1. bang phan

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 2. Cashisking9x

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  573
  Đã được thích:
  171
  Điểm:
  0
 3. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.075
  Đã được thích:
  2.833
  Điểm:
  0
 4. Dungtien1 Nguyen

   
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 5. Ho Anh Thái

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  83
  Điểm:
  0
 6. HoangTran

   
  , 17
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 7. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.083
  Đã được thích:
  14.324
  Điểm:
  0
 8. Jenny Ding

   
  , Nữ, 32, from Ben Cat
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 9. kimanhmobile

  Bình luận / trả lời:
  54
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  15
 10. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  23
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 11. Lạng Sơn muôn năm

  Bình luận / trả lời:
  38
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  0
 12. Mai Cồ Lang

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  18
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  0
 13. mạnh alex

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 14. MạnhQuân

   
  , Nam, from hcm
  Bình luận / trả lời:
  207
  Đã được thích:
  36
  Điểm:
  0
 15. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 16. Minh Tung (TOPMV)

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 17. minhminhphuauto

   
  , Nam, 31
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 18. missps

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  43
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 19. Nam Ninh

   
  , Nam, from Bình DƯơng
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 20. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  455
  Đã được thích:
  664
  Điểm:
  0
 21. Ngoc Bao

   
  , Nữ, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 22. Nguyễn Thanh Sơn

   
  , Nam, from Bắc Ninh
  Bình luận / trả lời:
  99
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  27
 23. Nguyễn Thị Bích Hồng

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 24. nhocits

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  13
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 25. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.028
  Đã được thích:
  2.391
  Điểm:
  0
 26. sachviet

   
  , Nữ, from Hồ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  26
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  17
 27. sahoang

   
  , Nam, from Bình Dương
  Bình luận / trả lời:
  51
  Đã được thích:
  6
  Điểm:
  0
 28. Shop_Làm_Đẹp

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  95
  Đã được thích:
  37
  Điểm:
  25
 29. Sơn Nguyễn Thanh 2

   
  , Nam, from Bắc ninh
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 30. Trần Minh Minh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 31. Trần Đại Tôn

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 32. Trang Hoài Thu

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  7
  Điểm:
  0
 33. Vantuyen Trinh

  Bình luận / trả lời:
  9
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  0
 34. ve.net.vn

   
  , Nữ, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  45
  Đã được thích:
  32
  Điểm:
  0
 35. Viet_hamchoi

   
  , Nam, 36, from Hanoi, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10