1. ! Khẽ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 2. +SanWillBeDied

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 3. 19712005

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  45
  Điểm:
  0
 4. 2 lua'

   
  , Nam, 41, from Phoenix, Arizona
  Bình luận / trả lời:
  355
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  12
 5. 4444

  Bình luận / trả lời:
  637
  Đã được thích:
  291
  Điểm:
  0
 6. 5 Phút Giải Lao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 7. 6x6

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 8. 8 Cho Đời Bớt Khổ

   
  , Nam, 44
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 9. 8_chuyện_thiên_hạ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  493
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 10. @tamminh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 11. a buu

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 12. Aaron Dung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 13. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  3.380
  Đã được thích:
  4.301
  Điểm:
  0
 14. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.161
  Đã được thích:
  2.888
  Điểm:
  0
 15. Ái Vân

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 16. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  733
  Đã được thích:
  1.665
  Điểm:
  0
 17. Akayoi!

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.051
  Đã được thích:
  1.691
  Điểm:
  0
 18. AKT

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 19. Alan Runner

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 20. Alex Taan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 21. Alexandra Wing

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.179
  Đã được thích:
  2.541
  Điểm:
  0
 22. alichickim

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 23. Aliciel Lullaby

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 24. Alipaba

   
  , Nam, from Sao Hỏa
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 25. Aloha85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 26. Alpha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 27. amy le

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 28. An Le 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 29. An Nam

   
  , Nam, from Cõi Ta Bà
  Bình luận / trả lời:
  674
  Đã được thích:
  363
  Điểm:
  0
 30. An Nam Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 31. an nguyễn

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  0
 32. Anata Anata

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  642
  Đã được thích:
  183
  Điểm:
  27
 33. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an province
  Bình luận / trả lời:
  5.558
  Đã được thích:
  2.115
  Điểm:
  0
 34. Andy Ngo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 35. Andyzhen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  119
  Đã được thích:
  197
  Điểm:
  0
 36. Anh Dung Nguyen 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 37. Anh Hai 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 38. Anh High

   
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 39. anh hùng núp

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 40. Anh Lana

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 41. Anh Le Dieu 1982

   
  Bình luận / trả lời:
  221
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 42. Anh Ngoc 11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 43. Anh Ngữ Thầy Huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 44. Anh Thư 6

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 45. Anh Thu Dao

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 46. Anh Thuy 2

   
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 47. Anh Tran (Tít)

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 48. Anh Trần Đức

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 49. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.671
  Đã được thích:
  1.133
  Điểm:
  52
 50. Anh Tuấn Nguyễn 16

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 51. Anh Vuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 52. anh1984

   
  , 18
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  12
 53. anhdh81

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 54. anhkobiet05

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 55. anhlucky2

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  207
  Điểm:
  0
 56. anhungrom

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  156
  Đã được thích:
  231
  Điểm:
  0
 57. Annabel Alex

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 58. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  320
  Đã được thích:
  304
  Điểm:
  0
 59. ANSDTB

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 60. antu117

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 61. AnZvn

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 62. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  428
  Đã được thích:
  1.113
  Điểm:
  0
 63. Appleus

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 64. Aquariuss

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 65. Areca QN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 66. atam bui

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 67. Au Duong Phong

   
  , Nam, from Đồng Tháp
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  130
  Điểm:
  0
 68. Auto Đông Bắc

   
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 69. aviaiva

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 70. Avirus

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 71. b4db0y102

   
  , Nam, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 72. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.552
  Đã được thích:
  7.137
  Điểm:
  0
 73. ba lăng nhăng

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  347
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 74. Bà tám showbiz

   
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 75. Bá Tước

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 76. Bà đầm xòe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 77. Baby Monster

   
  Bình luận / trả lời:
  70
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 78. babyhappy

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 79. Bac Tu Map

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 80. Bạch Mã 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 81. Bạch Vân min

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 82. bach vo

   
  , Nam, from Hoa Kỳ
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  146
  Điểm:
  0
 83. BachNhuc

   
  , 72
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 84. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.906
  Đã được thích:
  4.335
  Điểm:
  0
 85. bagiai tuxuat

   
  , 56
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 86. Baị Thành Được Mất

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 87. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  228
  Đã được thích:
  202
  Điểm:
  0
 88. Bairiki

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 89. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.776
  Đã được thích:
  4.642
  Điểm:
  0
 90. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  159
  Điểm:
  0
 91. Bang Trang Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 92. bang vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 93. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  398
  Đã được thích:
  166
  Điểm:
  37
 94. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 95. Bánh mì thịt

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  1.446
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  37
 96. Bánh Xe

   
  Bình luận / trả lời:
  589
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  27
 97. Bảo Lộc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 98. Bảo Ngọc 2015

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 99. Bao Ngoc Kntvhl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 100. Bao Pham 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 101. Bảo Quân 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 102. Bao Tran 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 103. BaoAnh8x

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  912
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 104. Baodainhan

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 105. baodzai

   
  , Nam, from Ha Noi
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 106. Baolong Laivung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 107. Baothegioiphunu

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  3.522
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 108. bapbap

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 109. baranzx

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 110. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  827
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  37
 111. bat hoi

   
  , 44
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  275
  Điểm:
  0
 112. batxuc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 113. Ba_Tàu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 114. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  0
 115. Bé học vẽ tranh

   
  , Nam, from Khánh hòa
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 116. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 117. Bean John

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 118. bear

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 119. Been Mr

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 120. bemeo1102

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  628
  Đã được thích:
  149
  Điểm:
  27
 121. Benza

   
  , Nam, 54
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 122. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  839
  Đã được thích:
  1.173
  Điểm:
  0
 123. Berloriner Pham

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 124. Berry Black

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 125. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 126. Bestname

   
  , Nam, 117
  Bình luận / trả lời:
  348
  Đã được thích:
  468
  Điểm:
  0
 127. Bét Tè Lè Nhè

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  331
  Đã được thích:
  262
  Điểm:
  0
 128. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  92
  Đã được thích:
  110
  Điểm:
  0
 129. Big face

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 130. biggirl

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 131. BillSG

   
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 132. Bin Ku

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 133. binbin sieu quay

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 134. Bingo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 135. Bình Bia

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 136. Binh Map

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 137. Bình Tỉnh Sống

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 138. Binhminhtrenqueanh

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 139. bjennguyen

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  322
  Đã được thích:
  232
  Điểm:
  0
 140. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  889
  Đã được thích:
  1.374
  Điểm:
  0
 141. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  5.518
  Đã được thích:
  5.606
  Điểm:
  0
 142. BNNgy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 143. Bồ Hóng

   
  , Nam, from Kenia
  Bình luận / trả lời:
  267
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 144. Bố đầu to

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 145. Boagu

   
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 146. Bogia5555

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 147. bolobala

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  130
  Đã được thích:
  81
  Điểm:
  0
 148. Bom phone

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 149. Bờm Đức

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 150. Bông Vũ

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  382
  Đã được thích:
  542
  Điểm:
  0
 151. bosbos

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 152. Bọt biển

   
  Bình luận / trả lời:
  133
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 153. both95

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 154. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 155. Brian Khong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 156. Bụi Cát 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  103
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 157. Bùi Tâm 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 158. Bui To

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 159. Bùi Xuân Vinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 160. bum bum

   
  , 19
  Bình luận / trả lời:
  224
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 161. bumbum11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  159
  Đã được thích:
  121
  Điểm:
  0
 162. Buom Que

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 163. buôn chuyện

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.681
  Đã được thích:
  490
  Điểm:
  52
 164. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.238
  Đã được thích:
  29.389
  Điểm:
  0
 165. Bút Chiến

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 166. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 167. Cá chà bu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 168. Cà chua bi

   
  , Nữ, from Bến Tre
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 169. Cá Cơm Mayhem

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 170. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 171. Cà Phê Sữa Đá

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  186
  Điểm:
  0
 172. Ca Sau 2016

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 173. CachNhin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 174. Calvin Tr

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 175. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  923
  Đã được thích:
  1.038
  Điểm:
  0
 176. Camry 2.5Q

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 177. Câmtngu123

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 178. Cần Thơ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 179. Cao Anh Tuan 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 180. Cao Giaothong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 181. cao hung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 182. Cao Nam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 183. Cáo Sa Mạc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 184. Cao Thắng

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 185. CaptainSinbad

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 186. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.671
  Đã được thích:
  2.545
  Điểm:
  0
 187. catbui

   
  , 29
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 188. Cậu Út Miền Tây

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 189. caugiay1

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 190. Cây dược liệu

  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 191. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  419
  Đã được thích:
  412
  Điểm:
  0
 192. Cdd Cương Thắm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 193. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  1.061
  Đã được thích:
  1.917
  Điểm:
  0
 194. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  626
  Đã được thích:
  855
  Điểm:
  0
 195. channel bigo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 196. Charka Huynh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 197. Châu Tinh Trờ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  101
  Đã được thích:
  130
  Điểm:
  0
 198. chausaigon75

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 199. Chelsea trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 200. chỉ chém gió

   
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 201. Chí Trung 01

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 202. Chibibang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 203. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.076
  Đã được thích:
  1.376
  Điểm:
  0
 204. Chicky Apple

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  165
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 205. chiến Đỗ 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 206. Chiêu Lê Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 207. Chim Lợn

   
  , from Kê Nhi-A
  Bình luận / trả lời:
  145
  Đã được thích:
  177
  Điểm:
  0
 208. Chim Xanh Tập Hót

  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 209. Chim Xanh Đang Hót

   
  , Nam, from Đà Nẵng
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  0
 210. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  663
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 211. Chính Lê Minh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 212. Chính Đakai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 213. Chip Cô đơn

   
  , Nam, from Sài gòn xi ti
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 214. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 215. Choixongzong

  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  168
  Điểm:
  0
 216. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  4.234
  Đã được thích:
  10.887
  Điểm:
  0
 217. Chothuivang Chothuivang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 218. Christophe Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 219. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.432
  Đã được thích:
  3.718
  Điểm:
  0
 220. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  322
  Đã được thích:
  241
  Điểm:
  0
 221. Chu Tâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 222. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  2.182
  Đã được thích:
  2.625
  Điểm:
  0
 223. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  642
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 224. ChungĐề

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 225. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  234
  Đã được thích:
  318
  Điểm:
  0
 226. Ck hồng

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 227. cknood

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 228. cnn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 229. Cò mẹ

   
  , Nữ, 32
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 230. Cõi TaBà

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  164
  Đã được thích:
  280
  Điểm:
  0
 231. Cola Cola

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  177
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 232. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.143
  Đã được thích:
  1.751
  Điểm:
  0
 233. Con Ốc Sên Bé Nhỏ

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 234. con of đồng chí nào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 235. Con Tôm Vui

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 236. Conan-Agf

   
  , Nam, from An Giang
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 237. Concerned citizen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 238. Condê Ok

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 239. Công chúa Thủy Tề

   
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 240. Cong Fu Cu Chuoi

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  322
  Điểm:
  0
 241. Cong Khu Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 242. Cong Va Qua

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 243. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.952
  Đã được thích:
  9.213
  Điểm:
  0
 244. Conor McFaggot

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 245. Cọp Con

   
  , Nam, 31, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 246. Cornish rex

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 247. Cosmos

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 248. crazyman

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 249. Cristiano

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 250. Crooked Hillary

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 251. cú có gai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  216
  Đã được thích:
  275
  Điểm:
  0
 252. Củ Kiệu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 253. Cù Trọng Xoáy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 254. Cú Đêm Chồng

  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 255. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.236
  Đã được thích:
  4.715
  Điểm:
  0
 256. Cua Biển Đầm Dơi - Cà Mau

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 257. Cua Càng

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 258. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  125
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 259. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.073
  Đã được thích:
  2.828
  Điểm:
  0
 260. Cuong Bui 1717

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 261. Cuồng Chelsea

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 262. Cường OTOHONDA

  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 263. Cường Oz

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 264. Cuong Pham 15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 265. Cuong Tran 16

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 266. Cuong Tuan

   
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 267. Cuong Vuong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 268. Cường1233

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 269. Cườngkimcương-khoadolla

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 270. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  820
  Đã được thích:
  1.392
  Điểm:
  0
 271. Cửu Tử

   
  , Nữ, 13
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 272. cyber

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  167
  Đã được thích:
  310
  Điểm:
  0
 273. Czm.thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 274. da ga cua sat

   
  , Nam, from thai binh
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 275. Da Lin

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 276. Dai Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 277. Daika

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  108
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 278. daika langtu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 279. Dalat-CanTho

   
  , Nam, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 280. Dalton88

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 281. Dam Nguyenvan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  148
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 282. Dam Vu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 283. Dân Do Tái

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 284. Danang Sydney

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1.771
  Đã được thích:
  1.541
  Điểm:
  0
 285. Dang Kien

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 286. Dang Vũ Trường

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  632
  Đã được thích:
  1.029
  Điểm:
  0
 287. dangerous_boyta

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 288. dangnhung198

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  413
  Đã được thích:
  260
  Điểm:
  17
 289. DangViet

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 290. Danh Huynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  156
  Điểm:
  0
 291. danh07

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 292. danny do

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 293. Dao Duc Tien

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 294. daole

   
  , Nữ, 47
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 295. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  117
  Đã được thích:
  108
  Điểm:
  0
 296. Dat Vo Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 297. datcang

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 298. DCTNguyen

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  735
  Đã được thích:
  157
  Điểm:
  27
 299. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 300. Dego

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 301. Delete BK

   
  , 29
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 302. Dep Trai 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 303. Derco

   
  , 38
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 304. Devimt Page

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 305. dhdbqn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 306. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 307. Dịch Vụ Khoan Giếng

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 308. diện vô

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 309. dienlanhphucsang

   
  , Nam, 16
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 310. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.794
  Đã được thích:
  498
  Điểm:
  92
 311. Diệu

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 312. Dill Ga

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 313. Dinh Hai Hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 314. Dinh Nguyen 8

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 315. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 316. dinhdinh

   
  , Nữ, from với mẹ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 317. dinhngoclam113

   
  , Nam, from Hanoi
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 318. dinhnguyendns

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 319. Dino_Khang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 320. ditmoclong

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 321. Doan Hai Phan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 322. doanh yên

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 323. Domdom

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 324. Donal Jum

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  220
  Điểm:
  0
 325. Dong Thanh Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 326. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.932
  Đã được thích:
  514
  Điểm:
  37
 327. Donkey

  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 328. Dreamer

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 329. DTMN

   
  , Nữ, 51
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 330. du mục (leave)

  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 331. Duc Cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 332. Duc Nam Le

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 333. duc nhan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 334. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  424
  Đã được thích:
  492
  Điểm:
  0
 335. Duckien Bui

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 336. Dung Dao Trong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 337. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  361
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 338. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 339. Dũng L

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 340. Dung Le 24

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 341. Dung Mèo 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 342. Dung Nguyen 62

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 343. Dũng Shi

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 344. Dung Xuan 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 345. Dung Xuan 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 346. dung082002

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 347. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.908
  Đã được thích:
  2.290
  Điểm:
  0
 348. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  510
  Đã được thích:
  467
  Điểm:
  0
 349. Duong Pham 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 350. Duong Pham 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 351. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 352. duong trung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 353. Dương Tuấn 102

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 354. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.729
  Đã được thích:
  2.259
  Điểm:
  17
 355. Duongduong90000

  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 356. Duongphan84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  412
  Đã được thích:
  450
  Điểm:
  0
 357. Duy Manh Ly

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 358. Duyha Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 359. Easy123

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 360. easybooking

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 361. eboss113

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 362. Elle Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 363. Em Tèo 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 364. Emily H.Y

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 365. FA Gaming

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 366. Fan bong da

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.214
  Đã được thích:
  473
  Điểm:
  0
 367. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.262
  Đã được thích:
  2.164
  Điểm:
  0
 368. fantasysl06

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 369. Fastcare VN

   
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 370. featherchickens

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 371. Fiona_news

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 372. Firefly

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 373. Focus_Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 374. Fool

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 375. Full sunshine

   
  Bình luận / trả lời:
  1.474
  Đã được thích:
  1.697
  Điểm:
  0
 376. Funny Smiley Happy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 377. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 378. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  1.123
  Đã được thích:
  3.115
  Điểm:
  0
 379. Gaconlonton

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.488
  Đã được thích:
  736
  Điểm:
  92
 380. gakhositinh

   
  , 31
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 381. Gambit

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  96
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 382. Game Number One

  Bình luận / trả lời:
  977
  Đã được thích:
  326
  Điểm:
  37
 383. GauBaLu

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 384. GauMapQua

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 385. gay go

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 386. Genyhomes

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 387. Get Up

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 388. Ghét lũ gato

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 389. Già Bợm Thuận

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  159
  Điểm:
  0
 390. Già Khó Tánh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 391. Gia Le

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 392. Gia Re Ban Rap

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 393. Gia Đạt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 394. Giải Trí 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 395. Giam gia

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 396. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  467
  Đã được thích:
  751
  Điểm:
  0
 397. Giang Vuxuan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 398. Giao Phạm Quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 399. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.515
  Đã được thích:
  273
  Điểm:
  37
 400. Gỗ Lâm

  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 401. Gocnhinxahoi

   
  , Nam, from Ho Chi Minh City
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 402. GOD_KILLERX

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 403. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  143
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 404. Hà hết đát

   
  , Nữ, 41
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 405. Ha le Thi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  275
  Đã được thích:
  863
  Điểm:
  0
 406. Hà Nguyễn 40

   
  , Nam, from hồ chí minh
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 407. Ha Nguyen 45

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 408. Hà Nội Linh Anh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 409. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  572
  Đã được thích:
  1.037
  Điểm:
  0
 410. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 411. Hà Văn Hùng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 412. Ha Vu 7

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 413. Hà Đại Phu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 414. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  260
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 415. Hachto

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  0
 416. Hải Hoàng Nguyễn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 417. hai lẻ tám

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 418. Hai Phong 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 419. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  0
 420. hai vu 2710

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 421. hai vu 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 422. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  161
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 423. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.101
  Đã được thích:
  1.421
  Điểm:
  0
 424. Haiti Chung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 425. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  2.097
  Đã được thích:
  1.754
  Điểm:
  0
 426. Hàn Bin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 427. Hàn Long

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  72
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 428. Hạnh Phúc 1904

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 429. Hanhmai26

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 430. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  410
  Đã được thích:
  345
  Điểm:
  0
 431. hanoiact design

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 432. HanT

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 433. HanTutv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  314
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 434. Hạt Gạo Thần Thánh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 435. Hau Do 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 436. Hậu duệ Mặt trời

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  139
  Điểm:
  0
 437. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.664
  Đã được thích:
  3.482
  Điểm:
  0
 438. Hau Vo Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 439. Hầu Vương

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 440. Hay đấy ĐMM

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 441. HCM môi trường

  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 442. HDK

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  373
  Đã được thích:
  259
  Điểm:
  0
 443. HDT HDT

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 444. Helen Don

   
  Bình luận / trả lời:
  747
  Đã được thích:
  552
  Điểm:
  0
 445. Heniken2014

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 446. Henry Tèo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 447. henry vu

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 448. Heo Jamin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 449. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.318
  Đã được thích:
  6.003
  Điểm:
  0
 450. heodat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 451. HeoMoi

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  116
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 452. Hi-Tech

   
  , Nữ, 19
  Bình luận / trả lời:
  1.277
  Đã được thích:
  281
  Điểm:
  52
 453. Hien Khanh Duong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 454. Hiền Nguyễn Phước Hiền

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 455. Hiền Nguyễn Văn 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 456. Hienct

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 457. Hiep Le 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 458. Hieu Nguyen 32

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 459. Hieu Trung 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 460. hieugilbert

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 461. HieuHo101

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  153
  Đã được thích:
  258
  Điểm:
  0
 462. hieunun

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 463. Hiền Nguyễn

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 464. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 465. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 466. Hoa Cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 467. Hoả Long

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 468. Họa Nguyễn Đức 2

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.803
  Đã được thích:
  4.128
  Điểm:
  0
 469. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.344
  Đã được thích:
  4.266
  Điểm:
  0
 470. Hoa Vô Khuyết

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  235
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  17
 471. hoabin

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 472. Hoaco Muaxuan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 473. Hoahoqp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 474. Hoài Nam Nguyễn 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 475. Hoàn Trần Vũ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  405
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  0
 476. Hoan Vu Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 477. Hoan Vũ Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 478. Hoàng An Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 479. Hoàng Anh 20

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 480. Hoang Anh Tran 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  103
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 481. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  288
  Đã được thích:
  395
  Điểm:
  0
 482. Hoang Bien Hoa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 483. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 484. Hoàng Giang Auto

   
  , Nam, from TP Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 485. Hoàng Hạ Lan Ngô

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 486. Hoàng Khải 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 487. Hoang Lam 6

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 488. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  155
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 489. hoang muoi hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 490. Hoàng Nghĩa Thắng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 491. Hoang Nguyen 63

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 492. hoang pham 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 493. Hoang SenKen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 494. hoàng sĩ lâm

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 495. Hoàng Thiên 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 496. Hoang Van 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 497. Hoàng Yến 8

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 498. hoanggiap

  Bình luận / trả lời:
  185
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 499. Hoangquocviet

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 500. hoangtu2811

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 501. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  337
  Đã được thích:
  543
  Điểm:
  0
 502. hoa_vo_khuyet

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  0
 503. Hoc Dinhvanhoc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 504. hoclaixevungtau

   
  , Nam, from vung tàu
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 505. hội ghét bọn gian lận

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  193
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  17
 506. Hong Bien

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 507. Hồng Hảo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 508. Hồng Hoa Tiên Tử

   
  , Nam, from Lâm Đồng
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 509. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.502
  Đã được thích:
  480
  Điểm:
  72
 510. Hong My

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 511. hongcuong159

  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 512. hongky

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  195
  Đã được thích:
  242
  Điểm:
  0
 513. hongtuongquan

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 514. hongtuyet pho

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 515. Hos

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 516. host

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  332
  Đã được thích:
  456
  Điểm:
  0
 517. hothot

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 518. hpht

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 519. hscc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  12
 520. htblue1988

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 521. htpcty

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  337
  Đã được thích:
  729
  Điểm:
  0
 522. Hua Phuong

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 523. Hứa Sở

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 524. Hue Nguyen 89

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  45
  Điểm:
  0
 525. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  254
  Đã được thích:
  163
  Điểm:
  17
 526. Hung Anh 3

   
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 527. Hung AVL

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 528. Hung Cao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 529. HUNG CU CHI

   
  , Nam, from Tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 530. Hùng Lê Kim

   
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 531. HUNG MINH 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 532. Hưng Nguyễn 1991

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 533. Hung Nguyen 66

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 534. Hung Nguyen Phi 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 535. Hung Phan Cong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 536. Hung Pro

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 537. Hùng Trần 30

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 538. Hung Tran 33

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 539. Hưng Việt 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 540. Hung Vu Dinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 541. Hung Vungoc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 542. Hungack

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 543. hungle1970

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  52
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 544. Hungphan0506

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  12
 545. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  509
  Điểm:
  0
 546. Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.980
  Đã được thích:
  910
  Điểm:
  37
 547. Hương Nguyễn 53

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 548. Hương Trần Kiều Dung

   
  Bình luận / trả lời:
  106
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 549. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  797
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 550. Huu hoa

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 551. Hữu Huy

  Bình luận / trả lời:
  175
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 552. Hữu Liêm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 553. Hữu Lộc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  255
  Đã được thích:
  603
  Điểm:
  0
 554. Hữu Tịnh Lê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 555. Huuan Huynh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 556. huuson nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 557. HuuTai Bui

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 558. Huutriet Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 559. Huy Japan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 560. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  934
  Đã được thích:
  695
  Điểm:
  0
 561. Huy Nguyen 41

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 562. Huy Nguyen 43

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 563. Huy Phạm 88

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 564. Huyền Lưa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 565. HuyMe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 566. Huynh Le 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 567. Huỳnh Phương 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 568. Huỳnh Tân

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 569. Huỳnh Tấn Thuận

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 570. Huỳnh Thị Loan

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 571. Huynh Trong Phu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 572. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 573. Huynh Vu 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 574. Huynhminhman Man

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 575. huyusa

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 576. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  332
  Đã được thích:
  216
  Điểm:
  0
 577. Huỳnh Cường

   
  , Nam, from Long Xuyên
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 578. hynos

   
  , 50
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 579. HypersinK

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 580. ibrand

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  275
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 581. islamabad

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 582. j0hnd03lllqqo

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 583. Ja Min

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 584. Jack Li

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 585. Jack Lin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 586. Jackie Le

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 587. jackie_love

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 588. jackson96

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 589. jacky lee 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 590. Jade Lee

   
  , Nam, from Sài Bông Gòn
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 591. jared Hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 592. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  1.311
  Đã được thích:
  3.210
  Điểm:
  0
 593. Jen Mai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 594. Jenny Phuong 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 595. Jerry Ericson

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 596. jerrykist

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 597. Jhon Chen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 598. Jiang KenShin

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 599. Jim Holan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 600. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 601. JK Wong

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 602. Joe

   
  , Nam, from Tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  303
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  27
 603. Johnson Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 604. Johnson Vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 605. Jojo Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 606. Jonyphuc

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 607. Jookies68

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 608. Joseph Pham

   
  , Nam, 29, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 609. joskhoa

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 610. Judge

  Bình luận / trả lời:
  2.931
  Đã được thích:
  2.026
  Điểm:
  0
 611. Judy Judy

   
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 612. Julynguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 613. Just a fool

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 614. K Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 615. ka kaka

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  82
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 616. Kaka Kaka

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 617. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  835
  Đã được thích:
  658
  Điểm:
  0
 618. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  360
  Đã được thích:
  351
  Điểm:
  0
 619. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 620. kdtrieuan

   
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 621. Kẻ Hai Mặt @

   
  , Nam, from TP HO CHI MINH
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 622. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.713
  Đã được thích:
  387
  Điểm:
  37
 623. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 624. Ken88

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 625. Kennedy Long

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 626. Kenny Nguyễn 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 627. kenzo369

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 628. Ken_Nguyen

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 629. Kẻ Thần Bí

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 630. Kh.Dung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 631. khải linh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 632. Khang Linh 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 633. KhangTG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 634. Khánh Linh

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.172
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  37
 635. Khanh Nguyen 31

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 636. Khiem Dinh Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 637. Khiem Nguyen 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 638. Khờ thế

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 639. khoa dang 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 640. khoa le 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 641. Khoa Nguyen 16

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 642. Khoa Nguyen 17

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 643. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 644. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  10
 645. khoi dong dang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 646. khoi hanh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 647. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  377
  Đã được thích:
  290
  Điểm:
  0
 648. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.194
  Đã được thích:
  781
  Điểm:
  0
 649. khoithuocdoicho

   
  , Nam, from Tuyệt tình cốc
  Bình luận / trả lời:
  290
  Đã được thích:
  181
  Điểm:
  0
 650. Không Biết Được Ai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 651. Không Còn Ai 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 652. Khong Ten Nguoi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 653. Khuong Trang

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 654. Kiểm Định An Toàn

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 655. kien teung 123

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 656. Kiến Trúc Hanoiact

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 657. kiet lenh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 658. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 659. Killua Sama

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 660. kilyku

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 661. Kim Adamy

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 662. Kim Ngan 12

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 663. kimcookie

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 664. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 665. Kline Kevin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 666. kodiakat

   
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 667. Koko Bubu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 668. ku kong kong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 669. Ky Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  10
 670. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 671. KyoshiroDK

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  110
  Đã được thích:
  153
  Điểm:
  0
 672. L. Wingler Abraham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  269
  Điểm:
  0
 673. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  186
  Đã được thích:
  128
  Điểm:
  0
 674. la Bang

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 675. Lã bất Vu

   
  , 44
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 676. Là Gió Là Mây

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 677. Lacbinh Congchua

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 678. Lachvu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 679. Lại Văn Sàm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 680. Lake Cloud

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 681. Lâm Lí Lắc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 682. Làm Người Tốt

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 683. Lam Nguyen 19

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 684. Lâm Tít

   
  , Nam, 54
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 685. Lâm tuyền

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 686. lambanggia

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 687. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  916
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  27
 688. Lan Anh Nguyễn Ngọc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 689. Lan nguyen 2016

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 690. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.991
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 691. Lan Tran 3

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 692. Lana Chau

   
  , Nữ, from USA
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 693. Lance

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  90
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 694. Langdunet

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 695. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  373
  Đã được thích:
  191
  Điểm:
  0
 696. langthang123

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 697. langthang1981

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  141
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 698. langtuphidao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 699. lanhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 700. Lanthi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 701. Lão Hạc Tiên Sinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 702. laodai_bds

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 703. laovu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 704. Lập Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 705. laptopcamau

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 706. laso

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 707. lastmanstandingtall

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 708. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  687
  Đã được thích:
  166
  Điểm:
  27
 709. Lê Anh Thương

   
  , Nam, from quảng bình
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 710. Le Cao Tu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 711. Le Chuong 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 712. Le Cuong Le Cuong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 713. lê dương bảo lý

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 714. Lê Duy Cường

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 715. Lê La

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 716. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  532
  Đã được thích:
  548
  Điểm:
  0
 717. Lê Ngọc Vân Nhi

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 718. Le Phuoc 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 719. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  553
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  0
 720. Lê Thành 12

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 721. Lê Thị Liên

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 722. Lê Thiên Anh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 723. Le Van Binh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 724. Lê Văn Cường 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 725. Le Xuan Huy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 726. Lê Đức 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 727. Lee kick

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 728. Lee Te Hee

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 729. Lee Tún

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 730. Lefamily

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 731. Legacy123

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 732. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.819
  Đã được thích:
  339
  Điểm:
  27
 733. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.359
  Đã được thích:
  3.736
  Điểm:
  0
 734. leo ng

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 735. leo pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 736. Leo99

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 737. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  89
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 738. Letruyen

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 739. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.467
  Đã được thích:
  595
  Điểm:
  92
 740. Liam Vu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 741. liem chau

   
  , from tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  158
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 742. Lieu Pham 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 743. Liêu Trai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 744. Lindannguyen Lindannguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 745. Linh Bon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 746. Linh Ha 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 747. Linh Hương

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.550
  Đã được thích:
  357
  Điểm:
  52
 748. Linh Tống

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 749. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 750. Linh Đan 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 751. Linhhan

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.903
  Đã được thích:
  379
  Điểm:
  72
 752. Linhhồn Đãmất

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 753. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  585
  Đã được thích:
  2.011
  Điểm:
  0
 754. LipIce

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 755. Lipton Tea

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.112
  Đã được thích:
  216
  Điểm:
  27
 756. live your life

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 757. LIZ HUẾ

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 758. LnBang

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 759. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.276
  Đã được thích:
  2.882
  Điểm:
  0
 760. Loan Nguyen 13

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 761. Loan Phùng

   
  , Nữ, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 762. Loc Dao Huu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 763. Lợi 2107

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 764. loichuctotlanh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 765. long anh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 766. lồng bàn

   
  , Nữ, 38
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 767. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.398
  Đã được thích:
  766
  Điểm:
  122
 768. Long Huong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 769. Long Le Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 770. Long Lê Thành

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 771. Long Lê Thành 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 772. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.589
  Đã được thích:
  2.907
  Điểm:
  0
 773. Long Life

   
  , Nam, from City HCM
  Bình luận / trả lời:
  220
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  0
 774. Long NT

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 775. Long Son

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 776. Long T

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 777. Long TB

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.246
  Đã được thích:
  1.559
  Điểm:
  0
 778. long tran 10

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 779. Long Tran 85

   
  , Nam, 32, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 780. Long0808

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 781. longcatoi

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 782. longchelsea

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 783. longss vn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 784. Lord Xingling

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  1.088
  Đã được thích:
  1.822
  Điểm:
  0
 785. lotteryviet.com

   
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 786. LoveAvalon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  535
  Đã được thích:
  310
  Điểm:
  0
 787. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.923
  Đã được thích:
  18.340
  Điểm:
  0
 788. lqd111105

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 789. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  309
  Đã được thích:
  239
  Điểm:
  0
 790. Lu Mai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 791. Lừa Xong Phắn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 792. Lualeptrobong

   
  , Nam, 57
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 793. Luan Nguyen 13

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 794. Luân Tá Võ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 795. luat van

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 796. luatkhoa ha

   
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  136
  Điểm:
  0
 797. luc lac

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 798. lucbinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  251
  Đã được thích:
  327
  Điểm:
  0
 799. luckyuk

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 800. Luong Sung 2

  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 801. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 802. Lương Vĩnh An

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 803. Luu Manh Ha

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  12
 804. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  0
 805. Lưu Tuấn Nghĩa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 806. LUXUBU VN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 807. LY Luu Van

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 808. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  143
  Điểm:
  0
 809. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  4.027
  Đã được thích:
  5.890
  Điểm:
  0
 810. Mạc linh lan

   
  , Nữ, from Tokyo
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 811. Mai Chi Thien

   
  , Nam, from Quận 6, TP. HCM
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 812. Mai Dũng 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 813. Mai Mai 3

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 814. Maian Tiem

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 815. maithuybn

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 816. man back

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 817. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 818. Man Nguyen 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 819. Măng Cụt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 820. Mạnh Cường Hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 821. Mạnh Hải 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 822. mạnh Hùng 21

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 823. Mạnh Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 824. Manowar

   
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 825. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.848
  Đã được thích:
  309
  Điểm:
  27
 826. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  182
  Đã được thích:
  253
  Điểm:
  0
 827. mary kay 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 828. mattcotts

   
  , from saigon city
  Bình luận / trả lời:
  407
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 829. Maxy Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 830. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 18
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 831. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  194
  Đã được thích:
  215
  Điểm:
  0
 832. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 833. maylanhchatluong1

   
  , Nữ, from Ho Chi Minh
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 834. Mễ Cốc

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 835. me hanna

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 836. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  468
  Đã được thích:
  746
  Điểm:
  0
 837. Mẹo Du Lịch

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 838. mèo kêu meo meo

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 839. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  730
  Đã được thích:
  944
  Điểm:
  0
 840. Mèo Ròm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 841. MeoBeoVoDoi

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  119
  Đã được thích:
  109
  Điểm:
  0
 842. Meobungbu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 843. Meodulichinfo

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 844. meohoanglovely29

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  12
 845. MeoMelb

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 846. Meomun3008

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 847. Meoo Hồng

   
  Bình luận / trả lời:
  93
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 848. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.278
  Đã được thích:
  1.387
  Điểm:
  0
 849. Messi xứ Hà Thành

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 850. Mi Ph

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 851. Mi Ph 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 852. Mía Ghim

   
  , Nam, 17
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 853. Michel Thái

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 854. Michelle Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 855. Miền Phù Sa

   
  , Nữ, from Bến Tre
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 856. Mijiryja Van

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 857. Mike Titan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 858. Miki Le

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 859. mikochi

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 860. Miluji Tě

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 861. mimi456

   
  , Nữ, 19
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 862. mimimi2k

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 863. Min Đơ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 864. minh anh 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 865. Minh Công Hà

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 866. minh hoàng 0988

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 867. Minh Khánh Bùi

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 868. Minh kiệt

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 869. Minh Lam 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 870. Minh Le 8

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  84
  Điểm:
  0
 871. Minh Lẹm

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 872. Minh Ngoc Nguyễn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 873. Minh Nguyen 99

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 874. Minh Nguyen Hoang 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  238
  Đã được thích:
  248
  Điểm:
  0
 875. Minh Nguyen Khac

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 876. Minh Nhým

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 877. Minh Phú Nguyễn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 878. Minh Tam Lê 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 879. Minh Tung (TOPMV)

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 880. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.568
  Đã được thích:
  452
  Điểm:
  52
 881. minhbau hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 882. minhchi cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 883. minhpham99

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 884. minhquan

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  12
 885. minhvita

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 886. MIO

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 887. Mit Hat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 888. Mit1123

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 889. mitranhcm

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 890. Miyuki Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 891. mk4ewalk

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  394
  Đã được thích:
  391
  Điểm:
  0
 892. Mộc Trà

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 893. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.494
  Đã được thích:
  858
  Điểm:
  92
 894. Monte Zuma

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 895. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.454
  Đã được thích:
  5.760
  Điểm:
  0
 896. Một Người Nào Đó

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã đư