Đã được thích:
  295
  Điểm:
  0