1. Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  5.776
  Đã được thích:
  4.642
  Điểm:
  0
 2. Báo điện tử Kiến Thức

  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 3. Cẩm Vân Hồ

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  327
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  0
 4. camera nhà trắng

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 5. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.716
  Đã được thích:
  2.610
  Điểm:
  0
 6. dienlanh310

  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 7. dingyong

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  37
 8. ducidol

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 9. duckhoa

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 10. Dung Doan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  361
  Đã được thích:
  251
  Điểm:
  0
 11. duyminh

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 12. emxinh

  Bình luận / trả lời:
  8
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 13. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.051
  Đã được thích:
  14.280
  Điểm:
  0
 14. jamenguyen

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  677
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  27
 15. Jein Trần

   
  , 31
  Bình luận / trả lời:
  327
  Đã được thích:
  41
  Điểm:
  17
 16. kiet lenh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  174
  Đã được thích:
  98
  Điểm:
  0
 17. kimanhmobile

  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  15
 18. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 19. Lan Anh 1

   
  , Nữ, 29, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 20. Lão Hói

   
  , Nam, 31, from Pleiku
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 21. Lee Ho

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 22. LinhAnh

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  1.729
  Đã được thích:
  193
  Điểm:
  72
 23. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 24. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 25. MiLu1020

   
  , Nữ, 46
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 26. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  455
  Đã được thích:
  664
  Điểm:
  0
 27. Ngoc Bao

   
  , Nữ, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 28. ngoctuanphuoc01

   
  , Nam, from TPHCM
  Bình luận / trả lời:
  108
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  27
 29. Nguyễn Hồ Lan

   
  , Nam, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 30. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 31. nguyenchithanh062014

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 32. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.026
  Đã được thích:
  2.381
  Điểm:
  0
 33. POTMDT

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 34. quak0203

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 35. quynhtran

  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 36. sachviet

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  17
 37. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 38. saosangmo

   
  , Nam, from Hà Noi
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  27
 39. shop_giảm_cân

  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  17
 40. Shop_Làm_Đẹp

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  25
 41. Sieuthimay

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  71
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  27
 42. Sơn Nguyễn Thanh 2

   
  , Nam, from Bắc ninh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 43. Thang Thuy cam

   
  , Nữ, 37
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 44. thanhhien2009

   
  , Nam, 34
  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 45. ThuThuy Tran

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  15
 46. Tia Sáng

  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 47. tinhthanthang4

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  0
 48. Trần Papy

   
  , Nữ, from Phước Đông
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 49. truongbilltrump

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 50. tsinh201404

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 51. Van Helsing

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  39
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  0
 52. Van Young

   
  , Nữ, 60
  Bình luận / trả lời:
  16
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 53. ve.net.vn

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 54. Xoắn Quẩy

   
  , from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  119
  Đã được thích:
  31
  Điểm:
  27