1. Andyzhen

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  122
  Đã được thích:
  206
  Điểm:
  0
 2. Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.722
  Đã được thích:
  30.256
  Điểm:
  0
 3. Condê Ok

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 4. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.075
  Đã được thích:
  2.833
  Điểm:
  0
 5. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.807
  Đã được thích:
  504
  Điểm:
  92
 6. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 7. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  2.221
  Đã được thích:
  1.865
  Điểm:
  0
 8. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.128
  Đã được thích:
  14.379
  Điểm:
  0
 9. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 10. leo n

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.437
  Đã được thích:
  3.843
  Điểm:
  0
 11. LQH

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  309
  Đã được thích:
  239
  Điểm:
  0
 12. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  4.419
  Đã được thích:
  6.407
  Điểm:
  0
 13. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 14. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 15. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  546
  Đã được thích:
  612
  Điểm:
  0
 16. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  23.226
  Đã được thích:
  33.227
  Điểm:
  0
 17. Phán_Quan

  Bình luận / trả lời:
  2.656
  Đã được thích:
  4.231
  Điểm:
  0
 18. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.031
  Đã được thích:
  2.393
  Điểm:
  0
 19. Thien Pham Ba

  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  21
  Điểm:
  0
 20. V2 create

   
  , Nam, 53
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0