1. 18.460

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.431
  Đã được thích:
  27.046
  Điểm:
  18.460
 2. 17.567

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.639
  Đã được thích:
  24.737
  Điểm:
  17.567
 3. 16.178

  paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.667
  Đã được thích:
  997
  Điểm:
  16.178
 4. 12.491

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.341
  Đã được thích:
  1.141
  Điểm:
  12.491
 5. 12.399

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.535
  Đã được thích:
  1.094
  Điểm:
  12.399
 6. 11.907

  mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.090
  Đã được thích:
  767
  Điểm:
  11.907
 7. 11.113

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.879
  Đã được thích:
  9.016
  Điểm:
  11.113
 8. 10.906

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.142
  Đã được thích:
  564
  Điểm:
  10.906
 9. 10.609

  Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.946
  Đã được thích:
  903
  Điểm:
  10.609
 10. 10.547

  Gaconlonton

   
  , Nam, 24
  Bình luận / trả lời:
  3.401
  Đã được thích:
  716
  Điểm:
  10.547
 11. 10.394

  Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.723
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  10.394
 12. 10.170

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.145
  Đã được thích:
  14.574
  Điểm:
  10.170
 13. 9.468

  Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.675
  Đã được thích:
  813
  Điểm:
  9.468
 14. 9.236

  Hóng hớt

   
  Bình luận / trả lời:
  2.200
  Đã được thích:
  415
  Điểm:
  9.236
 15. 9.190

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.931
  Đã được thích:
  5.583
  Điểm:
  9.190
 16. 9.091

  Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.073
  Đã được thích:
  795
  Điểm:
  9.091
 17. 9.039

  Linhhan

   
  , Nữ, 20
  Bình luận / trả lời:
  1.830
  Đã được thích:
  369
  Điểm:
  9.039
 18. 8.813

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  5.039
  Đã được thích:
  8.682
  Điểm:
  8.813
 19. 8.782

  PTTech

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  1.804
  Đã được thích:
  317
  Điểm:
  8.782
 20. 8.675

  Nguyễn Thành Trung

   
  , Nam, 28
  Bình luận / trả lời:
  2.881
  Đã được thích:
  566
  Điểm:
  8.675