1. Beo_dat_may_troi

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  779
  Đã được thích:
  1.073
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.159
  Đã được thích:
  23.886
  Điểm:
  0
 3. con of đồng chí nào

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 4. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  976
  Đã được thích:
  2.514
  Điểm:
  0
 5. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  408
  Đã được thích:
  488
  Điểm:
  0
 6. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.220
  Đã được thích:
  1.072
  Điểm:
  0
 7. hongcuong159

  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 8. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.231
  Đã được thích:
  3.563
  Điểm:
  0
 9. luatkhoa ha

   
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  57
  Điểm:
  0
 10. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  1.976
  Đã được thích:
  2.747
  Điểm:
  0
 11. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  420
  Điểm:
  0
 12. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  293
  Đã được thích:
  326
  Điểm:
  0
 13. Nguyen Hong Thai

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 14. Nguyễn Lý Hùng Nguyễn

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 15. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.148
  Đã được thích:
  3.335
  Điểm:
  0
 16. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 17. Thanh long nghean

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  14
  Điểm:
  0
 18. thấy sao nói vậy

   
  , 40
  Bình luận / trả lời:
  3.279
  Đã được thích:
  4.124
  Điểm:
  0
 19. Tính Nguyễn 9

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 20. VinhDL

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  412
  Đã được thích:
  295
  Điểm:
  0