1. abc

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  7
 2. admin

   
  , Nam, 37, from tp HỒ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  32
 3. adsys

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 4. Anh Trai Làng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  15
 5. bichthao

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  253
 6. Cameramen

   
  , Nam, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  124
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  551
 7. cuongdq4

   
  Bình luận / trả lời:
  10
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  14
 8. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.719
  Đã được thích:
  464
  Điểm:
  2.548
 9. dingyong

   
  , Nam, 47
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  62
 10. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.869
  Đã được thích:
  479
  Điểm:
  3.326
 11. Heo Mọi

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 12. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.199
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  9.222
 13. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  740
  Đã được thích:
  73
  Điểm:
  1.009
 14. Lan Quyên

   
  , Nữ, 22
  Bình luận / trả lời:
  1.858
  Đã được thích:
  64
  Điểm:
  2.146
 15. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.693
  Đã được thích:
  548
  Điểm:
  10.494
 16. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  2.517
 17. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.251
  Đã được thích:
  730
  Điểm:
  1.762
 18. LyLy123

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 19. Mai Cherry

   
  , Nữ, 28
  Bình luận / trả lời:
  81
  Đã được thích:
  4
  Điểm:
  374
 20. Mai Hương2402

   
  , Nữ, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  338
  Đã được thích:
  50
  Điểm:
  1.103
 21. nguyentt

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  6
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 22. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.828
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  5.285
 23. Okimtuoc

   
  , Nữ, 26, from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  512
  Đã được thích:
  79
  Điểm:
  803
 24. paparazzi_star

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  2.986
  Đã được thích:
  730
  Điểm:
  13.139
 25. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.744
  Đã được thích:
  593
  Điểm:
  10.394
 26. Puka hấp

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  1.251
  Đã được thích:
  105
  Điểm:
  4.902
 27. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  1.554
 28. Quizz

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  256
 29. Redkop

   
  , Nam, 32
  Bình luận / trả lời:
  269
  Đã được thích:
  104
  Điểm:
  278
 30. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.666
  Đã được thích:
  583
  Điểm:
  7.512
 31. tamle

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  540
  Đã được thích:
  63
  Điểm:
  552
 32. Thái Vinh Lợi

   
  Bình luận / trả lời:
  62
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  23
 33. tholau223

   
  , Nữ, from Hang
  Bình luận / trả lời:
  391
  Đã được thích:
  48
  Điểm:
  1.725
 34. Tinh Tinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  4
 35. Tran Van Quang

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  831
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  173
 36. tructtt3

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  16
 37. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  49
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  177
 38. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.671
  Đã được thích:
  409
  Điểm:
  8.322
 39. Xabong

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  518
  Đã được thích:
  69
  Điểm:
  1.964
 40. xanhxiii

  Bình luận / trả lời:
  746
  Đã được thích:
  236
  Điểm:
  3.648
 41. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.098
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  2.392
 42. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.883
  Đã được thích:
  305
  Điểm:
  5.954