1. +SanWillBeDied

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 2. 19712005

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 3. 2 lua'

   
  , Nam, 40, from Phoenix, Arizona
  Bình luận / trả lời:
  355
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  12
 4. 5 Phút Giải Lao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 5. 6x6

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 6. 8 Cho Đời Bớt Khổ

   
  , Nam, 44
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 7. @tamminh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 8. Aaron Dung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 9. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  1.719
  Đã được thích:
  2.037
  Điểm:
  0
 10. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.730
  Đã được thích:
  2.289
  Điểm:
  0
 11. Akayoi!

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  982
  Đã được thích:
  1.543
  Điểm:
  0
 12. Alex Taan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 13. alichickim

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 14. Aliciel Lullaby

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 15. Alipaba

   
  , Nam, from Sao Hỏa
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 16. Alpha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 17. amy le

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 18. An Le 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 19. An Nam Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 20. an nguyễn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  0
 21. Anata Anata

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  620
  Đã được thích:
  177
  Điểm:
  27
 22. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.643
  Đã được thích:
  1.764
  Điểm:
  0
 23. Andy Ngo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 24. Andyzhen

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  93
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  0
 25. Anh Hai 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 26. Anh Le Dieu 1982

   
  Bình luận / trả lời:
  221
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 27. Anh Thư 6

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 28. Anh Trần Đức

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 29. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.565
  Đã được thích:
  1.105
  Điểm:
  52
 30. anhdh81

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 31. anhkobiet05

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 32. anhlucky2

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  106
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 33. anhungrom

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 34. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  296
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 35. ANSDTB

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 36. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  355
  Đã được thích:
  904
  Điểm:
  0
 37. Aquariuss

   
  , Nữ, 35
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 38. atam bui

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 39. Auto Đông Bắc

   
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 40. Avirus

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 41. b4db0y102

   
  , Nam, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 42. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.935
  Đã được thích:
  5.591
  Điểm:
  0
 43. ba lăng nhăng

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  346
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 44. babyhappy

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 45. Bac Tu Map

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 46. Bạch Vân min

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 47. bach vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 48. BachNhuc

   
  , 72
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 49. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.775
  Đã được thích:
  4.113
  Điểm:
  0
 50. bagiai tuxuat

   
  , 55
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 51. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  219
  Đã được thích:
  197
  Điểm:
  0
 52. Bairiki

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 53. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.491
  Đã được thích:
  3.502
  Điểm:
  0
 54. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 55. Bang Trang Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 56. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  385
  Đã được thích:
  150
  Điểm:
  37
 57. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 58. Bánh mì thịt

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  1.377
  Đã được thích:
  243
  Điểm:
  37
 59. Bánh Xe

   
  Bình luận / trả lời:
  565
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  27
 60. Bảo Lộc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 61. Bảo Quân 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 62. Bao Tran 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 63. baodzai

   
  , Nam, from Ha Noi
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 64. Baothegioiphunu

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  3.280
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 65. bapbap

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 66. baranzx

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 67. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  740
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  37
 68. bat hoi

   
  , 44
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  0
 69. Ba_Tàu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 70. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  196
  Đã được thích:
  243
  Điểm:
  0
 71. Bé học vẽ tranh

   
  , Nam, from Khánh hòa
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 72. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 73. Bean John

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 74. bear

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 75. bemeo1102

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  558
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  27
 76. Benza

   
  , Nam, 54
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 77. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  785
  Đã được thích:
  1.093
  Điểm:
  0
 78. Berloriner Pham

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 79. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 80. Bestname

   
  , Nam, 117
  Bình luận / trả lời:
  253
  Đã được thích:
  326
  Điểm:
  0
 81. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 82. BillSG

   
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 83. Bin Ku

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 84. binbin sieu quay

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 85. Bingo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 86. Binh Map

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 87. Binhminhtrenqueanh

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 88. bjennguyen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 89. blablabom

   
  , Nam, from sài gòn
  Bình luận / trả lời:
  303
  Đã được thích:
  445
  Điểm:
  0
 90. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  682
  Đã được thích:
  1.054
  Điểm:
  0
 91. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  4.070
  Đã được thích:
  4.184
  Điểm:
  0
 92. BNNgy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 93. Bồ Hóng

   
  , Nam, from Kenia
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  0
 94. bolobala

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  108
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 95. Bom phone

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 96. Bông Vũ

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  322
  Đã được thích:
  441
  Điểm:
  0
 97. bosbos

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 98. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 99. Bụi Cát 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 100. Bùi Tâm 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 101. Bùi Xuân Vinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 102. bum bum

   
  , 19
  Bình luận / trả lời:
  224
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 103. buôn chuyện

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.420
  Đã được thích:
  436
  Điểm:
  52
 104. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.651
  Đã được thích:
  24.764
  Điểm:
  0
 105. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 106. Cá chà bu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 107. Cá Cơm Mayhem

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 108. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 109. Cà Phê Sữa Đá

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 110. Ca Sau 2016

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 111. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  643
  Đã được thích:
  608
  Điểm:
  0
 112. Câmtngu123

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  0
 113. Cần Thơ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 114. Cao Anh Tuan 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 115. Cao Nam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 116. Cáo Sa Mạc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 117. CaptainSinbad

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 118. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.127
  Đã được thích:
  1.975
  Điểm:
  0
 119. Cậu Út Miền Tây

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 120. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  418
  Đã được thích:
  409
  Điểm:
  0
 121. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  1.049
  Đã được thích:
  1.891
  Điểm:
  0
 122. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  556
  Đã được thích:
  724
  Điểm:
  0
 123. channel bigo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 124. Châu Tinh Trờ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 125. chausaigon75

   
  , Nam, 61
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 126. Chelsea trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 127. Chí Trung 01

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 128. Chibibang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 129. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  676
  Đã được thích:
  860
  Điểm:
  0
 130. Chim Lợn

   
  , from Kê Nhi-A
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 131. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  660
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  0
 132. Chính Đakai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 133. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 134. Choixongzong

  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 135. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.355
  Đã được thích:
  8.279
  Điểm:
  0
 136. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.330
  Đã được thích:
  3.448
  Điểm:
  0
 137. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  317
  Đã được thích:
  234
  Điểm:
  0
 138. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  1.791
  Đã được thích:
  2.185
  Điểm:
  0
 139. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 140. ChungĐề

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 141. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  231
  Đã được thích:
  312
  Điểm:
  0
 142. Ck hồng

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 143. cknood

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 144. cnn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 145. Cò mẹ

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 146. Cola Cola

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  177
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 147. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.839
  Đã được thích:
  1.440
  Điểm:
  0
 148. con of đồng chí nào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 149. Con Tôm Vui

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 150. Conan-Agf

   
  , Nam, from An Giang
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 151. Concerned citizen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 152. Condê Ok

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 153. Công chúa Thủy Tề

   
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 154. Cong Fu Cu Chuoi

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  322
  Điểm:
  0
 155. Cong Khu Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 156. Cong Va Qua

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 157. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.879
  Đã được thích:
  9.019
  Điểm:
  0
 158. Cornish rex

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 159. Cristiano

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 160. Crooked Hillary

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 161. Củ Kiệu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 162. Cù Trọng Xoáy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 163. Cú Đêm Chồng

  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 164. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.209
  Đã được thích:
  4.664
  Điểm:
  0
 165. Cua Càng

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 166. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  0
 167. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.040
  Đã được thích:
  2.755
  Điểm:
  0
 168. Cuong Bui 1717

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 169. Cường OTOHONDA

  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 170. Cường Oz

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 171. Cuong Tran 16

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 172. Cuong Tuan

   
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 173. Cuong Vuong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 174. Cườngkimcương-khoadolla

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 175. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  622
  Đã được thích:
  1.005
  Điểm:
  0
 176. Cửu Tử

   
  , Nữ, 13
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 177. Dai Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 178. Daika

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 179. daika langtu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 180. Dalat-CanTho

   
  , Nam, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 181. Dalton88

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 182. Danang Sydney

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1.683
  Đã được thích:
  1.466
  Điểm:
  0
 183. Dang Vũ Trường

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  625
  Đã được thích:
  1.021
  Điểm:
  0
 184. dangerous_boyta

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 185. dangnhung198

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  412
  Đã được thích:
  259
  Điểm:
  17
 186. DangViet

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 187. Danh Huynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 188. danh07

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 189. danny do

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 190. daole

   
  , Nữ, 46
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 191. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  100
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 192. DCTNguyen

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  668
  Đã được thích:
  142
  Điểm:
  27
 193. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 194. Dep Trai 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 195. dhdbqn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 196. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 197. Dịch Vụ Khoan Giếng

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 198. diện vô

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 199. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.719
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  92
 200. Dinh Nguyen 8

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 201. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 202. dinhdinh

   
  , Nữ, from với mẹ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 203. dinhnguyendns

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 204. Dino_Khang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 205. ditmoclong

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 206. doanh yên

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 207. Domdom

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 208. Donal Jum

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  220
  Điểm:
  0
 209. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.892
  Đã được thích:
  483
  Điểm:
  37
 210. DTMN

   
  , Nữ, 51
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 211. du mục (leave)

  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 212. Duc Cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 213. Duc Nam Le

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 214. duc nhan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 215. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  417
  Điểm:
  0
 216. Duckien Bui

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 217. Dung Dao Trong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 218. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 219. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  439
  Đã được thích:
  523
  Điểm:
  0
 220. Dũng L

   
  , Nam, 61
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 221. Dung Mèo 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 222. Dũng Shi

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 223. Dung Xuan 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 224. Dung Xuan 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 225. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.908
  Đã được thích:
  2.290
  Điểm:
  0
 226. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  457
  Đã được thích:
  424
  Điểm:
  0
 227. Duong Pham 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 228. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 229. duong trung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 230. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.036
  Đã được thích:
  1.146
  Điểm:
  17
 231. Duongphan84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  372
  Đã được thích:
  365
  Điểm:
  0
 232. Duy Manh Ly

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 233. Duyha Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 234. Easy123

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 235. eboss113

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 236. Elle Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 237. Emily H.Y

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 238. FA Gaming

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 239. Fan bong da

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.177
  Đã được thích:
  442
  Điểm:
  0
 240. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.236
  Đã được thích:
  2.132
  Điểm:
  0
 241. featherchickens

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 242. Fiona_news

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 243. Firefly

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 244. Fool

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 245. Full sunshine

   
  Bình luận / trả lời:
  1.351
  Đã được thích:
  1.515
  Điểm:
  0
 246. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  147
  Đã được thích:
  253
  Điểm:
  0
 247. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  951
  Đã được thích:
  2.497
  Điểm:
  0
 248. Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.429
  Đã được thích:
  718
  Điểm:
  92
 249. Game Number One

  Bình luận / trả lời:
  973
  Đã được thích:
  326
  Điểm:
  37
 250. Ga_depzai

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  898
  Đã được thích:
  169
  Điểm:
  37
 251. Get Up

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 252. Ghét lũ gato

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 253. Già Bợm Thuận

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  159
  Điểm:
  0
 254. Gia Đạt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 255. Giam gia

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 256. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  454
  Đã được thích:
  732
  Điểm:
  0
 257. Giang Vuxuan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 258. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.310
  Đã được thích:
  239
  Điểm:
  37
 259. Gỗ Lâm

  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 260. Gocnhinxahoi

   
  , Nam, from Ho Chi Minh City
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 261. GOD_KILLERX

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 262. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 263. Hà hết đát

   
  , Nữ, 41
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 264. Ha le Thi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  773
  Điểm:
  0
 265. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  536
  Đã được thích:
  937
  Điểm:
  0
 266. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 267. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  258
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 268. Hachto

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 269. hai lẻ tám

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 270. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  0
 271. hai vu 2710

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 272. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  145
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  0
 273. Haiti Chung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 274. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.292
  Đã được thích:
  1.131
  Điểm:
  0
 275. Hạnh Phúc 1904

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  197
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 276. Hanhmai26

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 277. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  400
  Đã được thích:
  335
  Điểm:
  0
 278. HanT

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 279. HanTutv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 280. Hau Do 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 281. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.600
  Đã được thích:
  3.313
  Điểm:
  0
 282. Hau Vo Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 283. Hầu Vương

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 284. Hay đấy ĐMM

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 285. HDK

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  354
  Đã được thích:
  245
  Điểm:
  0
 286. Helen Don

   
  Bình luận / trả lời:
  747
  Đã được thích:
  552
  Điểm:
  0
 287. Heniken2014

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 288. Heo Jamin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 289. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1.848
  Đã được thích:
  4.744
  Điểm:
  0
 290. HeoMoi

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  116
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 291. Hi-Tech

   
  , Nữ, 18
  Bình luận / trả lời:
  1.276
  Đã được thích:
  276
  Điểm:
  52
 292. Hiền Nguyễn Phước Hiền

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 293. Hienct

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 294. Hiep Le 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 295. Hieu Trung 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 296. hieugilbert

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 297. HieuHo101

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 298. Hiền Nguyễn

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 299. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 300. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 301. Hoả Long

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 302. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  1.461
  Đã được thích:
  2.195
  Điểm:
  0
 303. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.019
  Đã được thích:
  3.566
  Điểm:
  0
 304. Hoa Vô Khuyết

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  235
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  17
 305. hoabin

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 306. Hoaco Muaxuan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 307. Hoàn Trần Vũ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  311
  Đã được thích:
  383
  Điểm:
  0
 308. Hoàng An Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 309. Hoàng Anh 20

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 310. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  273
  Đã được thích:
  373
  Điểm:
  0
 311. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 312. Hoang Lam 6

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 313. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  147
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 314. Hoàng Nghĩa Thắng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 315. hoang pham 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 316. hoàng sĩ lâm

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 317. hoanggiap

  Bình luận / trả lời:
  137
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 318. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  543
  Điểm:
  0
 319. hoa_vo_khuyet

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 320. hoclaixevungtau

   
  , Nam, from vung tàu
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 321. Hồng Hoa Tiên Tử

   
  , Nam, from Lâm Đồng
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 322. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.202
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  72
 323. Hong My

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 324. hongcuong159

  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 325. hongky

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  0
 326. hongtuongquan

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 327. Hos

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 328. host

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  228
  Đã được thích:
  270
  Điểm:
  0
 329. hpht

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 330. hscc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  237
  Đã được thích:
  175
  Điểm:
  12
 331. htblue1988

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 332. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  227
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 333. Hứa Sở

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 334. Hue Nguyen 89

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 335. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  250
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  17
 336. Hung Anh 3

   
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 337. Hung Cao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 338. HUNG CU CHI

   
  , Nam, from Tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 339. Hùng Lê Kim

   
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 340. HUNG MINH 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 341. Hưng Nguyễn 1991

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 342. Hung Nguyen 66

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 343. Hung Pro

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 344. Hung Tran 33

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 345. Hungack

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 346. hungle1970

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 347. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  509
  Điểm:
  0
 348. Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.974
  Đã được thích:
  908
  Điểm:
  37
 349. Hương Trần Kiều Dung

   
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 350. Huu hoa

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 351. Hữu Huy

  Bình luận / trả lời:
  175
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 352. Hữu Lộc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  198
  Điểm:
  0
 353. Hữu Tịnh Lê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 354. Huy Japan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 355. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  872
  Đã được thích:
  570
  Điểm:
  0
 356. Huy Phạm 88

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 357. Huỳnh Phương 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 358. Huỳnh Tân

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 359. Huynh Trong Phu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 360. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 361. Huynh Vu 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 362. Huynhminhman Man

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 363. huyusa

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 364. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  265
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 365. hynos

   
  , 49
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 366. ibrand

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  256
  Điểm:
  0
 367. j0hnd03lllqqo

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 368. Ja Min

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 369. jackie_love

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 370. jacky lee 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 371. Jade Lee

   
  , Nam, from Sài Bông Gòn
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 372. jared Hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 373. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  1.034
  Đã được thích:
  2.508
  Điểm:
  0
 374. jerrykist

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 375. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 376. JK Wong

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 377. Joe

   
  , Nam, from Tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  291
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  27
 378. Johnson Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 379. Johnson Vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 380. Jonyphuc

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 381. Jookies68

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 382. Joseph Pham

   
  , Nam, 29, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 383. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  2.243
  Đã được thích:
  1.563
  Điểm:
  0
 384. Judy Judy

   
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 385. Just a fool

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 386. K Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 387. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  764
  Đã được thích:
  590
  Điểm:
  0
 388. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  319
  Đã được thích:
  266
  Điểm:
  0
 389. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.301
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 390. kdtrieuan

   
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 391. Kẻ Hai Mặt @

   
  , Nam, from TP HO CHI MINH
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 392. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.714
  Đã được thích:
  388
  Điểm:
  37
 393. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 394. Ken88

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 395. Kenny Nguyễn 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 396. kenzo369

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 397. Ken_Nguyen

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 398. Kh.Dung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 399. Khánh Linh

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.170
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  37
 400. Khiem Nguyen 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 401. Khờ thế

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 402. khoa dang 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  0
 403. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 404. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  10
 405. khoi dong dang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 406. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  250
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 407. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.144
  Đã được thích:
  768
  Điểm:
  0
 408. Không Còn Ai 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 409. kien teung 123

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 410. Kiến Trúc Hanoiact

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 411. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 412. Killua Sama

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 413. kilyku

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 414. kimcookie

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 415. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 416. kodiakat

   
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 417. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 418. KyoshiroDK

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 419. L. Wingler Abraham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 420. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 421. la Bang

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 422. Lake Cloud

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 423. Làm Người Tốt

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 424. Lam Nguyen 19

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 425. Lâm Tít

   
  , Nam, 54
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 426. lambanggia

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 427. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  916
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  27
 428. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.822
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 429. Lana Chau

   
  , Nữ, from USA
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 430. Lance

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 431. Langdunet

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 432. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  372
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 433. langthang123

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 434. langthang1981

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  120
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 435. lanhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 436. Lão Hạc Tiên Sinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 437. laovu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 438. Lập Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 439. laso

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 440. lastmanstandingtall

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 441. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  651
  Đã được thích:
  148
  Điểm:
  27
 442. Lê Anh Thương

   
  , Nam, from quảng bình
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 443. Le Cuong Le Cuong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 444. Lê La

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 445. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  510
  Đã được thích:
  499
  Điểm:
  0
 446. Lê Ngọc Vân Nhi

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 447. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  531
  Đã được thích:
  527
  Điểm:
  0
 448. Lê Thành 12

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 449. Lê Đức 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 450. Lee Tún

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 451. Legacy123

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 452. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.752
  Đã được thích:
  329
  Điểm:
  27
 453. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.263
  Đã được thích:
  3.628
  Điểm:
  0
 454. leo pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 455. Leo99

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 456. lephuongtuyet

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 457. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 458. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.144
  Đã được thích:
  564
  Điểm:
  92
 459. Liam Vu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 460. liem chau

   
  , from tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  156
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 461. Lieu Pham 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 462. Liêu Trai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 463. Linh Ha 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 464. Linh Hương

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.490
  Đã được thích:
  331
  Điểm:
  52
 465. Linh Tống

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 466. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 467. Linh Đan 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 468. Linhhan

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.831
  Đã được thích:
  369
  Điểm:
  72
 469. Linhhồn Đãmất

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 470. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  424
  Đã được thích:
  1.407
  Điểm:
  0
 471. LipIce

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 472. Lipton Tea

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.004
  Đã được thích:
  192
  Điểm:
  27
 473. live your life

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 474. LnBang

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 475. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  252
  Đã được thích:
  433
  Điểm:
  0
 476. Loan Nguyen 13

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 477. Loan Phùng

   
  , Nữ, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 478. Lợi 2107

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 479. loichuctotlanh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 480. lồng bàn

   
  , Nữ, 38
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 481. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.351
  Đã được thích:
  741
  Điểm:
  122
 482. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.207
  Đã được thích:
  2.131
  Điểm:
  0
 483. Long Life

   
  , Nam, from City HCM
  Bình luận / trả lời:
  215
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  0
 484. Long T

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 485. Long TB

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1.117
  Đã được thích:
  1.390
  Điểm:
  0
 486. Long0808

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 487. longcatoi

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 488. Lord Xingling

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  361
  Đã được thích:
  645
  Điểm:
  0
 489. LoveAvalon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  457
  Đã được thích:
  278
  Điểm:
  0
 490. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.160
  Đã được thích:
  14.595
  Điểm:
  0
 491. lqd111105

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 492. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  301
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 493. Lu Mai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 494. Lừa Xong Phắn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 495. luat van

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 496. luatkhoa ha

   
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 497. luc lac

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 498. lucbinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  234
  Đã được thích:
  308
  Điểm:
  0
 499. luckyuk

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 500. Luong Sung 2

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 501. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 502. Luu Manh Ha

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  12
 503. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 504. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 505. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.249
  Đã được thích:
  3.235
  Điểm:
  0
 506. Mạc linh lan

   
  , Nữ, from Tokyo
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 507. Maian Tiem

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 508. man back

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 509. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 510. Man Nguyen 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 511. Măng Cụt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 512. Mạnh Cường Hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 513. Mạnh Hải 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 514. Mạnh Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 515. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.778
  Đã được thích:
  305
  Điểm:
  27
 516. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 517. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 17
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 518. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 519. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 520. me hanna

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 521. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  359
  Đã được thích:
  534
  Điểm:
  0
 522. Mẹo Du Lịch

   
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 523. mèo kêu meo meo

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 524. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  728
  Đã được thích:
  944
  Điểm:
  0
 525. MeoBeoVoDoi

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  104
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 526. Meodulichinfo

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 527. meohoanglovely29

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  12
 528. MeoMelb

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 529. Meomun3008

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 530. Meoo Hồng

   
  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 531. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  787
  Đã được thích:
  739
  Điểm:
  0
 532. Messi xứ Hà Thành

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 533. Mi Ph

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 534. Mi Ph 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 535. Michelle Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 536. Mijiryja Van

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 537. mimi456

   
  , Nữ, 19
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 538. Min Đơ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 539. Minh Công Hà

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 540. Minh kiệt

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 541. Minh Lẹm

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 542. Minh Ngoc Nguyễn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 543. Minh Nguyen 99

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 544. Minh Nguyen Hoang 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 545. Minh Nguyen Khac

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 546. Minh Nhým

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 547. Minh Tung (TOPMV)

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 548. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.545
  Đã được thích:
  450
  Điểm:
  52
 549. minhbau hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 550. minhpham99

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 551. minhvita

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 552. MIO

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 553. Mit Hat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 554. Mit1123

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 555. mitranhcm

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 556. mk4ewalk

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  359
  Đã được thích:
  346
  Điểm:
  0
 557. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.138
  Đã được thích:
  776
  Điểm:
  92
 558. Monte Zuma

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 559. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.480
  Đã được thích:
  3.897
  Điểm:
  0
 560. Một Người Nào Đó

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 561. Mr Fil

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 562. Mr.blackcatmoon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 563. mr.huy.sg

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 564. MrBonChen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  137
  Đã được thích:
  203
  Điểm:
  0
 565. MrK

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  260
  Đã được thích:
  372
  Điểm:
  0
 566. mrmoon

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 567. MrNoName

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  162
  Đã được thích:
  238
  Điểm:
  0
 568. MrTrinh

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 569. Mrvanhc

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  183
  Đã được thích:
  196
  Điểm:
  0
 570. msleora

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  199
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 571. MT DN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 572. mtung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  256
  Đã được thích:
  480
  Điểm:
  0
 573. MU FC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  657
  Đã được thích:
  256
  Điểm:
  52
 574. muahangcongnghe.com

  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 575. MùaThuHàNội

   
  , Nữ, 38
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 576. MXH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 577. Myphuong Truong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 578. nakata_1

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 579. nam 13456982

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 580. nam cb

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 581. Nam Gino

   
  , Nam, 35, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 582. Nam Sach

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 583. Nambc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 584. namct

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.984
  Đã được thích:
  376
  Điểm:
  72
 585. namdv

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 586. NangThu Ve

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 587. Nào Cùng Kết nối

   
  , Nam, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  419
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 588. Ndv

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  12
 589. Net Home Furniture

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  178
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  0
 590. newfeed24h.com

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 591. Newmoon

   
  , Nữ, 16
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 592. Newyouth Tourism

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 593. Ng Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 594. Nga Thanh Bui

   
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 595. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.315
  Đã được thích:
  951
  Điểm:
  0
 596. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  320
  Đã được thích:
  478
  Điểm:
  0
 597. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  332
  Đã được thích:
  392
  Điểm:
  0
 598. Ngan Nguyen 16

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  100
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 599. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  0
 600. ngayxuadalat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  235
  Điểm:
  0
 601. NGHIA NGUYEN 85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  325
  Đã được thích:
  247
  Điểm:
  0
 602. Nghia Viet Nghia

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  140
  Điểm:
  0
 603. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  896
  Đã được thích:
  1.376
  Điểm:
  0
 604. Ngo Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 605. Ngố Rừng 2

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 606. Ngô Sỹ Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 607. Ngoc Duc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 608. Ngọc Huyền Ngọc Huyền

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 609. Ngoc Tran Hong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 610. Ngọc Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 611. Ngọc Đại Phạm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 612. Ngồi Xổm To Hơn Hẳn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 613. Ngoleba Ngo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  181
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  12
 614. ngược đời

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.184
  Đã được thích:
  425
  Điểm:
  52
 615. Người lạ mặt

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.249
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 616. Người Mang Tâm Sự

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 617. Người trúng số

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 618. nguoicat79

   
  , 14
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 619. NgườiHậuGiang

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  173
  Đã được thích:
  298
  Điểm:
  0
 620. Nguyễn Apple Luân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 621. nguyen bao thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 622. Nguyen Bich Hang

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 623. Nguyễn Chung hdv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 624. Nguyễn Hân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 625. Nguyễn Hiển 12

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 626. nguyen hoang 20

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 627. Nguyễn Hoàng 28

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 628. Nguyen Hong Thai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 629. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  456
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 630. Nguyên Khang0701

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 631. Nguyễn Lý Hùng Nguyễn

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 632. nguyen minh duc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 633. Nguyen Minh Hai 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 634. Nguyễn Minh hải 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 635. Nguyen Nam Thai 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 636. Nguyễn Nghĩa 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 637. Nguyễn Ngọc 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 638. Nguyễn Nhật Minh Huy

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 639. nguyen phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 640. Nguyên Phong11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 641. Nguyễn Quốc Vương 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 642. Nguyễn Thái Quốc Dũng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 643. nguyen thanh 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  580
  Đã được thích:
  286
  Điểm:
  27
 644. Nguyen Thanh Dung 68

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 645. Nguyễn Thị Lan Anh 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 646. Nguyễn Thiêm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 647. Nguyen Tran 7

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  431
  Điểm:
  0
 648. nguyen tuan 15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 649. Nguyễn văn Cường 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 650. Nguyên Văn Dung 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 651. Nguyen Van Hung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  187
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 652. Nguyễn Văn Nguyễn 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 653. nguyen van Thanh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 654. nguyễn văn đức 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 655. Nguyen Viet Ha 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 656. Nguyễn Viết Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 657. Nguyễn Xuân 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  183
  Đã được thích:
  135
  Điểm:
  12
 658. Nguyễn Xuân Hải 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 659. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.137
  Đã được thích:
  5.254
  Điểm:
  0
 660. Nguyễn Đình Tuấn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 661. Nguyễn Đức Võ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  165
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 662. Nguyễn Được

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 663. nguyenkhanh320

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 664. NguyenKienvt90

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 665. Nguyênngoc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  201
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  10
 666. nguyenpr089

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  219
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 667. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.485
  Đã được thích:
  2.084
  Điểm:
  0
 668. Nhà gạo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 669. Nhậm Đình Đình

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 670. Nhật Minh VN

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 671. nhat nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 672. nhatanh000

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 673. nhc_hsc

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  897
  Đã được thích:
  814
  Điểm:
  0
 674. nhieuchuyen

   
  , 53
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 675. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 676. nmdhabl

  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 677. No Name 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 678. Nobita

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  891
  Đã được thích:
  243
  Điểm:
  52
 679. noel fky

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 680. Nông Lão

   
  , Nam, from gia lai
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  166
  Điểm:
  0
 681. Nông_dân

   
  , Nam, from Cà Mau
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 682. nqtuan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 683. NTH

   
  Bình luận / trả lời:
  596
  Đã được thích:
  513
  Điểm:
  0
 684. Núi Thái Sơn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 685. Nuoc Khoang Viet Co.ltd

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 686. Nước Mắm PQ

   
  Bình luận / trả lời:
  181
  Đã được thích:
  256
  Điểm:
  0
 687. Nước Mắt Mặt Trời

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 688. Ô tô Ngon

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 689. Oanh Nguyễn 10

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 690. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  517
  Đã được thích:
  1.189
  Điểm:
  0
 691. Ốc hương***

   
  , Nữ, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 692. Oh VIet Nam

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 693. ohyeah69

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  246
  Điểm:
  0
 694. ối zời ơi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  916
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  37
 695. Oizoioi

   
  , 37
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 696. Olajide Bt

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 697. Ôm Sổ Đỏ Đi Cầm

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 698. ồn ào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  52
 699. onemot2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  86
  Điểm:
  12
 700. Ông Nam Mô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  108
  Điểm:
  0
 701. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  4.887
  Đã được thích:
  7.649
  Điểm:
  0
 702. pandora3

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  42
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 703. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.686
  Đã được thích:
  1.002
  Điểm:
  92
 704. paphải

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  10
 705. parent

   
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 706. Patblack

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 707. Paul Nguyễn 2805

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 708. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.744
  Đã được thích:
  593
  Điểm:
  37
 709. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.441
  Đã được thích:
  27.070
  Điểm:
  0
 710. Pham Hien 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 711. Pham Ken

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 712. Pham Tan Vietnam

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 713. PhamLinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 714. Phan Quốc Toàn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  138
  Điểm:
  0
 715. Phan Thanh Vu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 716. phanthanhhanoi

   
  , Nữ, from Ha Noi, Viet Nam
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  0
 717. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.147
  Đã được thích:
  3.334
  Điểm:
  0
 718. Phát Hồ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  173
  Đã được thích:
  232
  Điểm:
  0
 719. Phat TT

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 720. Phê Văn Cần

   
  , from Gầm cầu
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 721. Phi Thiếu Gia

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 722. Philip loi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 723. Phong Daoson

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 724. Phong Minh Đăng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 725. phongluuonline

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 726. PhongVan Ast

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  127
  Đã được thích:
  192
  Điểm:
  0
 727. Phó thường dân

   
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 728. phu dang

   
  Bình luận / trả lời:
  321
  Đã được thích:
  540
  Điểm:
  0
 729. Phú Hoàng HN

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 730. Phuc Nguyen 14

   
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 731. Phuc Nguyen 30

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 732. Phùng Thuận Hiền

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 733. PhuocDinh281288

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  0
 734. Phuong Anh 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 735. phương cass

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 736. phương chuột

   
  , Nữ, from đn
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 737. Phuong Do 80

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 738. Phuong Ecmec

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 739. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 740. Phuong Tranduy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 741. Phượt thủ thích đu đủ

   
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 742. Plnb

   
  , 23
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 743. Poldi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 744. pqh.acc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  0
 745. PT Hằng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 746. PTD

   
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 747. ptinh86

   
  , Nữ, from hà nội
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 748. PTTech

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.805
  Đã được thích:
  317
  Điểm:
  72
 749. Puka hấp

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  2.114
  Đã được thích:
  349
  Điểm:
  0
 750. QT28

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 751. Quái Thú Thần Kỳ

   
  Bình luận / trả lời:
  442
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  0
 752. Quân Lê 7

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 753. Quân Sư Quạt Mo

   
  , Nữ, 39
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 754. quandobuon

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 755. quang duc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 756. Quang Nguyen Lam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 757. Quang Tiến

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 758. Quang Tuan 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 759. quangdat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.240
  Đã được thích:
  781
  Điểm:
  72
 760. QuangLe79

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 761. Quế Vân

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 762. quen hoai

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 763. Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.341
  Đã được thích:
  1.141
  Điểm:
  122
 764. QUOC XOI

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  264
  Đã được thích:
  172
  Điểm:
  0
 765. QuocKhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  528
  Đã được thích:
  432
  Điểm:
  0
 766. Quỷ Nhỏ

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  355
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 767. Quyen Le 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 768. Quyết Phạm

   
  Bình luận / trả lời:
  1.318
  Đã được thích:
  281
  Điểm:
  27
 769. Quỳnh Chi

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  500
  Đã được thích:
  142
  Điểm:
  27
 770. QV Thao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 771. Rally Light

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 772. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  270
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  37
 773. Register

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  815
  Đã được thích:
  1.017
  Điểm:
  0
 774. remcuatphcm

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 775. Richard P. Kiefer

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  95
  Điểm:
  0
 776. ringovn

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 777. Rio

   
  , Nam, from Brazil
  Bình luận / trả lời:
  662
  Đã được thích:
  894
  Điểm:
  0
 778. Ro Ya

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 779. Robert Ngo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 780. Rocky Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 781. Rong Komodo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 782. rongdat

   
  , Nữ, 47
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  282
  Điểm:
  0
 783. Rongden HN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  560
  Đã được thích:
  610
  Điểm:
  0
 784. rotori

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.412
  Đã được thích:
  1.236
  Điểm:
  0
 785. RubyLe

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 786. sacredkeep

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 787. Saigonam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  318
  Đã được thích:
  667
  Điểm:
  0
 788. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.078
  Đã được thích:
  795
  Điểm:
  12
 789. Samuel Huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 790. samvu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 791. sảng gia

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 792. sâubit

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.079
  Đã được thích:
  338
  Điểm:
  52
 793. Searice

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 794. Security Helper

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 795. seokts

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 796. seven7

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.333
  Đã được thích:
  491
  Điểm:
  52
 797. Si PhanTien

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 798. single lovebird

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 799. Sinh Viên CNTT .Net

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 800. sokhanhcali

   
  , Nam, from California-USA
  Bình luận / trả lời:
  528
  Đã được thích:
  810
  Điểm:
  27
 801. Son Lang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  0
 802. Son Le 8

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 803. Sống lương thiện

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 804. Star Hotel Da Nang

   
  , from Đà Nẵng
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 805. STEED400

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  1.372
  Đã được thích:
  1.245
  Điểm:
  0
 806. steel134

   
  , Nam, 92
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 807. strong wei

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 808. struong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 809. Sử Hồng Anh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  464
  Đã được thích:
  485
  Điểm:
  0
 810. Sue Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 811. SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  0
 812. Sukanice

   
  Bình luận / trả lời:
  200
  Đã được thích:
  225
  Điểm:
  0
 813. Sumo1610

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 814. supersheep

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 815. Sửu Nhi

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 816. Sy tranvan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 817. Tạ Đức Đạt

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 818. TACOMPUTER

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 819. Tai Huy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 820. Tam Ho

   
  Bình luận / trả lời:
  572
  Đã được thích:
  380
  Điểm:
  0
 821. Tâm Lê 6

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 822. Tam Tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 823. Tâm tư VCL

   
  Bình luận / trả lời:
  351
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  0
 824. tân trương minh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 825. Tanaso

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 826. Tang Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 827. Tào

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 828. Tào Lao.

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  173
  Điểm:
  0
 829. TAT

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  2.585
  Đã được thích:
  3.065
  Điểm:
  0
 830. Tàu ngầm U-571

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 831. Taurus Hao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 832. TDân

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  12
 833. Teamo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.991
  Đã được thích:
  2.859
  Điểm:
  0
 834. Teddy Cheung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 835. Teddy Vo

   
  , Nam, from Hanoi
  Bình luận / trả lời:
  109
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 836. Tến Ng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 837. teounited

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 838. têtamthua

   
  , Nam, from somewhere
  Bình luận / trả lời:
  1.772
  Đã được thích:
  1.700
  Điểm:
  0
 839. tgghoangvu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  542
  Đã được thích:
  673
  Điểm:
  0
 840. Thái Phan 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 841. Thái QN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  240
  Đã được thích:
  393
  Điểm:
  0
 842. Thái Văn Hải

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 843. Thaitoan91

   
  , Nam, from tp Vinh Nghệ An
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 844. thamlangman

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 845. Thần Tài Đến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 846. thanden

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 847. thang tran 11

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 848. Thắngkaka Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 849. Thanh Cuong Nguyen

   
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 850. Thanh Hải Nguyễn 13

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 851. thanh hien fulllife

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 852. Thanh Hồ Thanh

   
  Bình luận / trả lời:
  246
  Đã được thích:
  279
  Điểm:
  0
 853. Thanh long nghean

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 854. THÀNH LƯUQUÝ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 855. Thanh Minh 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  76
  Đã được thích:
  97
  Điểm:
  0
 856. Thanh Nguyen Duc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 857. Thánh Nhọ

   
  Bình luận / trả lời:
  663
  Đã được thích:
  99
  Điểm:
  27
 858. Thanh Phu Pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 859. thanh son Vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 860. Thanh Tai Nguyen

   
  , Nam, from HCM
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 861. Thanh Tran 22

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  94
  Điểm:
  0
 862. thanhabz

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 863. thanhchem

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 864. Thanhdatson

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 865. thanhhien2009

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 866. thanhminhnguyenvn

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 867. Thanhp

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  296
  Điểm:
  0
 868. thanhthanh1701

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 869. ThanhTung Le 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 870. thao dan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  10
 871. thaogau01

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 872. thay mặt nhân dân

  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 873. thấy sao nói vậy

   
  , 40
  Bình luận / trả lời:
  3.419
  Đã được thích:
  4.380
  Điểm:
  0
 874. Thạch đầu papa

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 875. Thế Anh

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.450
  Đã được thích:
  243
  Điểm:
  27
 876. Thế Phong Nguyễn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 877. Thế Vinh 1989

   
  , Nam, from Tây nam bộ
  Bình luận / trả lời:
  198
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 878. Thế Vĩnh 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 879. thenam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 880. Thị Nở

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.146
  Đã được thích:
  168
  Điểm:
  52
 881. Thi Tang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 882. Thị Thị

   
  , Nữ, from Hoi An City
  Bình luận / trả lời:
  138
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 883. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, from Nhon Trach
  Bình luận / trả lời:
  160
  Đã được thích:
  194
  Điểm:
  0
 884. Thiện HR

  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 885. Thiên Nhiên

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  339
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 886. Thiên đình

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 887. Thiênnam

   
  , Nam, 12
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 888. thienvina

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  88
  Điểm:
  0
 889. Thinh Duong 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 890. Thix_phán

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 891. Thích Các Kiểu

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 892. thỏ cụt tai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.092
  Đã được thích:
  618
  Điểm:
  0
 893. Thổ dân amazon

   
  , Nam, 11
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 894. Thợ IT

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  720
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  27
 895. Thỏ Nhóc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  131
  Điểm:
  0