1. 29.203

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  21.382
  Đã được thích:
  29.203
  Điểm:
  20.027
 2. 26.665

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.683
  Đã được thích:
  26.665
  Điểm:
  19.137
 3. 16.263

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.893
  Đã được thích:
  16.263
  Điểm:
  11.665
 4. 11.314

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  10.845
  Đã được thích:
  11.314
  Điểm:
  10.345
 5. 10.384

  ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  6.613
  Đã được thích:
  10.384
  Điểm:
  5.530
 6. 10.323

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  5.822
  Đã được thích:
  10.323
  Điểm:
  10.136
 7. 9.168

  Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.640
  Đã được thích:
  9.168
  Điểm:
  9.585
 8. 9.116

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.920
  Đã được thích:
  9.116
  Điểm:
  11.314
 9. 7.373

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 10. 6.908

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.966
  Đã được thích:
  6.908
  Điểm:
  8.009
 11. 6.597

  Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7.433
  Đã được thích:
  6.597
  Điểm:
  8.917
 12. 6.350

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.227
  Đã được thích:
  6.350
  Điểm:
  10.278
 13. 6.127

  Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  3.581
  Đã được thích:
  6.127
  Điểm:
  6.992
 14. 5.509

  Phán-Quan

  Bình luận / trả lời:
  3.359
  Đã được thích:
  5.509
  Điểm:
  5.423
 15. 5.251

  Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.015
  Đã được thích:
  5.251
  Điểm:
  7.286
 16. 4.941

  thấy sao nói vậy

   
  , 41
  Bình luận / trả lời:
  3.802
  Đã được thích:
  4.941
  Điểm:
  8.577
 17. 4.919

  blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  4.849
  Đã được thích:
  4.919
  Điểm:
  7.834
 18. 4.713

  Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.230
  Đã được thích:
  4.713
  Điểm:
  7.554
 19. 4.662

  Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  2.841
  Đã được thích:
  4.662
  Điểm:
  8.119
 20. 4.334

  Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  2.936
  Đã được thích:
  4.334
  Điểm:
  6.965