1. 19.343

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.921
  Đã được thích:
  28.194
  Điểm:
  19.343
 2. 18.447

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.214
  Đã được thích:
  25.815
  Điểm:
  18.447
 3. 16.545

  paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.759
  Đã được thích:
  1.015
  Điểm:
  16.545
 4. 12.737

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.612
  Đã được thích:
  1.115
  Điểm:
  12.737
 5. 12.598

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.364
  Đã được thích:
  1.143
  Điểm:
  12.598
 6. 12.513

  mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.218
  Đã được thích:
  797
  Điểm:
  12.513
 7. 11.183

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.891
  Đã được thích:
  9.043
  Điểm:
  11.183
 8. 11.020

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.214
  Đã được thích:
  564
  Điểm:
  11.020
 9. 10.990

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.544
  Đã được thích:
  15.443
  Điểm:
  10.990
 10. 10.803

  Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.462
  Đã được thích:
  724
  Điểm:
  10.803
 11. 10.741

  Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.976
  Đã được thích:
  908
  Điểm:
  10.741
 12. 10.394

  Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.744
  Đã được thích:
  593
  Điểm:
  10.394
 13. 9.818

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.105
  Đã được thích:
  6.023
  Điểm:
  9.818
 14. 9.773

  Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.215
  Đã được thích:
  833
  Điểm:
  9.773
 15. 9.636

  Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.713
  Đã được thích:
  818
  Điểm:
  9.636
 16. 9.562

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  9.995
  Đã được thích:
  10.390
  Điểm:
  9.562
 17. 9.538

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  5.431
  Đã được thích:
  9.542
  Điểm:
  9.538
 18. 9.393

  Puka hấp

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  2.386
  Đã được thích:
  375
  Điểm:
  9.393
 19. 9.237

  Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.202
  Đã được thích:
  416
  Điểm:
  9.237
 20. 9.172

  Linhhan

   
  , Nữ, 21
  Bình luận / trả lời:
  1.851
  Đã được thích:
  371
  Điểm:
  9.172