1. 20.799

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  21.847
  Đã được thích:
  30.373
  Điểm:
  20.799
 2. 19.926

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  16.114
  Đã được thích:
  27.487
  Điểm:
  19.926
 3. 17.120

  paparazzi_star

   
  , 22
  Bình luận / trả lời:
  3.849
  Đã được thích:
  1.031
  Điểm:
  17.120
 4. 13.222

  mod_dung_ban_em

   
  Bình luận / trả lời:
  3.324
  Đã được thích:
  833
  Điểm:
  13.222
 5. 12.862

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.632
  Đã được thích:
  1.118
  Điểm:
  12.862
 6. 12.726

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.385
  Đã được thích:
  1.155
  Điểm:
  12.726
 7. 12.392

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.269
  Đã được thích:
  17.088
  Điểm:
  12.392
 8. 11.505

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.355
  Đã được thích:
  591
  Điểm:
  11.505
 9. 11.455

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.944
  Đã được thích:
  9.195
  Điểm:
  11.455
 10. 11.244

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  11.777
  Đã được thích:
  12.215
  Điểm:
  11.244
 11. 10.837

  Gaconlonton

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.457
  Đã được thích:
  733
  Điểm:
  10.837
 12. 10.825

  Puka hấp

   
  , Nữ, 24
  Bình luận / trả lời:
  2.791
  Đã được thích:
  409
  Điểm:
  10.825
 13. 10.782

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.343
  Đã được thích:
  6.662
  Điểm:
  10.782
 14. 10.755

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  6.144
  Đã được thích:
  11.029
  Điểm:
  10.755
 15. 10.739

  Saint Dain

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.422
  Đã được thích:
  934
  Điểm:
  10.739
 16. 10.632

  Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.952
  Đã được thích:
  905
  Điểm:
  10.632
 17. 10.540

  Pé Tít 88

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  2.760
  Đã được thích:
  594
  Điểm:
  10.540
 18. 10.158

  Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.820
  Đã được thích:
  9.740
  Điểm:
  10.158
 19. 10.106

  ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  5.455
  Đã được thích:
  2.086
  Điểm:
  10.106
 20. 9.849

  Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.750
  Đã được thích:
  828
  Điểm:
  9.849