1. 2lúa

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 2. cat bui tran

   
  Bình luận / trả lời:
  1.627
  Đã được thích:
  1.374
  Điểm:
  0
 3. Duc Anh Le

   
  , Nam, 27, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 4. Dũng Shi

   
  , Nam, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  0
 5. DuongChinh

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  732
  Đã được thích:
  681
  Điểm:
  17
 6. FanDoQuynh

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  1.189
  Đã được thích:
  2.020
  Điểm:
  0
 7. haitaccaribe

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  877
  Đã được thích:
  1.135
  Điểm:
  0
 8. hatran112

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 9. Hùng's Buồn'ss

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 10. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  5.822
  Đã được thích:
  5.588
  Điểm:
  0
 11. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  17
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  25
 12. Lê Đức Phú

   
  , Nam, from An Giang
  Bình luận / trả lời:
  216
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  0
 13. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 14. n-phuong

   
  Bình luận / trả lời:
  709
  Đã được thích:
  807
  Điểm:
  0
 15. Ngọc Huy

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 16. ngond

   
  , Nam, 38
  Bình luận / trả lời:
  4
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 17. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 18. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 19. sachviet

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  24
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  17
 20. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 21. shop_giảm_cân

  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  17
 22. Songlam_Love

   
  , Nam, from Tp. Ho CHi Minh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 23. Taichinh shb

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 24. Tinh Tinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 25. Triệu Trường Giang Le

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 26. Tú Thanh Trần

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 27. Tuan Thanh 3

  Bình luận / trả lời:
  389
  Đã được thích:
  241
  Điểm:
  0
 28. Văm Cương

   
  , Nam, 44
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 29. Đào Thắng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.467
  Đã được thích:
  318
  Điểm:
  72