1. 17.713

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  19.971
  Đã được thích:
  25.974
  Điểm:
  17.713
 2. 16.800

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.133
  Đã được thích:
  23.834
  Điểm:
  16.800
 3. 15.611

  paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.545
  Đã được thích:
  970
  Điểm:
  15.611
 4. 12.396

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.320
  Đã được thích:
  1.132
  Điểm:
  12.396
 5. 12.286

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.499
  Đã được thích:
  1.086
  Điểm:
  12.286
 6. 11.393

  mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  2.998
  Đã được thích:
  733
  Điểm:
  11.393
 7. 10.923

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.837
  Đã được thích:
  8.911
  Điểm:
  10.923
 8. 10.814

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.077
  Đã được thích:
  556
  Điểm:
  10.814
 9. 10.597

  Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.940
  Đã được thích:
  897
  Điểm:
  10.597
 10. 10.429

  Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.376
  Đã được thích:
  714
  Điểm:
  10.429
 11. 10.394

  Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  10.394
 12. 9.447

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.730
  Đã được thích:
  13.654
  Điểm:
  9.447
 13. 9.357

  Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.648
  Đã được thích:
  800
  Điểm:
  9.357
 14. 9.236

  Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.200
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  9.236
 15. 8.927

  Linhhan

   
  , Nữ, 20
  Bình luận / trả lời:
  1.814
  Đã được thích:
  368
  Điểm:
  8.927
 16. 8.799

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.842
  Đã được thích:
  5.385
  Điểm:
  8.799
 17. 8.675

  Nguyễn Thành Trung

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  2.881
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  8.675
 18. 8.654

  PTTech

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.786
  Đã được thích:
  311
  Điểm:
  8.654
 19. 8.629

  Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  1.975
  Đã được thích:
  753
  Điểm:
  8.629
 20. 8.557

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557