1. 23.135

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  18.756
  Đã được thích:
  23.135
  Điểm:
  16.023
 2. 21.434

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  12.923
  Đã được thích:
  21.434
  Điểm:
  15.072
 3. 11.361

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  5.690
  Đã được thích:
  11.361
  Điểm:
  7.807
 4. 8.578

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.714
  Đã được thích:
  8.578
  Điểm:
  10.339
 5. 7.373

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 6. 7.328

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.402
  Đã được thích:
  7.328
  Điểm:
  7.441
 7. 6.910

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.968
  Đã được thích:
  6.910
  Điểm:
  8.009
 8. 5.665

  Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  2.583
  Đã được thích:
  5.665
  Điểm:
  6.645
 9. 5.603

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  5.838
  Đã được thích:
  5.603
  Điểm:
  5.689
 10. 5.509

  Phán-Quan

  Bình luận / trả lời:
  3.359
  Đã được thích:
  5.509
  Điểm:
  5.423
 11. 4.972

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.695
  Đã được thích:
  4.972
  Điểm:
  8.134
 12. 4.153

  Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.267
  Đã được thích:
  4.153
  Điểm:
  5.294
 13. 4.024

  Dung Doan 2

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.114
  Đã được thích:
  4.024
  Điểm:
  4.420
 14. 3.891

  Back2U

   
  , 19
  Bình luận / trả lời:
  1.669
  Đã được thích:
  3.891
  Điểm:
  3.120
 15. 3.778

  Heocon2015

   
  , Nam, 36
  Bình luận / trả lời:
  1.614
  Đã được thích:
  3.778
  Điểm:
  5.855
 16. 3.632

  SugarBabeSg

   
  , Nữ, from Saigon yêu thương
  Bình luận / trả lời:
  3.245
  Đã được thích:
  3.632
  Điểm:
  4.467
 17. 3.570

  Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  2.638
  Đã được thích:
  3.570
  Điểm:
  6.069
 18. 3.428

  Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  2.252
  Đã được thích:
  3.428
  Điểm:
  3.956
 19. 3.316

  Mi Sa 2

  Bình luận / trả lời:
  2.593
  Đã được thích:
  3.316
  Điểm:
  3.097
 20. 3.287

  blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  3.303
  Đã được thích:
  3.287
  Điểm:
  5.255