1. 22.326

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  22.732
  Đã được thích:
  32.165
  Điểm:
  22.326
 2. 21.590

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.282
  Đã được thích:
  29.448
  Điểm:
  21.590
 3. 17.746

  paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.971
  Đã được thích:
  1.051
  Điểm:
  17.746
 4. 13.981

  mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.457
  Đã được thích:
  850
  Điểm:
  13.981
 5. 13.783

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.954
  Đã được thích:
  18.361
  Điểm:
  13.783
 6. 13.023

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  13.288
  Đã được thích:
  13.445
  Điểm:
  13.023
 7. 12.902

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.641
  Đã được thích:
  1.122
  Điểm:
  12.902
 8. 12.741

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.388
  Đã được thích:
  1.155
  Điểm:
  12.741
 9. 12.051

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.469
  Đã được thích:
  595
  Điểm:
  12.051
 10. 11.864

  Puka hấp

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.169
  Đã được thích:
  418
  Điểm:
  11.864
 11. 11.778

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  6.574
  Đã được thích:
  11.772
  Điểm:
  11.778
 12. 11.776

  Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.640
  Đã được thích:
  1.034
  Điểm:
  11.776
 13. 11.772

  Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.044
  Đã được thích:
  627
  Điểm:
  11.772
 14. 11.647

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.558
  Đã được thích:
  7.157
  Điểm:
  11.647
 15. 11.488

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.952
  Đã được thích:
  9.213
  Điểm:
  11.488
 16. 11.358

  Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  4.266
  Đã được thích:
  10.953
  Điểm:
  11.358
 17. 10.851

  Gaconlonton

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.460
  Đã được thích:
  734
  Điểm:
  10.851
 18. 10.632

  Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.952
  Đã được thích:
  905
  Điểm:
  10.632
 19. 10.591

  Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.511
  Đã được thích:
  482
  Điểm:
  10.591
 20. 10.340

  ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an province
  Bình luận / trả lời:
  5.558
  Đã được thích:
  2.115
  Điểm:
  10.340