1. cuồng ÁnhViên

   
  , Nam, from Sài Gòn
  Bình luận / trả lời:
  1.060
  Đã được thích:
  2.798
  Điểm:
  0
 2. Dung Doan 4

   
  , Nam, from California, USA
  Bình luận / trả lời:
  564
  Đã được thích:
  667
  Điểm:
  0
 3. ha tran 6

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  571
  Đã được thích:
  1.034
  Điểm:
  0
 4. Hamvui

  Bình luận / trả lời:
  2.011
  Đã được thích:
  1.679
  Điểm:
  0
 5. host

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  292
  Đã được thích:
  392
  Điểm:
  0
 6. Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  12.603
  Đã được thích:
  12.859
  Điểm:
  0
 7. Huỳnh Trung

   
  , Nam, 43
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  5
  Điểm:
  0
 8. huyvp

   
  , Nam, 35
  Bình luận / trả lời:
  288
  Đã được thích:
  169
  Điểm:
  0
 9. kimanh_mobile

  Bình luận / trả lời:
  22
  Đã được thích:
  1
  Điểm:
  25
 10. Kyok

   
  Bình luận / trả lời:
  112
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0
 11. Langthang0101

   
  , Nam, from Tp. HCM
  Bình luận / trả lời:
  373
  Đã được thích:
  191
  Điểm:
  0
 12. Loan Lê 4

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  1.051
  Đã được thích:
  2.421
  Điểm:
  0
 13. LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.629
  Đã được thích:
  17.764
  Điểm:
  0
 14. Metal Fastener

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  379
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  0
 15. Ngan Kim Dong®

   
  , Nữ, from New York, USA
  Bình luận / trả lời:
  419
  Đã được thích:
  611
  Điểm:
  0
 16. ngan kim donng

   
  , Nữ, from London - England
  Bình luận / trả lời:
  503
  Đã được thích:
  592
  Điểm:
  0
 17. Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  22.293
  Đã được thích:
  31.268
  Điểm:
  0
 18. Phương hói

   
  , Nam, from Hàng Bột
  Bình luận / trả lời:
  1.913
  Đã được thích:
  2.136
  Điểm:
  0
 19. Trương Long 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 20. Vi Thóc

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.124
  Đã được thích:
  1.085
  Điểm:
  0
 21. ___

   
  Bình luận / trả lời:
  145
  Đã được thích:
  160
  Điểm:
  0