1. 16.023

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  18.756
  Đã được thích:
  23.135
  Điểm:
  16.023
 2. 15.072

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  12.923
  Đã được thích:
  21.434
  Điểm:
  15.072
 3. 13.139

  paparazzi_star

   
  , 21
  Bình luận / trả lời:
  2.986
  Đã được thích:
  730
  Điểm:
  13.139
 4. 12.220

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.482
  Đã được thích:
  1.084
  Điểm:
  12.220
 5. 12.155

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.270
  Đã được thích:
  1.105
  Điểm:
  12.155
 6. 11.166

  mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  2.970
  Đã được thích:
  712
  Điểm:
  11.166
 7. 10.683

  Hương Linh

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.952
  Đã được thích:
  889
  Điểm:
  10.683
 8. 10.494

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.693
  Đã được thích:
  548
  Điểm:
  10.494
 9. 10.394

  Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.744
  Đã được thích:
  593
  Điểm:
  10.394
 10. 10.339

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.714
  Đã được thích:
  8.578
  Điểm:
  10.339
 11. 10.301

  Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.351
  Đã được thích:
  706
  Điểm:
  10.301
 12. 9.222

  Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.199
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  9.222
 13. 9.144

  Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.596
  Đã được thích:
  793
  Điểm:
  9.144
 14. 8.831

  Nguyễn Thành Trung

   
  , Nam, 27
  Bình luận / trả lời:
  2.915
  Đã được thích:
  572
  Điểm:
  8.831
 15. 8.618

  Linhhan

   
  , Nữ, 20
  Bình luận / trả lời:
  1.767
  Đã được thích:
  358
  Điểm:
  8.618
 16. 8.557

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 17. 8.347

  PTTech

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  1.742
  Đã được thích:
  297
  Điểm:
  8.347
 18. 8.322

  Wind_Slash

   
  , Nam, from Hà Nội
  Bình luận / trả lời:
  2.671
  Đã được thích:
  409
  Điểm:
  8.322
 19. 8.134

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.695
  Đã được thích:
  4.973
  Điểm:
  8.134
 20. 8.009

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.968
  Đã được thích:
  6.910
  Điểm:
  8.009