1. 33.260

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  23.244
  Đã được thích:
  33.260
  Điểm:
  23.160
 2. 30.266

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  17.720
  Đã được thích:
  30.266
  Điểm:
  22.414
 3. 19.142

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  9.426
  Đã được thích:
  19.142
  Điểm:
  14.567
 4. 14.390

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  14.141
  Đã được thích:
  14.390
  Điểm:
  13.951
 5. 12.228

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  6.773
  Đã được thích:
  12.228
  Điểm:
  12.362
 6. 11.858

  Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  4.529
  Đã được thích:
  11.858
  Điểm:
  12.046
 7. 11.693

  ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  7.361
  Đã được thích:
  11.693
  Điểm:
  6.798
 8. 9.213

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.952
  Đã được thích:
  9.213
  Điểm:
  11.488
 9. 7.944

  Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8.586
  Đã được thích:
  7.944
  Điểm:
  10.305
 10. 7.863

  Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  4.407
  Đã được thích:
  7.863
  Điểm:
  9.307
 11. 7.373

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 12. 7.279

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.611
  Đã được thích:
  7.279
  Điểm:
  11.925
 13. 6.908

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.966
  Đã được thích:
  6.908
  Điểm:
  8.009
 14. 6.424

  Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  4.428
  Đã được thích:
  6.424
  Điểm:
  10.034
 15. 6.311

  Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.442
  Đã được thích:
  6.311
  Điểm:
  8.603
 16. 6.045

  Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.644
  Đã được thích:
  6.045
  Điểm:
  10.215
 17. 5.980

  blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  5.854
  Đã được thích:
  5.980
  Điểm:
  9.610
 18. 5.624

  thấy sao nói vậy

   
  , 41
  Bình luận / trả lời:
  4.303
  Đã được thích:
  5.624
  Điểm:
  9.814
 19. 5.509

  Phán-Quan

  Bình luận / trả lời:
  3.359
  Đã được thích:
  5.509
  Điểm:
  5.423
 20. 4.920

  Đức Minh Dương

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5.476
  Đã được thích:
  4.920
  Điểm:
  5.229