1. 2lúa

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 2. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  2.716
  Đã được thích:
  2.610
  Điểm:
  0
 3. Duc Anh Le

   
  , Nam, 28, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 4. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 5. Dũng Shi

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  21
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  0
 6. DuongChinh

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.937
  Đã được thích:
  2.589
  Điểm:
  17
 7. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.266
  Đã được thích:
  2.174
  Điểm:
  0
 8. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.200
  Đã được thích:
  1.566
  Điểm:
  0
 9. hatran112

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 10. Hùng's Buồn'ss

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 11. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.034
  Đã được thích:
  14.252
  Điểm:
  0
 12. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 13. Lê Đức Phú

   
  , Nam, from An Giang
  Bình luận / trả lời:
  216
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 14. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 15. n-phuong

   
  Bình luận / trả lời:
  709
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 16. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  533
  Đã được thích:
  601
  Điểm:
  0
 17. Ngọc Huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 18. ngond

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 19. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  98
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 20. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.026
  Đã được thích:
  2.381
  Điểm:
  0
 21. sachviet

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  20
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  17
 22. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 23. shop_giảm_cân

  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  17
 24. Songlam_Love

   
  , Nam, from Tp. Ho CHi Minh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 25. Taichinh shb

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 26. Tinh Tinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 27. Triệu Trường Giang Le

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 28. Tú Thanh Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 29. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  440
  Đã được thích:
  302
  Điểm:
  0
 30. Đào Thắng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.454
  Đã được thích:
  311
  Điểm:
  72