1. 24.980

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  19.521
  Đã được thích:
  24.980
  Điểm:
  17.021
 2. 22.866

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  13.599
  Đã được thích:
  22.866
  Điểm:
  16.090
 3. 12.823

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.296
  Đã được thích:
  12.823
  Điểm:
  8.764
 4. 8.847

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.811
  Đã được thích:
  8.847
  Điểm:
  10.784
 5. 7.873

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.692
  Đã được thích:
  7.873
  Điểm:
  7.807
 6. 7.373

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 7. 7.226

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  7.115
  Đã được thích:
  7.226
  Điểm:
  6.860
 8. 6.910

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.968
  Đã được thích:
  6.910
  Điểm:
  8.009
 9. 6.541

  Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  2.850
  Đã được thích:
  6.541
  Điểm:
  7.410
 10. 5.509

  Phán-Quan

  Bình luận / trả lời:
  3.359
  Đã được thích:
  5.509
  Điểm:
  5.423
 11. 5.100

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.739
  Đã được thích:
  5.100
  Điểm:
  8.388
 12. 4.464

  Heocon2015

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.760
  Đã được thích:
  4.464
  Điểm:
  6.383
 13. 4.431

  Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.054
  Đã được thích:
  4.431
  Điểm:
  6.959
 14. 4.260

  ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  2.978
  Đã được thích:
  4.260
  Điểm:
  2.551
 15. 4.212

  Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.301
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  5.414
 16. 4.135

  Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.591
  Đã được thích:
  4.135
  Điểm:
  4.682
 17. 4.024

  Dung Doan 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.114
  Đã được thích:
  4.024
  Điểm:
  4.420
 18. 3.981

  Back2U

   
  , 20
  Bình luận / trả lời:
  1.714
  Đã được thích:
  3.981
  Điểm:
  3.297
 19. 3.830

  thấy sao nói vậy

   
  , 40
  Bình luận / trả lời:
  3.048
  Đã được thích:
  3.830
  Điểm:
  6.570
 20. 3.791

  Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5.303
  Đã được thích:
  3.791
  Điểm:
  6.331