1. 17.021

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  19.521
  Đã được thích:
  24.980
  Điểm:
  17.021
 2. 16.090

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  13.599
  Đã được thích:
  22.866
  Điểm:
  16.090
 3. 14.584

  paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.336
  Đã được thích:
  891
  Điểm:
  14.584
 4. 12.247

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.288
  Đã được thích:
  1.118
  Điểm:
  12.247
 5. 12.165

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.468
  Đã được thích:
  1.078
  Điểm:
  12.165
 6. 11.119

  mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  2.948
  Đã được thích:
  715
  Điểm:
  11.119
 7. 10.784

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.811
  Đã được thích:
  8.847
  Điểm:
  10.784
 8. 10.680

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.932
  Đã được thích:
  550
  Điểm:
  10.680
 9. 10.564

  Hương Linh

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.928
  Đã được thích:
  891
  Điểm:
  10.564
 10. 10.394

  Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  10.394
 11. 10.285

  Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.344
  Đã được thích:
  707
  Điểm:
  10.285
 12. 9.259

  Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.619
  Đã được thích:
  796
  Điểm:
  9.259
 13. 9.236

  Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.200
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  9.236
 14. 8.779

  Linhhan

   
  , Nữ, 20
  Bình luận / trả lời:
  1.792
  Đã được thích:
  363
  Điểm:
  8.779
 15. 8.764

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.296
  Đã được thích:
  12.823
  Điểm:
  8.764
 16. 8.675

  Nguyễn Thành Trung

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  2.881
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  8.675
 17. 8.557

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 18. 8.516

  PTTech

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.766
  Đã được thích:
  306
  Điểm:
  8.516
 19. 8.431

  Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.676
  Đã được thích:
  417
  Điểm:
  8.431
 20. 8.388

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.739
  Đã được thích:
  5.100
  Điểm:
  8.388