1. abc

   
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  3
  Điểm:
  7
 2. admin

   
  , Nam, 37, from tp HỒ Chí Minh
  Bình luận / trả lời:
  57
  Đã được thích:
  9
  Điểm:
  32
 3. adsys

   
  Bình luận / trả lời:
  2
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 4. Anh Trai Làng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  15
 5. bichthao

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  222
  Đã được thích:
  33
  Điểm:
  253
 6. Cameramen

   
  , Nam, from HCMC
  Bình luận / trả lời:
  123
  Đã được thích:
  13
  Điểm:
  551
 7. cuongdq4

   
  Bình luận / trả lời:
  37
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  27
 8. Dieple

   
  , Nữ, from Thanh Hóa
  Bình luận / trả lời:
  2.705
  Đã được thích:
  463
  Điểm:
  2.548
 9. dingyong

   
  , Nam, 48
  Bình luận / trả lời:
  204
  Đã được thích:
  112
  Điểm:
  62
 10. Dongbv

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  2.906
  Đã được thích:
  487
  Điểm:
  3.390
 11. HanTutv

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  212
  Đã được thích:
  29
  Điểm:
  966
 12. Heo Mọi

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 13. Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.200
  Đã được thích:
  417
  Điểm:
  9.238
 14. huongk11

   
  Bình luận / trả lời:
  775
  Đã được thích:
  74
  Điểm:
  1.091
 15. Lan Quyên

   
  , Nữ, 23
  Bình luận / trả lời:
  2.985
  Đã được thích:
  77
  Điểm:
  2.315
 16. LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.262
  Đã được thích:
  565
  Điểm:
  11.161
 17. Long

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  525
  Điểm:
  2.517
 18. long hoàng

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.380
  Đã được thích:
  751
  Điểm:
  1.948
 19. LyLy123

   
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  0
 20. Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.819
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  5.291
 21. Okimtuoc

   
  , Nữ, 27, from TP.HCM
  Bình luận / trả lời:
  499
  Đã được thích:
  76
  Điểm:
  803
 22. paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.780
  Đã được thích:
  1.017
  Điểm:
  16.725
 23. Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  10.394
 24. phamtanan

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  319
  Đã được thích:
  88
  Điểm:
  1.643
 25. Product

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 26. Puka hấp

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  2.518
  Đã được thích:
  389
  Điểm:
  9.887
 27. QTCS

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  368
  Đã được thích:
  174
  Điểm:
  1.554
 28. Quizz

   
  , Nữ, 27
  Bình luận / trả lời:
  236
  Đã được thích:
  2
  Điểm:
  256
 29. Redkop

   
  , Nam, 33
  Bình luận / trả lời:
  267
  Đã được thích:
  106
  Điểm:
  287
 30. reviewvitalk

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  7
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  15
 31. Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.302
  Đã được thích:
  871
  Điểm:
  10.183
 32. tamle

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  545
  Đã được thích:
  65
  Điểm:
  571
 33. Tinh Tinh

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  0
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  4
 34. TrầnHưng 1007

   
  , Nam, 27, from Ho Chi Minh City, Vietnam
  Bình luận / trả lời:
  152
  Đã được thích:
  71
  Điểm:
  531
 35. tructtt3

   
  Bình luận / trả lời:
  1
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  16
 36. ViTalk.vn

   
  Bình luận / trả lời:
  50
  Đã được thích:
  53
  Điểm:
  185
 37. Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.692
  Đã được thích:
  428
  Điểm:
  8.480
 38. Xabong

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.756
  Đã được thích:
  244
  Điểm:
  6.537
 39. xanhxiii

  Bình luận / trả lời:
  746
  Đã được thích:
  236
  Điểm:
  3.648
 40. xôn xao

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.118
  Đã được thích:
  315
  Điểm:
  2.406
 41. Xuân Thịnh

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  2.248
  Đã được thích:
  364
  Điểm:
  7.822