1. 25.974

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  19.971
  Đã được thích:
  25.974
  Điểm:
  17.713
 2. 23.834

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.133
  Đã được thích:
  23.834
  Điểm:
  16.800
 3. 13.654

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.730
  Đã được thích:
  13.654
  Điểm:
  9.447
 4. 8.911

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.837
  Đã được thích:
  8.911
  Điểm:
  10.923
 5. 8.363

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  8.157
  Đã được thích:
  8.363
  Điểm:
  7.673
 6. 8.308

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.873
  Đã được thích:
  8.308
  Điểm:
  8.323
 7. 7.494

  Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.138
  Đã được thích:
  7.494
  Điểm:
  8.005
 8. 7.373

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 9. 6.910

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.968
  Đã được thích:
  6.910
  Điểm:
  8.009
 10. 5.794

  ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  3.907
  Đã được thích:
  5.794
  Điểm:
  3.232
 11. 5.509

  Phán-Quan

  Bình luận / trả lời:
  3.359
  Đã được thích:
  5.509
  Điểm:
  5.423
 12. 5.385

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.842
  Đã được thích:
  5.385
  Điểm:
  8.799
 13. 4.778

  Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.926
  Đã được thích:
  4.778
  Điểm:
  5.321
 14. 4.660

  Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5.865
  Đã được thích:
  4.660
  Điểm:
  6.971
 15. 4.658

  Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.201
  Đã được thích:
  4.658
  Điểm:
  7.384
 16. 4.589

  Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1.798
  Đã được thích:
  4.589
  Điểm:
  6.509
 17. 4.212

  Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.301
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  5.414
 18. 4.122

  thấy sao nói vậy

   
  , 40
  Bình luận / trả lời:
  3.268
  Đã được thích:
  4.122
  Điểm:
  7.061
 19. 4.035

  Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.736
  Đã được thích:
  4.035
  Điểm:
  3.401
 20. 4.024

  Dung Doan 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.114
  Đã được thích:
  4.024
  Điểm:
  4.420