1. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.075
  Đã được thích:
  2.833
  Điểm:
  0
 2. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  590
  Đã được thích:
  690
  Điểm:
  0
 3. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  575
  Đã được thích:
  1.040
  Điểm:
  0
 4. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  2.240
  Đã được thích:
  1.869
  Điểm:
  0
 5. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.141
  Đã được thích:
  14.390
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 7. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  374
  Đã được thích:
  281
  Điểm:
  0
 8. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 9. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 10. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  373
  Đã được thích:
  191
  Điểm:
  0
 11. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.604
  Đã được thích:
  3.582
  Điểm:
  0
 12. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  9.426
  Đã được thích:
  19.142
  Điểm:
  0
 13. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 14. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  455
  Đã được thích:
  664
  Điểm:
  0
 15. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  546
  Đã được thích:
  612
  Điểm:
  0
 16. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  23.244
  Đã được thích:
  33.260
  Điểm:
  0
 17. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  2.031
  Đã được thích:
  2.395
  Điểm:
  0
 18. Trương Long 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 19. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.250
  Đã được thích:
  1.265
  Điểm:
  0
 20. ___

   
  Bình luận / trả lời:
  145
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0