1. 31.298

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  22.304
  Đã được thích:
  31.298
  Điểm:
  21.582
 2. 28.437

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  16.666
  Đã được thích:
  28.437
  Điểm:
  20.756
 3. 17.787

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  8.634
  Đã được thích:
  17.787
  Điểm:
  13.104
 4. 12.863

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  12.603
  Đã được thích:
  12.863
  Điểm:
  12.172
 5. 11.482

  ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  7.240
  Đã được thích:
  11.482
  Điểm:
  6.352
 6. 11.336

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  6.346
  Đã được thích:
  11.336
  Điểm:
  11.234
 7. 10.206

  Chotestmay

   
  , Nam, 72
  Bình luận / trả lời:
  3.996
  Đã được thích:
  10.206
  Điểm:
  10.716
 8. 9.210

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.951
  Đã được thích:
  9.210
  Điểm:
  11.484
 9. 7.851

  Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  8.534
  Đã được thích:
  7.851
  Điểm:
  10.225
 10. 7.373

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 11. 7.079

  Nguyễn Y Vân

   
  , Nữ, from Nhà ba má
  Bình luận / trả lời:
  4.000
  Đã được thích:
  7.079
  Điểm:
  8.167
 12. 6.933

  Bá Kiến

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.456
  Đã được thích:
  6.933
  Điểm:
  11.226
 13. 6.908

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.966
  Đã được thích:
  6.908
  Điểm:
  8.009
 14. 5.767

  Heocon2015

   
  , Nam, 37
  Bình luận / trả lời:
  2.202
  Đã được thích:
  5.767
  Điểm:
  7.901
 15. 5.509

  Phán-Quan

  Bình luận / trả lời:
  3.359
  Đã được thích:
  5.509
  Điểm:
  5.423
 16. 5.494

  thấy sao nói vậy

   
  , 41
  Bình luận / trả lời:
  4.208
  Đã được thích:
  5.494
  Điểm:
  9.516
 17. 5.468

  Moon-Light

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  3.315
  Đã được thích:
  5.468
  Điểm:
  9.252
 18. 5.356

  Ma Nữ Vô Tình

   
  , Nữ, from Tuyệt Tình Cốc
  Bình luận / trả lời:
  3.647
  Đã được thích:
  5.356
  Điểm:
  8.481
 19. 5.349

  blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  5.280
  Đã được thích:
  5.349
  Điểm:
  8.534
 20. 4.715

  Cu-Tì

   
  Bình luận / trả lời:
  3.236
  Đã được thích:
  4.715
  Điểm:
  7.581