1. abc

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  7
 2. admin

   
  , Nam, 37, from tp HỒ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  32
 3. adsys

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 4. Anh Trai Làng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  15
 5. bichthao

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  253
 6. Cameramen

   
  , Nam, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  551
 7. cuongdq4

   
  Bình luận / trả lời:
  34
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  27
 8. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.719
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  2.548
 9. dingyong

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  62
 10. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.901
  Đã được thích:
  486
  Điểm:
  3.383
 11. HanTutv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  966
 12. Heo Mọi

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 13. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.202
  Đã được thích:
  416
  Điểm:
  9.237
 14. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  771
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  1.078
 15. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.934
  Đã được thích:
  75
  Điểm:
  2.302
 16. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.202
  Đã được thích:
  564
  Điểm:
  11.004
 17. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  2.517
 18. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.362
  Đã được thích:
  750
  Điểm:
  1.917
 19. LyLy123

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 20. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.833
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  5.291
 21. Nhật Sang

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  257
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  872
 22. Okimtuoc

   
  , Nữ, 27, from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  512
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  803
 23. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.759
  Đã được thích:
  1.015
  Điểm:
  16.545
 24. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.744
  Đã được thích:
  593
  Điểm:
  10.394
 25. phamtanan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  104
  Đã được thích:
  12
  Điểm:
  487
 26. Product

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 27. Puka hấp

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  2.367
  Đã được thích:
  375
  Điểm:
  9.306
 28. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  1.554
 29. Quizz

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  256
 30. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  271
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  287
 31. reviewvitalk

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  12
 32. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.207
  Đã được thích:
  829
  Điểm:
  9.713
 33. tamle

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  541
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  565
 34. Tinh Tinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  4
 35. TrầnHưng 1007

   
  , Nam, 27, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  163
  Đã được thích:
  72
  Điểm:
  530
 36. tructtt3

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  16
 37. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  185
 38. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.702
  Đã được thích:
  427
  Điểm:
  8.468
 39. Xabong

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.510
  Đã được thích:
  224
  Điểm:
  5.482
 40. xanhxiii

  Bình luận / trả lời:
  746
  Đã được thích:
  236
  Điểm:
  3.648
 41. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.114
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  2.399
 42. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2.202
  Đã được thích:
  362
  Điểm:
  7.506