1. 28.008

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.843
  Đã được thích:
  28.008
  Điểm:
  19.229
 2. 25.672

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.125
  Đã được thích:
  25.672
  Điểm:
  18.331
 3. 15.313

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.471
  Đã được thích:
  15.313
  Điểm:
  10.880
 4. 10.268

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  9.874
  Đã được thích:
  10.268
  Điểm:
  9.418
 5. 9.452

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  5.397
  Đã được thích:
  9.452
  Điểm:
  9.464
 6. 9.098

  ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  5.796
  Đã được thích:
  9.098
  Điểm:
  4.759
 7. 9.036

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.885
  Đã được thích:
  9.036
  Điểm:
  11.163
 8. 8.731

  Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.499
  Đã được thích:
  8.731
  Điểm:
  9.081
 9. 7.373

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 10. 6.908

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.966
  Đã được thích:
  6.908
  Điểm:
  8.009
 11. 5.958

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.075
  Đã được thích:
  5.958
  Điểm:
  9.730
 12. 5.957

  Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  6.925
  Đã được thích:
  5.957
  Điểm:
  8.246
 13. 5.681

  Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.345
  Đã được thích:
  5.681
  Điểm:
  6.430
 14. 5.509

  Phán-Quan

  Bình luận / trả lời:
  3.359
  Đã được thích:
  5.509
  Điểm:
  5.423
 15. 5.016

  Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  1.937
  Đã được thích:
  5.016
  Điểm:
  6.997
 16. 4.699

  Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.224
  Đã được thích:
  4.699
  Điểm:
  7.517
 17. 4.666

  thấy sao nói vậy

   
  , 41
  Bình luận / trả lời:
  3.613
  Đã được thích:
  4.666
  Điểm:
  8.079
 18. 4.481

  blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  4.380
  Đã được thích:
  4.481
  Điểm:
  7.236
 19. 4.274

  Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.632
  Đã được thích:
  4.274
  Điểm:
  7.551
 20. 4.212

  Katy.TX

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.300
  Đã được thích:
  4.212
  Điểm:
  5.414