1. ! Khẽ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 2. +SanWillBeDied

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 3. 19712005

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  45
  Điểm:
  0
 4. 2 lua'

   
  , Nam, 41, from Phoenix, Arizona
  Bình luận / trả lời:
  355
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  12
 5. 5 Phút Giải Lao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 6. 6x6

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 7. 8 Cho Đời Bớt Khổ

   
  , Nam, 44
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 8. @tamminh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 9. Aaron Dung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 10. actty

   
  Bình luận / trả lời:
  2.437
  Đã được thích:
  3.289
  Điểm:
  0
 11. Aha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.876
  Đã được thích:
  2.528
  Điểm:
  0
 12. Akai Tento

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  729
  Đã được thích:
  1.660
  Điểm:
  0
 13. Akayoi!

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  999
  Đã được thích:
  1.573
  Điểm:
  0
 14. AKT

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 15. Alex Taan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 16. alichickim

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 17. Aliciel Lullaby

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 18. Alipaba

   
  , Nam, from Sao Hỏa
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 19. Aloha85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 20. Alpha

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 21. amy le

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 22. An Le 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 23. An Nam Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 24. an nguyễn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  0
 25. Anata Anata

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  641
  Đã được thích:
  181
  Điểm:
  27
 26. ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  5.037
  Đã được thích:
  1.924
  Điểm:
  0
 27. Andy Ngo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 28. Andyzhen

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  109
  Đã được thích:
  157
  Điểm:
  0
 29. Anh Hai 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 30. Anh High

   
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 31. Anh Lana

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 32. Anh Le Dieu 1982

   
  Bình luận / trả lời:
  221
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 33. Anh Thư 6

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 34. Anh Thu Dao

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 35. Anh Thuy 2

   
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 36. Anh Tran (Tít)

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 37. Anh Trần Đức

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 38. Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.612
  Đã được thích:
  1.108
  Điểm:
  52
 39. Anh Tuấn Nguyễn 16

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 40. Anh Vuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 41. anh1984

   
  , 18
  Bình luận / trả lời:
  94
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  12
 42. anhdh81

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 43. anhkobiet05

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 44. anhlucky2

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  116
  Đã được thích:
  161
  Điểm:
  0
 45. anhungrom

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  104
  Đã được thích:
  137
  Điểm:
  0
 46. Annabel Alex

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 47. Anne121212

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  308
  Đã được thích:
  292
  Điểm:
  0
 48. ANSDTB

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 49. antu117

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 50. ApoTome

   
  , Nữ, from Ruhrpott
  Bình luận / trả lời:
  402
  Đã được thích:
  1.047
  Điểm:
  0
 51. Aquariuss

   
  , Nữ, 35
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 52. atam bui

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 53. Au Duong Phong

   
  , Nam, from Đồng Tháp
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  130
  Điểm:
  0
 54. Auto Đông Bắc

   
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 55. aviaiva

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 56. Avirus

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 57. b4db0y102

   
  , Nam, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 58. Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.230
  Đã được thích:
  6.368
  Điểm:
  0
 59. ba lăng nhăng

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  347
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 60. Bà đầm xòe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 61. Baby Monster

   
  Bình luận / trả lời:
  59
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 62. babyhappy

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 63. Bac Tu Map

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 64. Bạch Mã 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 65. Bạch Vân min

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 66. bach vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 67. BachNhuc

   
  , 72
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 68. Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.835
  Đã được thích:
  4.244
  Điểm:
  0
 69. bagiai tuxuat

   
  , 55
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 70. Bair

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  228
  Đã được thích:
  202
  Điểm:
  0
 71. Bairiki

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 72. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.361
  Đã được thích:
  4.293
  Điểm:
  0
 73. banahill1469

   
  , Nữ, 33
  Bình luận / trả lời:
  132
  Đã được thích:
  155
  Điểm:
  0
 74. Bang Trang Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 75. bang vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 76. Bánh bao

   
  Bình luận / trả lời:
  387
  Đã được thích:
  153
  Điểm:
  37
 77. Bánh Dày Ngon

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  62
  Điểm:
  0
 78. Bánh mì thịt

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  1.403
  Đã được thích:
  245
  Điểm:
  37
 79. Bánh Xe

   
  Bình luận / trả lời:
  587
  Đã được thích:
  126
  Điểm:
  27
 80. Bảo Lộc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 81. Bảo Quân 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 82. Bao Tran 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 83. baodzai

   
  , Nam, from Ha Noi
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 84. Baolong Laivung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 85. Baothegioiphunu

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  3.390
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 86. bapbap

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 87. baranzx

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 88. Barca

   
  Bình luận / trả lời:
  773
  Đã được thích:
  180
  Điểm:
  37
 89. bat hoi

   
  , 44
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  244
  Điểm:
  0
 90. Ba_Tàu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 91. BBCC

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  213
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 92. Bé học vẽ tranh

   
  , Nam, from Khánh hòa
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 93. Be@n Bong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 94. Bean John

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 95. bear

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 96. bemeo1102

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  586
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  27
 97. Benza

   
  , Nam, 54
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 98. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  836
  Đã được thích:
  1.171
  Điểm:
  0
 99. Berloriner Pham

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 100. Bertha Vera

   
  , Nữ, from Louisana
  Bình luận / trả lời:
  232
  Đã được thích:
  652
  Điểm:
  0
 101. Bestname

   
  , Nam, 117
  Bình luận / trả lời:
  301
  Đã được thích:
  398
  Điểm:
  0
 102. Bét Tè Lè Nhè

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  316
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  0
 103. Bích_Ngọc

  Bình luận / trả lời:
  85
  Đã được thích:
  101
  Điểm:
  0
 104. Big face

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 105. biggirl

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 106. BillSG

   
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 107. Bin Ku

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 108. binbin sieu quay

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 109. Bingo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 110. Binh Map

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 111. Binhminhtrenqueanh

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 112. bjennguyen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  263
  Đã được thích:
  202
  Điểm:
  0
 113. Blaze

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  774
  Đã được thích:
  1.189
  Điểm:
  0
 114. blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  4.881
  Đã được thích:
  4.929
  Điểm:
  0
 115. BNNgy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 116. Bồ Hóng

   
  , Nam, from Kenia
  Bình luận / trả lời:
  242
  Đã được thích:
  210
  Điểm:
  0
 117. Bố đầu to

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 118. bolobala

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  115
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  0
 119. Bom phone

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 120. Bông Vũ

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  360
  Đã được thích:
  520
  Điểm:
  0
 121. bosbos

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  230
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 122. boy lang thang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  782
  Đã được thích:
  569
  Điểm:
  0
 123. Brian Khong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 124. Bụi Cát 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 125. Bùi Tâm 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 126. Bui To

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 127. Bùi Xuân Vinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 128. bum bum

   
  , 19
  Bình luận / trả lời:
  224
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 129. Buom Que

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 130. buôn chuyện

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.483
  Đã được thích:
  451
  Điểm:
  52
 131. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.690
  Đã được thích:
  26.681
  Điểm:
  0
 132. b̶a̶n̶n̶e̶d̶

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  218
  Điểm:
  0
 133. Cá chà bu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 134. Cá Cơm Mayhem

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 135. CÁ MẮM

   
  Bình luận / trả lời:
  521
  Đã được thích:
  918
  Điểm:
  0
 136. Cà Phê Sữa Đá

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 137. Ca Sau 2016

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 138. Calvin Tr

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 139. camfancaixau

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  732
  Đã được thích:
  763
  Điểm:
  0
 140. Câmtngu123

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 141. Cần Thơ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 142. Cao Anh Tuan 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 143. Cao Giaothong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 144. Cao Nam

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 145. Cáo Sa Mạc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 146. CaptainSinbad

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 147. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.440
  Đã được thích:
  2.338
  Điểm:
  0
 148. catbui

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 149. Cậu Út Miền Tây

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 150. caugiay1

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 151. Cây dược liệu

  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 152. caythang

   
  Bình luận / trả lời:
  419
  Đã được thích:
  414
  Điểm:
  0
 153. Cdd Cương Thắm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 154. Chan Ya Suk

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  1.060
  Đã được thích:
  1.908
  Điểm:
  0
 155. ChangTraiCoDoc2014

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  573
  Đã được thích:
  749
  Điểm:
  0
 156. channel bigo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 157. Châu Tinh Trờ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  90
  Điểm:
  0
 158. chausaigon75

   
  , Nam, 61
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 159. Chelsea trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 160. Chí Trung 01

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 161. Chibibang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  274
  Điểm:
  0
 162. chickend

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  800
  Đã được thích:
  1.002
  Điểm:
  0
 163. Chicky Apple

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  165
  Đã được thích:
  129
  Điểm:
  0
 164. Chiêu Lê Thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 165. Chim Lợn

   
  , from Kê Nhi-A
  Bình luận / trả lời:
  136
  Đã được thích:
  165
  Điểm:
  0
 166. Chim Xanh Tập Hót

  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 167. Chim Xanh Đang Hót

   
  , Nam, from Đà Nẵng
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 168. chinh

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  660
  Đã được thích:
  254
  Điểm:
  0
 169. Chính Đakai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 170. Chip Cô đơn

   
  , Nam, from Sài gòn xi ti
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 171. Choáng Toàn Tập

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  85
  Điểm:
  0
 172. Choixongzong

  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 173. Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.645
  Đã được thích:
  9.194
  Điểm:
  0
 174. Chu Du Xich Bich

   
  Bình luận / trả lời:
  1.360
  Đã được thích:
  3.561
  Điểm:
  0
 175. Chú Gà Trống

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  319
  Đã được thích:
  239
  Điểm:
  0
 176. Chu Tâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 177. ChuanMen2016

  Bình luận / trả lời:
  1.869
  Đã được thích:
  2.243
  Điểm:
  0
 178. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  179
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 179. ChungĐề

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 180. Chuột lắt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  233
  Đã được thích:
  316
  Điểm:
  0
 181. Ck hồng

   
  , Nam, 20
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 182. cknood

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 183. cnn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 184. Cò mẹ

   
  , Nữ, 31
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 185. Cola Cola

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  177
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 186. Combat Kara

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.939
  Đã được thích:
  1.529
  Điểm:
  0
 187. con of đồng chí nào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 188. Con Tôm Vui

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 189. Conan-Agf

   
  , Nam, from An Giang
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 190. Concerned citizen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 191. Condê Ok

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 192. Công chúa Thủy Tề

   
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 193. Cong Fu Cu Chuoi

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  113
  Đã được thích:
  322
  Điểm:
  0
 194. Cong Khu Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 195. Cong Va Qua

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 196. Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.920
  Đã được thích:
  9.117
  Điểm:
  0
 197. Cọp Con

   
  , Nam, 31, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 198. Cornish rex

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  60
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 199. Cosmos

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 200. crazyman

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 201. Cristiano

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 202. Crooked Hillary

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 203. cú có gai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 204. Củ Kiệu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 205. Cù Trọng Xoáy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 206. Cú Đêm Chồng

  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 207. Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.230
  Đã được thích:
  4.713
  Điểm:
  0
 208. Cua Biển Đầm Dơi - Cà Mau

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 209. Cua Càng

   
  , Nam, 21
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 210. cubi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  118
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  0
 211. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.056
  Đã được thích:
  2.783
  Điểm:
  0
 212. Cuong Bui 1717

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 213. Cường OTOHONDA

  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 214. Cường Oz

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  55
  Điểm:
  0
 215. Cuong Tran 16

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 216. Cuong Tuan

   
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 217. Cuong Vuong

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 218. Cường1233

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 219. Cườngkimcương-khoadolla

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  68
  Đã được thích:
  120
  Điểm:
  0
 220. Cuopbien

   
  Bình luận / trả lời:
  656
  Đã được thích:
  1.074
  Điểm:
  0
 221. Cửu Tử

   
  , Nữ, 13
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 222. Czm.thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 223. Dai Nguyen 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 224. Daika

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  107
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  0
 225. daika langtu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 226. Dalat-CanTho

   
  , Nam, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 227. Dalton88

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 228. Dam Vu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 229. Dân Do Tái

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 230. Danang Sydney

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  1.771
  Đã được thích:
  1.541
  Điểm:
  0
 231. Dang Vũ Trường

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  632
  Đã được thích:
  1.029
  Điểm:
  0
 232. dangerous_boyta

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 233. dangnhung198

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  405
  Đã được thích:
  260
  Điểm:
  17
 234. DangViet

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 235. Danh Huynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 236. danh07

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 237. danny do

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 238. Dao Duc Tien

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 239. daole

   
  , Nữ, 47
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 240. darkmanatlanta

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  106
  Đã được thích:
  95
  Điểm:
  0
 241. datcang

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 242. DCTNguyen

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  706
  Đã được thích:
  149
  Điểm:
  27
 243. DDH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 244. Dep Trai 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 245. Devimt Page

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 246. dhdbqn

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 247. Diana Rose

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  172
  Đã được thích:
  277
  Điểm:
  0
 248. Dịch Vụ Khoan Giếng

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 249. diện vô

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 250. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.705
  Đã được thích:
  463
  Điểm:
  92
 251. Diệu

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 252. Dill Ga

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 253. Dinh Nguyen 8

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 254. Dinh Thanh Cong

  Bình luận / trả lời:
  73
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 255. dinhdinh

   
  , Nữ, from với mẹ
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 256. dinhngoclam113

   
  , Nam, from Hanoi
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 257. dinhnguyendns

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 258. Dino_Khang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  0
 259. ditmoclong

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 260. Doan Hai Phan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 261. doanh yên

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  84
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 262. Domdom

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 263. Donal Jum

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  220
  Điểm:
  0
 264. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.906
  Đã được thích:
  487
  Điểm:
  37
 265. Dreamer

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 266. DTMN

   
  , Nữ, 51
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 267. du mục (leave)

  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 268. Duc Cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  0
 269. Duc Nam Le

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 270. duc nhan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 271. Duc123

   
  Bình luận / trả lời:
  376
  Đã được thích:
  422
  Điểm:
  0
 272. Duckien Bui

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 273. Dung Dao Trong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 274. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  363
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 275. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  501
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 276. Dũng L

   
  , Nam, 61
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 277. Dung Mèo 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 278. Dũng Shi

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 279. Dung Xuan 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 280. Dung Xuan 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 281. dung082002

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 282. Dung146

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.891
  Đã được thích:
  2.289
  Điểm:
  0
 283. Duong Manh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  510
  Đã được thích:
  467
  Điểm:
  0
 284. Duong Pham 9

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 285. DƯƠNG TRỌNG THẮNG

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  61
  Điểm:
  0
 286. duong trung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 287. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.334
  Đã được thích:
  1.634
  Điểm:
  17
 288. Duongduong90000

  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 289. Duongphan84

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  391
  Đã được thích:
  393
  Điểm:
  0
 290. Duy Manh Ly

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 291. Duyha Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  35
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 292. Easy123

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 293. eboss113

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 294. Elle Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 295. Emily H.Y

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 296. FA Gaming

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 297. Fan bong da

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.180
  Đã được thích:
  446
  Điểm:
  0
 298. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.244
  Đã được thích:
  2.141
  Điểm:
  0
 299. fantasysl06

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 300. Fastcare VN

   
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 301. featherchickens

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 302. Fiona_news

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 303. Firefly

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 304. Fool

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  83
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 305. Full sunshine

   
  Bình luận / trả lời:
  1.465
  Đã được thích:
  1.688
  Điểm:
  0
 306. Funny Smiley Happy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 307. Gà rô ti

   
  , Nam, from MI.US
  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  255
  Điểm:
  0
 308. gacon828282

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  1.036
  Đã được thích:
  2.787
  Điểm:
  0
 309. Gaconlonton

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.447
  Đã được thích:
  726
  Điểm:
  92
 310. gakhositinh

   
  , 31
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 311. Gambit

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 312. Game Number One

  Bình luận / trả lời:
  949
  Đã được thích:
  324
  Điểm:
  37
 313. GauBaLu

   
  , Nam, 52
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 314. GauMapQua

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 315. Ga_depzai

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  902
  Đã được thích:
  177
  Điểm:
  37
 316. Genyhomes

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 317. Get Up

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 318. Ghét lũ gato

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 319. Già Bợm Thuận

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  159
  Điểm:
  0
 320. Già Khó Tánh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 321. Gia Le

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 322. Gia Đạt

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 323. Giải Trí 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 324. Giam gia

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 325. Giang Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  456
  Đã được thích:
  734
  Điểm:
  0
 326. Giang Vuxuan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 327. Giao Phạm Quỳnh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 328. Giodongdl

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.390
  Đã được thích:
  248
  Điểm:
  37
 329. Gỗ Lâm

  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 330. Gocnhinxahoi

   
  , Nam, from Ho Chi Minh City
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 331. GOD_KILLERX

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 332. Green T

   
  , Nữ, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  142
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 333. Hà hết đát

   
  , Nữ, 41
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 334. Ha le Thi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  262
  Đã được thích:
  825
  Điểm:
  0
 335. Hà Nguyễn 40

   
  , Nam, from hồ chí minh
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 336. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  543
  Đã được thích:
  957
  Điểm:
  0
 337. Ha Tran Quang

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  176
  Đã được thích:
  293
  Điểm:
  0
 338. Hà Văn Hùng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 339. Ha Vu 7

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 340. Hach

   
  , Nam, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  185
  Điểm:
  0
 341. Hachto

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 342. hai lẻ tám

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 343. Hải Sơn Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  0
 344. hai vu 2710

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 345. hai vu 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 346. haiduong15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  152
  Đã được thích:
  144
  Điểm:
  0
 347. Haiti Chung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 348. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.690
  Đã được thích:
  1.421
  Điểm:
  0
 349. Hàn Bin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 350. Hàn Long

   
  , 46
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 351. Hạnh Phúc 1904

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  206
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 352. Hanhmai26

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 353. Hanoi29

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  407
  Đã được thích:
  349
  Điểm:
  0
 354. HanT

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  31
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 355. HanTutv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 356. Hau Do 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 357. hau nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.652
  Đã được thích:
  3.461
  Điểm:
  0
 358. Hau Vo Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 359. Hầu Vương

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 360. Hay đấy ĐMM

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 361. HDK

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  364
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 362. Helen Don

   
  Bình luận / trả lời:
  747
  Đã được thích:
  552
  Điểm:
  0
 363. Heniken2014

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 364. Henry Tèo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 365. Heo Jamin

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 366. Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.016
  Đã được thích:
  5.257
  Điểm:
  0
 367. heodat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 368. HeoMoi

   
  , Nam, 51
  Bình luận / trả lời:
  116
  Đã được thích:
  249
  Điểm:
  0
 369. Hi-Tech

   
  , Nữ, 19
  Bình luận / trả lời:
  1.273
  Đã được thích:
  281
  Điểm:
  52
 370. Hiền Nguyễn Phước Hiền

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 371. Hiền Nguyễn Văn 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 372. Hienct

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  0
 373. Hiep Le 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 374. Hieu Nguyen 32

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 375. Hieu Trung 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  27
  Điểm:
  0
 376. hieugilbert

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 377. HieuHo101

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  29
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 378. Hiền Nguyễn

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 379. hitek_man_vn

   
  , Nam, from Houston, TX
  Bình luận / trả lời:
  226
  Đã được thích:
  333
  Điểm:
  0
 380. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  55
  Đã được thích:
  82
  Điểm:
  0
 381. Hoả Long

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 382. Họa Nguyễn Đức 2

   
  Bình luận / trả lời:
  1.862
  Đã được thích:
  2.822
  Điểm:
  0
 383. Hoa Tử Đằng Nippon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2.169
  Đã được thích:
  3.887
  Điểm:
  0
 384. Hoa Vô Khuyết

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  234
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  17
 385. hoabin

   
  , 34
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 386. Hoaco Muaxuan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 387. Hoài Nam Nguyễn 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 388. Hoàn Trần Vũ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  313
  Đã được thích:
  388
  Điểm:
  0
 389. Hoan Vu Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 390. Hoàng An Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 391. Hoàng Anh 20

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 392. Hoang Anh Vu 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  280
  Đã được thích:
  383
  Điểm:
  0
 393. Hoang Cuong 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  32
  Đã được thích:
  38
  Điểm:
  0
 394. Hoàng Hạ Lan Ngô

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 395. Hoang Lam 6

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 396. Hoàng Linh Tuổi Trẻ

  Bình luận / trả lời:
  151
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  0
 397. Hoàng Nghĩa Thắng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 398. hoang pham 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 399. Hoang SenKen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 400. hoàng sĩ lâm

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 401. hoanggiap

  Bình luận / trả lời:
  178
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 402. Hoangquocviet

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 403. HoàngY

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  336
  Đã được thích:
  543
  Điểm:
  0
 404. hoa_vo_khuyet

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 405. hoclaixevungtau

   
  , Nam, from vung tàu
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 406. Hong Bien

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 407. Hồng Hoa Tiên Tử

   
  , Nam, from Lâm Đồng
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  42
  Điểm:
  0
 408. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.200
  Đã được thích:
  417
  Điểm:
  72
 409. Hong My

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 410. hongcuong159

  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 411. hongky

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  114
  Đã được thích:
  141
  Điểm:
  0
 412. hongtuongquan

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  77
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 413. hongtuyet pho

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 414. Hos

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 415. host

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  275
  Điểm:
  0
 416. hpht

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 417. hscc

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  239
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  12
 418. htblue1988

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 419. htpcty

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  635
  Điểm:
  0
 420. Hua Phuong

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 421. Hứa Sở

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 422. Hue Nguyen 89

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  45
  Điểm:
  0
 423. huhu122001

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  158
  Điểm:
  17
 424. Hung Anh 3

   
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 425. Hung Cao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 426. HUNG CU CHI

   
  , Nam, from Tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 427. Hùng Lê Kim

   
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 428. HUNG MINH 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 429. Hưng Nguyễn 1991

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 430. Hung Nguyen 66

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  0
 431. Hung Nguyen Phi 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 432. Hung Pro

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  0
 433. Hùng Trần 30

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 434. Hung Tran 33

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 435. Hưng Việt 5

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 436. Hungack

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 437. hungle1970

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 438. Huong ben deo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  259
  Đã được thích:
  509
  Điểm:
  0
 439. Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.951
  Đã được thích:
  903
  Điểm:
  37
 440. Hương Trần Kiều Dung

   
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 441. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  777
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 442. Huu hoa

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 443. Hữu Huy

  Bình luận / trả lời:
  175
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 444. Hữu Lộc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  484
  Điểm:
  0
 445. Hữu Tịnh Lê

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 446. Huy Japan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 447. Huy Nam Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  908
  Đã được thích:
  659
  Điểm:
  0
 448. Huy Phạm 88

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 449. Huỳnh Phương 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 450. Huỳnh Tân

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 451. Huỳnh Tấn Thuận

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 452. Huỳnh Thị Loan

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 453. Huynh Trong Phu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 454. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 455. Huynh Vu 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 456. Huynhminhman Man

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 457. huyusa

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 458. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  282
  Đã được thích:
  161
  Điểm:
  0
 459. hynos

   
  , 49
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 460. ibrand

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  271
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 461. islamabad

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 462. j0hnd03lllqqo

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  40
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 463. Ja Min

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 464. jackie_love

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 465. jacky lee 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 466. Jade Lee

   
  , Nam, from Sài Bông Gòn
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  47
  Điểm:
  0
 467. jared Hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 468. Jayla Pham

   
  , Nữ, from Saigon
  Bình luận / trả lời:
  1.161
  Đã được thích:
  2.800
  Điểm:
  0
 469. Jenny Phuong 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 470. Jerry Ericson

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 471. jerrykist

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 472. Jhon Chen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 473. Jiang KenShin

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 474. Jimmy Nguyen 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  17
  Điểm:
  0
 475. JK Wong

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 476. Joe

   
  , Nam, from Tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  288
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  27
 477. Johnson Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 478. Johnson Vo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 479. Jonyphuc

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 480. Jookies68

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 481. Joseph Pham

   
  , Nam, 29, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 482. joskhoa

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 483. Judge

   
  Bình luận / trả lời:
  2.636
  Đã được thích:
  1.790
  Điểm:
  0
 484. Judy Judy

   
  Bình luận / trả lời:
  86
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 485. Julynguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 486. Just a fool

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 487. K Nguyen

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  0
 488. ka kaka

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 489. Kang Gary

   
  Bình luận / trả lời:
  802
  Đã được thích:
  621
  Điểm:
  0
 490. karateshotokan

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  320
  Đã được thích:
  270
  Điểm:
  0
 491. Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  0
 492. kdtrieuan

   
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  0
 493. Kẻ Hai Mặt @

   
  , Nam, from TP HO CHI MINH
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 494. Kẻ phá hủy

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.705
  Đã được thích:
  386
  Điểm:
  37
 495. Ken Minh Hoàng

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 496. Ken88

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  102
  Đã được thích:
  189
  Điểm:
  0
 497. Kenny Nguyễn 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 498. kenzo369

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  46
  Đã được thích:
  56
  Điểm:
  0
 499. Ken_Nguyen

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 500. Kẻ Thần Bí

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 501. Kh.Dung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 502. Khánh Linh

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.164
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  37
 503. Khiem Dinh Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 504. Khiem Nguyen 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 505. Khờ thế

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 506. khoa dang 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  47
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  0
 507. Khoa Nguyen 16

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  39
  Điểm:
  0
 508. Khoa Nguyen 17

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 509. Khoa Nguyễn Đình

   
  , Nam, from đắk nông
  Bình luận / trả lời:
  134
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 510. khoatran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  74
  Đã được thích:
  58
  Điểm:
  10
 511. khoi dong dang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 512. khoi hanh 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 513. Khoi Hi

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  294
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 514. Khoi Ngo 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.193
  Đã được thích:
  781
  Điểm:
  0
 515. Không Biết Được Ai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 516. Không Còn Ai 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 517. Khuong Trang

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 518. kien teung 123

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 519. Kiến Trúc Hanoiact

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 520. Kiet Nguyen 4

  Bình luận / trả lời:
  698
  Đã được thích:
  745
  Điểm:
  0
 521. Killua Sama

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 522. kilyku

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 523. kimcookie

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 524. Kiwi87

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 525. kodiakat

   
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  0
 526. Koko Bubu

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 527. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 528. KyoshiroDK

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 529. L. Wingler Abraham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  202
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  0
 530. l3adboy

  Bình luận / trả lời:
  182
  Đã được thích:
  127
  Điểm:
  0
 531. la Bang

   
  , Nam, 18
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 532. Lã bất Vu

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 533. Lại Văn Sàm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 534. Lake Cloud

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 535. Lâm Lí Lắc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 536. Làm Người Tốt

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 537. Lam Nguyen 19

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 538. Lâm Tít

   
  , Nam, 54
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 539. Lâm tuyền

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 540. lambanggia

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 541. Lan anh 87

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  902
  Đã được thích:
  187
  Điểm:
  27
 542. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.985
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 543. Lana Chau

   
  , Nữ, from USA
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 544. Lance

   
  , Nam, from Việt Nam
  Bình luận / trả lời:
  90
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 545. Langdunet

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 546. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  372
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 547. langthang123

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 548. langthang1981

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  252
  Điểm:
  0
 549. langtuphidao

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 550. lanhanh

   
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 551. Lanthi

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 552. Lão Hạc Tiên Sinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  68
  Điểm:
  0
 553. laodai_bds

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 554. laovu

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 555. Lập Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 556. laptopcamau

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  0
 557. laso

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 558. lastmanstandingtall

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 559. le anh quan

   
  Bình luận / trả lời:
  667
  Đã được thích:
  165
  Điểm:
  27
 560. Lê Anh Thương

   
  , Nam, from quảng bình
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 561. Le Cao Tu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 562. Le Chuong 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 563. Le Cuong Le Cuong

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 564. lê dương bảo lý

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 565. Lê Duy Cường

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 566. Lê La

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 567. le minh 5

   
  , Nam, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  527
  Đã được thích:
  546
  Điểm:
  0
 568. Lê Ngọc Vân Nhi

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 569. Le Phuong 3

   
  Bình luận / trả lời:
  546
  Đã được thích:
  556
  Điểm:
  0
 570. Lê Thành 12

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 571. Lê Thị Liên

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 572. Le Van Binh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 573. Le Xuan Huy

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 574. Lê Đức 4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 575. Lee Tún

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 576. Lefamily

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 577. Legacy123

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 578. Lelubu

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.782
  Đã được thích:
  332
  Điểm:
  27
 579. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.279
  Đã được thích:
  3.649
  Điểm:
  0
 580. leo ng

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 581. leo pham

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  53
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 582. Leo99

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 583. LeTran2016

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  66
  Đã được thích:
  78
  Điểm:
  0
 584. Letruyen

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 585. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.262
  Đã được thích:
  565
  Điểm:
  92
 586. Liam Vu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 587. liem chau

   
  , from tp HCM
  Bình luận / trả lời:
  157
  Đã được thích:
  93
  Điểm:
  0
 588. Lieu Pham 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 589. Liêu Trai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 590. Linh Ha 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 591. Linh Hương

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.496
  Đã được thích:
  339
  Điểm:
  52
 592. Linh Tống

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 593. Linh Web

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  0
 594. Linh Đan 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 595. Linhhan

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.865
  Đã được thích:
  375
  Điểm:
  72
 596. Linhhồn Đãmất

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 597. Lionking32

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  545
  Đã được thích:
  1.878
  Điểm:
  0
 598. LipIce

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 599. Lipton Tea

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.045
  Đã được thích:
  200
  Điểm:
  27
 600. live your life

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 601. LnBang

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 602. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  601
  Đã được thích:
  1.300
  Điểm:
  0
 603. Loan Nguyen 13

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 604. Loan Phùng

   
  , Nữ, from Hà nội
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 605. Lợi 2107

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 606. loichuctotlanh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 607. lồng bàn

   
  , Nữ, 38
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 608. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.380
  Đã được thích:
  751
  Điểm:
  122
 609. Long Lee

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.397
  Đã được thích:
  2.590
  Điểm:
  0
 610. Long Life

   
  , Nam, from City HCM
  Bình luận / trả lời:
  218
  Đã được thích:
  176
  Điểm:
  0
 611. Long T

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  61
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 612. Long TB

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1.229
  Đã được thích:
  1.547
  Điểm:
  0
 613. Long0808

   
  , Nam, 23
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 614. longcatoi

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  14
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 615. longchelsea

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 616. Lord Xingling

   
  , Nam, from TP HCM
  Bình luận / trả lời:
  787
  Đã được thích:
  1.338
  Điểm:
  0
 617. LoveAvalon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  535
  Đã được thích:
  310
  Điểm:
  0
 618. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.898
  Đã được thích:
  16.299
  Điểm:
  0
 619. lqd111105

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 620. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  301
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  0
 621. Lu Mai

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 622. Lừa Xong Phắn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 623. Lualeptrobong

   
  , Nam, 57
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 624. Luan Nguyen 13

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 625. luat van

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 626. luatkhoa ha

   
  Bình luận / trả lời:
  93
  Đã được thích:
  111
  Điểm:
  0
 627. luc lac

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 628. lucbinh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  247
  Đã được thích:
  324
  Điểm:
  0
 629. luckyuk

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 630. Luong Sung 2

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 631. Luong TH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  59
  Điểm:
  0
 632. Lương Vĩnh An

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 633. Luu Manh Ha

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  12
 634. LUU QUANG HOA

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  75
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 635. Lưu Tuấn Nghĩa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 636. LUXUBU VN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 637. M.Nguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 638. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.938
  Đã được thích:
  4.353
  Điểm:
  0
 639. Mạc linh lan

   
  , Nữ, from Tokyo
  Bình luận / trả lời:
  28
  Đã được thích:
  85
  Điểm:
  0
 640. Mai Mai 3

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 641. Maian Tiem

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 642. man back

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 643. man minh

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 644. Man Nguyen 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 645. Măng Cụt

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 646. Mạnh Cường Hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 647. Mạnh Hải 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 648. Mạnh Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  67
  Đã được thích:
  54
  Điểm:
  0
 649. Manulife

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.812
  Đã được thích:
  306
  Điểm:
  27
 650. Maple Leafs

   
  , Nam, from Hai phong
  Bình luận / trả lời:
  163
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 651. Mày hả Bưởi

   
  , Nữ, 17
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 652. Mây ngang trời

   
  , from Lynnwood.WA
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 653. mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  72
 654. me hanna

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 655. Megato

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  405
  Đã được thích:
  609
  Điểm:
  0
 656. Mẹo Du Lịch

   
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 657. mèo kêu meo meo

   
  , Nam, 22
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 658. Mèo mít ướt

  Bình luận / trả lời:
  730
  Đã được thích:
  944
  Điểm:
  0
 659. MeoBeoVoDoi

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  108
  Đã được thích:
  102
  Điểm:
  0
 660. Meodulichinfo

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 661. meohoanglovely29

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  12
 662. MeoMelb

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 663. Meomun3008

   
  , Nữ, 29
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 664. Meoo Hồng

   
  Bình luận / trả lời:
  93
  Đã được thích:
  22
  Điểm:
  0
 665. meou

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  961
  Đã được thích:
  927
  Điểm:
  0
 666. Messi xứ Hà Thành

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 667. Mi Ph

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 668. Mi Ph 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 669. Michelle Dinh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 670. Mijiryja Van

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  100
  Điểm:
  0
 671. Mike Titan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 672. Miki Le

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  25
  Điểm:
  0
 673. mikochi

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 674. mimi456

   
  , Nữ, 19
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 675. mimimi2k

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 676. Min Đơ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  69
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 677. minh anh 7

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 678. Minh Công Hà

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 679. minh hoàng 0988

   
  , Nam, 41
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 680. Minh Khánh Bùi

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 681. Minh kiệt

   
  , Nam, 42
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  19
  Điểm:
  0
 682. Minh Lam 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 683. Minh Le 8

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  0
 684. Minh Lẹm

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 685. Minh Ngoc Nguyễn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 686. Minh Nguyen 99

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 687. Minh Nguyen Hoang 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  131
  Đã được thích:
  170
  Điểm:
  0
 688. Minh Nguyen Khac

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  41
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 689. Minh Nhým

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 690. Minh Phú Nguyễn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 691. Minh Tam Lê 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 692. Minh Tung (TOPMV)

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 693. Minh Vô Tâm

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.561
  Đã được thích:
  450
  Điểm:
  52
 694. minhbau hoang

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 695. minhchi cao

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 696. minhpham99

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 697. minhvita

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 698. MIO

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 699. Mit Hat

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 700. Mit1123

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 701. mitranhcm

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 702. mk4ewalk

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  387
  Đã được thích:
  382
  Điểm:
  0
 703. mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  813
  Điểm:
  92
 704. Monte Zuma

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 705. Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.847
  Đã được thích:
  4.674
  Điểm:
  0
 706. Một Người Nào Đó

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 707. Mr Fil

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 708. Mr IT

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 709. Mr River

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 710. Mr. Bờm

   
  , 25
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 711. Mr.blackcatmoon

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  36
  Đã được thích:
  81
  Điểm:
  0
 712. mr.huy.sg

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  65
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 713. MrBonChen

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  212
  Điểm:
  0
 714. MrK

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  268
  Đã được thích:
  387
  Điểm:
  0
 715. mrmoon

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 716. MrNoName

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  166
  Đã được thích:
  245
  Điểm:
  0
 717. MrTrinh

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  0
 718. Mrvanhc

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  186
  Đã được thích:
  196
  Điểm:
  0
 719. msleora

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  249
  Đã được thích:
  317
  Điểm:
  0
 720. MT DN

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 721. mtung

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  333
  Đã được thích:
  623
  Điểm:
  0
 722. MU FC

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  695
  Đã được thích:
  262
  Điểm:
  52
 723. muahangcongnghe.com

  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 724. MùaThuHàNội

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  144
  Đã được thích:
  117
  Điểm:
  0
 725. MXH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  140
  Đã được thích:
  125
  Điểm:
  0
 726. My Sinh Vien

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 727. Myphuong Truong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 728. nakata_1

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 729. nam 13456982

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 730. nam cb

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 731. Nam Gino

   
  , Nam, 35, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 732. Nam Sach

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 733. Nambc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  0
 734. namct

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  1.971
  Đã được thích:
  376
  Điểm:
  72
 735. namdv

   
  , Nam, 39
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  23
  Điểm:
  0
 736. NangThu Ve

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 737. Nào Cùng Kết nối

   
  , Nam, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  469
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 738. NCVN

   
  , Nam, 17
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  0
 739. ncxn

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  78
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  0
 740. Ndv

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  12
 741. Net Home Furniture

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  188
  Đã được thích:
  213
  Điểm:
  0
 742. newfeed24h.com

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  0
 743. Newmoon

   
  , Nữ, 16
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 744. Newyouth Tourism

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 745. Ng Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  58
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 746. Nga Nguyen Thi

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 747. Nga Thanh Bui

   
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 748. Ngan Kim Dong

   
  , Nữ, from Cần Thơ
  Bình luận / trả lời:
  1.376
  Đã được thích:
  1.014
  Điểm:
  0
 749. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  355
  Đã được thích:
  532
  Điểm:
  0
 750. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  387
  Đã được thích:
  469
  Điểm:
  0
 751. Ngan Nguyen 16

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  100
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 752. Ngao Du

   
  , 26
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 753. Ngaymai

   
  , 35
  Bình luận / trả lời:
  63
  Đã được thích:
  167
  Điểm:
  0
 754. ngayxuadalat

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  126
  Đã được thích:
  263
  Điểm:
  0
 755. Nghị Huỳnh 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 756. Nghia Hoang 1

   
  , Nam, 46
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 757. NGHIA NGUYEN 85

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  354
  Đã được thích:
  264
  Điểm:
  0
 758. Nghia Viet Nghia

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  97
  Đã được thích:
  152
  Điểm:
  0
 759. Ngô Hà

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 760. Ngô Khoai Sắn

  Bình luận / trả lời:
  1.025
  Đã được thích:
  1.636
  Điểm:
  0
 761. Ngo Ngoc

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  80
  Điểm:
  0
 762. Ngố Rừng 2

   
  , Nữ, 30
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  0
 763. Ngô Sỹ Minh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 764. Ngoc Duc 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 765. Ngọc Huyền Ngọc Huyền

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 766. Ngoc Linh 10

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 767. Ngọc Nghĩa

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 768. Ngọc Phượng 5

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 769. Ngoc Tran Hong

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 770. Ngọc Trung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  20
  Điểm:
  0
 771. Ngọc Đại Phạm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  15
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 772. Ngồi Xổm To Hơn Hẳn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  43
  Điểm:
  0
 773. Ngoleba Ngo

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  182
  Đã được thích:
  40
  Điểm:
  12
 774. ngoquyen938

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 775. ngược đời

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  1.184
  Đã được thích:
  425
  Điểm:
  52
 776. Người ẩn dzật

   
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  16
  Điểm:
  0
 777. Người lạ mặt

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.275
  Đã được thích:
  373
  Điểm:
  0
 778. Người Mang Tâm Sự

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 779. Người Phán Xử

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 780. Người trúng số

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 781. Người Vô Tư

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 782. nguoicat79

   
  , 14
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 783. NgườiHậuGiang

   
  , Nữ, 36
  Bình luận / trả lời:
  173
  Đã được thích:
  298
  Điểm:
  0
 784. Nguyễn Apple Luân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 785. nguyen bao thanh

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 786. Nguyen Bich Hang

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  19
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 787. Nguyễn Capuchino

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 788. Nguyễn Chung hdv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 789. Nguyễn Hà Thế Hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 790. Nguyễn Hân

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 791. Nguyễn Hiển 12

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 792. Nguyen Hoan Trieu

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 793. nguyen hoang 20

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  80
  Đã được thích:
  113
  Điểm:
  0
 794. Nguyễn Hoàng 28

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  0
 795. Nguyen Hoang Chung

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 796. Nguyen Hong Thai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 797. Nguyễn Huỳnh Mỹ Ngôn

   
  , 28
  Bình luận / trả lời:
  475
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 798. Nguyen Kanity

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 799. Nguyên Khang0701

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  92
  Điểm:
  0
 800. Nguyễn Lý Hùng Nguyễn

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 801. nguyen minh duc

   
  , Nam, 50
  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 802. Nguyen Minh Hai 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 803. Nguyễn Minh hải 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 804. Nguyen Nam Thai 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  0
 805. Nguyễn Nghĩa 4

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 806. Nguyễn Ngọc 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  28
  Điểm:
  0
 807. Nguyễn Ngọc Cảnh 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 808. Nguyễn Nhật Minh Huy

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 809. nguyen phan 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  64
  Đã được thích:
  102
  Điểm:
  0
 810. Nguyên Phong11

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 811. Nguyễn Quốc Vương 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 812. Nguyên Sy Le

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 813. Nguyễn Thái Quốc Dũng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 814. nguyen thanh 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  582
  Đã được thích:
  294
  Điểm:
  27
 815. Nguyen Thanh Dung 68

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 816. Nguyễn Thị Lan Anh 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 817. Nguyễn Thiêm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 818. Nguyen Thu Hoa

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 819. Nguyen Tran 7

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  297
  Đã được thích:
  528
  Điểm:
  0
 820. nguyen tuan 15

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 821. Nguyen Tuyền Liên

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 822. Nguyễn văn Cường 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 823. Nguyên Văn Dung 1

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 824. Nguyen Van Hung 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  206
  Đã được thích:
  206
  Điểm:
  0
 825. Nguyễn Văn Nguyễn 3

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  35
  Điểm:
  0
 826. nguyen van Thanh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  18
  Điểm:
  0
 827. Nguyễn Văn Đức 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 828. nguyễn văn đức 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  11
  Điểm:
  0
 829. Nguyen Viet Ha 2

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 830. Nguyễn Viết Lâm

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 831. Nguyễn Xuân 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  190
  Đã được thích:
  148
  Điểm:
  12
 832. Nguyễn Xuân Hải 1

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  26
  Điểm:
  0
 833. Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.586
  Đã được thích:
  6.143
  Điểm:
  0
 834. Nguyễn Đình Tuấn 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 835. Nguyễn Đức Võ

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  165
  Đã được thích:
  89
  Điểm:
  0
 836. Nguyễn Được

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 837. nguyenkhanh320

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 838. NguyenKienvt90

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 839. Nguyênngoc

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  122
  Điểm:
  10
 840. nguyenpr089

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  245
  Đã được thích:
  213
  Điểm:
  0
 841. nguyenvanthuanxd

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 842. nhã ca

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.814
  Đã được thích:
  2.330
  Điểm:
  0
 843. Nhà gạo

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 844. Nhậm Đình Đình

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  227
  Điểm:
  0
 845. Nhật Minh VN

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 846. nhat nguyen 5

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  116
  Điểm:
  0
 847. Nhật Sang

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  436
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 848. nhatanh000

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  0
 849. nhc_hsc

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  967
  Đã được thích:
  938
  Điểm:
  0
 850. nhieuchuyen

   
  , 53
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 851. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 852. Nhu Nhu Nguyen

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 853. Nhut Nguyen Van

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 854. Nhuy Gialai

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 855. nissangtr

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  103
  Điểm:
  0
 856. nkforeg

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 857. nmdhabl

  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  8
  Điểm:
  0
 858. No Name 2

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 859. Nobita

   
  , 33
  Bình luận / trả lời:
  923
  Đã được thích:
  265
  Điểm:
  52
 860. noel fky

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  27
  Đã được thích:
  52
  Điểm:
  0
 861. Nói và làm

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 862. nông dân22

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  56
  Đã được thích:
  127
  Điểm:
  0
 863. Nông Lão

   
  , Nam, from gia lai
  Bình luận / trả lời:
  105
  Đã được thích:
  195
  Điểm:
  0
 864. Nông_dân

   
  , Nam, from Cà Mau
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 865. nqtuan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 866. NTH

   
  Bình luận / trả lời:
  599
  Đã được thích:
  514
  Điểm:
  0
 867. Núi Thái Sơn

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 868. Nuoc Khoang Viet Co.ltd

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 869. Nước Mắm PQ

   
  Bình luận / trả lời:
  438
  Đã được thích:
  717
  Điểm:
  0
 870. Nước Mắt Mặt Trời

   
  , 27
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  0
 871. Ô tô Ngon

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 872. Oanh Nguyễn 10

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 873. Ốc Cà Na

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  579
  Đã được thích:
  1.365
  Điểm:
  0
 874. Ốc hương***

   
  , Nữ, from tp hcm
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 875. Oh VIet Nam

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  30
  Đã được thích:
  34
  Điểm:
  0
 876. ohyeah69

   
  , 43
  Bình luận / trả lời:
  244
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 877. ối zời ơi

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  954
  Đã được thích:
  258
  Điểm:
  37
 878. Oizoioi

   
  , 38
  Bình luận / trả lời:
  12
  Đã được thích:
  44
  Điểm:
  0
 879. Olajide Bt

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 880. Ôm Sổ Đỏ Đi Cầm

   
  , Nam, 45
  Bình luận / trả lời:
  25
  Đã được thích:
  60
  Điểm:
  0
 881. ồn ào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.057
  Đã được thích:
  320
  Điểm:
  52
 882. onemot2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  135
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  12
 883. Ông Nam Mô

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  139
  Đã được thích:
  115
  Điểm:
  0
 884. ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  6.671
  Đã được thích:
  10.494
  Điểm:
  0
 885. pandora3

   
  , Nam, 29
  Bình luận / trả lời:
  48
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  0
 886. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.784
  Đã được thích:
  1.017
  Điểm:
  92
 887. Paper1

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 888. paphải

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  10
 889. parent

   
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 890. Patblack

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  0
 891. Paul Nguyễn 2805

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 892. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  37
 893. PeachPeach

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 894. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  21.392
  Đã được thích:
  29.236
  Điểm:
  0
 895. Pham Hien 3

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0