1. 8_chuyện_thiên_hạ

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  242
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  1.152
 2. abc

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  7
 3. admin

   
  , Nam, 37, from tp HỒ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  32
 4. adsys

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 5. Anh Trai Làng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  15
 6. Bà tám showbiz

   
  Bình luận / trả lời:
  87
  Đã được thích:
  10
  Điểm:
  422
 7. BaoAnh8x

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  686
  Đã được thích:
  24
  Điểm:
  1.989
 8. bichthao

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  253
 9. Cameramen

   
  , Nam, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  551
 10. Chúc Chi Trần

   
  , 47
  Bình luận / trả lời:
  505
  Đã được thích:
  49
  Điểm:
  2.305
 11. cuongdq4

   
  Bình luận / trả lời:
  44
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  33
 12. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.754
  Đã được thích:
  472
  Điểm:
  2.701
 13. dingyong

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  62
 14. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.919
  Đã được thích:
  506
  Điểm:
  3.424
 15. HanTutv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  274
  Đã được thích:
  30
  Điểm:
  1.151
 16. Heo Mọi

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 17. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.396
  Đã được thích:
  455
  Điểm:
  10.021
 18. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  790
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  1.140
 19. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.991
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  2.316
 20. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.428
  Đã được thích:
  599
  Điểm:
  11.759
 21. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  2.517
 22. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.398
  Đã được thích:
  766
  Điểm:
  2.004
 23. LyLy123

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 24. Ming Ming

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  39
 25. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.819
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  5.291
 26. Okimtuoc

   
  , Nữ, 27, from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  499
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  803
 27. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.925
  Đã được thích:
  1.045
  Điểm:
  17.510
 28. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.939
  Đã được thích:
  597
  Điểm:
  11.271
 29. phamtanan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  659
  Đã được thích:
  127
  Điểm:
  4.855
 30. Product

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 31. Puka hấp

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.055
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  11.588
 32. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  382
  Đã được thích:
  179
  Điểm:
  1.611
 33. Quizz

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  240
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  258
 34. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  267
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  288
 35. reviewvitalk

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  15
 36. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.537
  Đã được thích:
  981
  Điểm:
  11.290
 37. tamle

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  552
  Đã được thích:
  67
  Điểm:
  580
 38. Tinh Tinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  4
 39. TrầnHưng 1007

   
  , Nam, 28, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  152
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  531
 40. tructtt3

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  16
 41. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  185
 42. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.694
  Đã được thích:
  428
  Điểm:
  8.486
 43. xanhxiii

  Bình luận / trả lời:
  746
  Đã được thích:
  236
  Điểm:
  3.648
 44. xôn xao

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  1.134
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  2.425
 45. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2.343
  Đã được thích:
  374
  Điểm:
  8.215