1. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.048
  Đã được thích:
  2.779
  Điểm:
  0
 2. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  456
  Đã được thích:
  540
  Điểm:
  0
 3. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  536
  Đã được thích:
  937
  Điểm:
  0
 4. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  1.313
  Đã được thích:
  1.149
  Điểm:
  0
 5. host

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  229
  Đã được thích:
  270
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  9.137
  Đã được thích:
  9.474
  Điểm:
  0
 7. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  5
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  0
 8. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  118
  Điểm:
  0
 9. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 10. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  372
  Đã được thích:
  190
  Điểm:
  0
 11. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  311
  Đã được thích:
  558
  Điểm:
  0
 12. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.232
  Đã được thích:
  14.802
  Điểm:
  0
 13. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 14. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  344
  Đã được thích:
  399
  Điểm:
  0
 15. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.524
  Đã được thích:
  27.324
  Điểm:
  0
 16. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.884
  Đã được thích:
  2.085
  Điểm:
  0
 17. Trương Long 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 18. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  890
  Đã được thích:
  822
  Điểm:
  0
 19. ___

   
  Bình luận / trả lời:
  146
  Đã được thích:
  161
  Điểm:
  0