1. abc

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  7
 2. admin

   
  , Nam, 37, from tp HỒ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  32
 3. adsys

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 4. Anh Trai Làng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  15
 5. bichthao

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  253
 6. Cameramen

   
  , Nam, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  551
 7. cuongdq4

   
  Bình luận / trả lời:
  33
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  26
 8. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.705
  Đã được thích:
  463
  Điểm:
  2.548
 9. dingyong

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  62
 10. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.882
  Đã được thích:
  482
  Điểm:
  3.359
 11. HanTutv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  91
  Đã được thích:
  15
  Điểm:
  380
 12. Heo Mọi

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 13. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.200
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  9.236
 14. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  763
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  1.053
 15. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.625
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  2.278
 16. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.077
  Đã được thích:
  556
  Điểm:
  10.814
 17. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  2.517
 18. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.342
  Đã được thích:
  738
  Điểm:
  1.863
 19. LyLy123

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 20. nguyentt

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 21. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.819
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  5.290
 22. Okimtuoc

   
  , Nữ, 27, from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  499
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  803
 23. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.545
  Đã được thích:
  970
  Điểm:
  15.611
 24. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  10.394
 25. Puka hấp

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.847
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  6.882
 26. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  1.554
 27. Quizz

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  256
 28. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  266
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  283
 29. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  753
  Điểm:
  8.629
 30. tamle

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  540
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  564
 31. Thái Vinh Lợi

   
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  23
 32. Tinh Tinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  4
 33. TrầnHưng 1007

   
  , Nam, 27, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  152
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  526
 34. tructtt3

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  16
 35. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  185
 36. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.681
  Đã được thích:
  420
  Điểm:
  8.453
 37. Xabong

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  968
  Đã được thích:
  168
  Điểm:
  3.148
 38. xanhxiii

  Bình luận / trả lời:
  746
  Đã được thích:
  236
  Điểm:
  3.648
 39. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.114
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  2.398
 40. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.054
  Đã được thích:
  338
  Điểm:
  6.893