1. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  969
  Đã được thích:
  2.489
  Điểm:
  0
 2. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  394
  Đã được thích:
  460
  Điểm:
  0
 3. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  536
  Đã được thích:
  937
  Điểm:
  0
 4. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.165
  Đã được thích:
  1.017
  Điểm:
  0
 5. host

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  225
  Đã được thích:
  265
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  8.103
  Đã được thích:
  8.318
  Điểm:
  0
 7. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 8. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  253
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  0
 9. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 10. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  188
  Điểm:
  0
 11. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 12. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  279
  Đã được thích:
  322
  Điểm:
  0
 13. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  19.939
  Đã được thích:
  25.888
  Điểm:
  0
 14. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 15. Trương Long 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 16. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  790
  Đã được thích:
  721
  Điểm:
  0
 17. ___

   
  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  161
  Điểm:
  0