1. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.055
  Đã được thích:
  2.780
  Điểm:
  0
 2. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  501
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  0
 3. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  543
  Đã được thích:
  957
  Điểm:
  0
 4. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.761
  Đã được thích:
  1.494
  Điểm:
  0
 5. host

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  240
  Đã được thích:
  300
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  10.992
  Đã được thích:
  11.459
  Điểm:
  0
 7. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 8. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  284
  Đã được thích:
  162
  Điểm:
  0
 9. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 10. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 11. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  372
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 12. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  627
  Đã được thích:
  1.363
  Điểm:
  0
 13. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.942
  Đã được thích:
  16.406
  Điểm:
  0
 14. Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.979
  Đã được thích:
  4.422
  Điểm:
  0
 15. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 16. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  395
  Đã được thích:
  472
  Điểm:
  0
 17. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  21.445
  Đã được thích:
  29.351
  Điểm:
  0
 18. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.912
  Đã được thích:
  2.134
  Điểm:
  0
 19. Trương Long 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 20. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.019
  Đã được thích:
  1.002
  Điểm:
  0
 21. ___

   
  Bình luận / trả lời:
  145
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0