1. abc

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  7
 2. admin

   
  , Nam, 37, from tp HỒ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  32
 3. adsys

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 4. Anh Trai Làng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  15
 5. bichthao

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  253
 6. Cameramen

   
  , Nam, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  551
 7. cuongdq4

   
  Bình luận / trả lời:
  11
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  18
 8. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.705
  Đã được thích:
  463
  Điểm:
  2.548
 9. dingyong

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  62
 10. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.878
  Đã được thích:
  482
  Điểm:
  3.347
 11. Heo Mọi

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 12. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.200
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  9.236
 13. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  759
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  1.034
 14. Lan Quyên

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  2.159
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  2.256
 15. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.932
  Đã được thích:
  550
  Điểm:
  10.680
 16. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  2.517
 17. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.292
  Đã được thích:
  730
  Điểm:
  1.807
 18. LyLy123

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 19. nguyentt

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 20. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.819
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  5.290
 21. Okimtuoc

   
  , Nữ, 26, from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  499
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  803
 22. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.336
  Đã được thích:
  891
  Điểm:
  14.584
 23. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  10.394
 24. Puka hấp

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.541
  Đã được thích:
  271
  Điểm:
  5.899
 25. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  1.554
 26. Quizz

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  256
 27. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  265
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  279
 28. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.838
  Đã được thích:
  683
  Điểm:
  8.141
 29. tamle

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  540
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  556
 30. Thái Vinh Lợi

   
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  23
 31. Tinh Tinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  4
 32. TrầnHưng 1007

   
  , Nam, 27, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  152
  Đã được thích:
  70
  Điểm:
  526
 33. tructtt3

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  16
 34. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  177
 35. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.676
  Đã được thích:
  417
  Điểm:
  8.431
 36. Xabong

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  760
  Đã được thích:
  134
  Điểm:
  2.559
 37. xanhxiii

  Bình luận / trả lời:
  746
  Đã được thích:
  236
  Điểm:
  3.648
 38. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.114
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  2.398
 39. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.990
  Đã được thích:
  326
  Điểm:
  6.576