4444

4444

 
Chia sẻ:
1
|
Bình luận / trả lời:
1.354
|
Đã được thích:
801
  Điểm: 1771
Tâm ở đâu , thân ở đấy . Chết rồi thì về đâu , thân ở lại . " Làm tất cả việc Thiện , không làm những việc ác "

Ân Vô Sở Chụ , Nhi Sanh Kì Tâm
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bô Tát
Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai
Nam Mô Vô Tướng Như Lai
Nam Mô Thường Chụ Thập Phương Chúng Sanh Pháp Giới .

Giàu / Nghèo khác gì nhau , giống gì nhau người . Giàu cũng chỉ là cái xác khô ăn mặc đậm màu mè chút thôi , ăn uống dư rồi đổ đi hoang phí . Nghèo cũng lá cái xác khô quần áo nhạt màu , ăn uống đạm bạt . Hết phước rồi duyên tới thì cũng đi , bộ xương khô này cũng ko thể khoác những thứ đó nưa .Mà đến Diêm La Điện để bắt đầu cái quả nệ mà đã tạo ra khi cung phụng cái túi da thối này .

Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát .

Đát Điệt Tha
Án
A Na Lệ
Tỳ Xá Đề
Bệ Ra
Bạt Xà Ra , Đà Rị
Bàn đà , Bàn Đà Nể
Bạt Xà Ra
Bán Ni Phấn
Hổ Hồng Đô Lô Ung Phấn
Ta Bà Ha

Nam Mô Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh .
Nam Mô Chánh Pháp Minh Tuyên Hoá Bồ Tát Ma Ha Tát .

Sất Đà Nễ
A Ca Ra
Mật Rị Trụ
Bát Rị Đát , Ra Gia
Nảnh Yết Rị .

Nguyện Hồi Hướng Thường Chụ Thập Phương Chúng Sanh Giới Và Chúng Sanh Pháp Giới .

Nguyện Cùng Chúng Sanh Pháp Giới Đồng Nguyện Thành Phật Vãng Sanh Cõi Niết Bàn .

Nguyện Đồng Hành Cùng Mười Phương Pháp Giới Hộ Trì Chánh Pháp , Cứu Khổ Chúng Sanh Trong Luân Hồi Lục Đạo , Và Ác Đạo .

dieuphapam.net/dpa/kinh-dia-tang-bo-tat-bon-nguyen-giang-thuat.1581/[/url][/url][/url][/url]

dieuphapam.net/dpa/kinh-thu-lang-nghiem-giang-thuat-quyen-02.1574/[/url][/url][/url][/url]
Giới tính: Không xác định
 • Đang tải...
 • Đang tải...
 • Web:
  http://dieuphapam.net/dpa/kinh-dia-tang-bo-tat-bon-nguyen-giang-thuat.1581/
  Nơi ở:
  VạnĐiềuLànhHiếuĐứngTrước ,VạnĐiềuÁcDâmĐứngĐầu .
  Về bản thân:
  Tâm ở đâu , thân ở đấy . Chết rồi thì về đâu , thân ở lại . " Làm tất cả việc Thiện , không làm những việc ác "

  Ân Vô Sở Chụ , Nhi Sanh Kì Tâm
  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bô Tát
  Nam Mô Ba Đầu Ma Thắng Như Lai
  Nam Mô Vô Tướng Như Lai
  Nam Mô Thường Chụ Thập Phương Chúng Sanh Pháp Giới .

  Giàu / Nghèo khác gì nhau , giống gì nhau người . Giàu cũng chỉ là cái xác khô ăn mặc đậm màu mè chút thôi , ăn uống dư rồi đổ đi hoang phí . Nghèo cũng lá cái xác khô quần áo nhạt màu , ăn uống đạm bạt . Hết phước rồi duyên tới thì cũng đi , bộ xương khô này cũng ko thể khoác những thứ đó nưa .Mà đến Diêm La Điện để bắt đầu cái quả nệ mà đã tạo ra khi cung phụng cái túi da thối này .

  Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát .

  Đát Điệt Tha
  Án
  A Na Lệ
  Tỳ Xá Đề
  Bệ Ra
  Bạt Xà Ra , Đà Rị
  Bàn đà , Bàn Đà Nể
  Bạt Xà Ra
  Bán Ni Phấn
  Hổ Hồng Đô Lô Ung Phấn
  Ta Bà Ha

  Nam Mô Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh .
  Nam Mô Chánh Pháp Minh Tuyên Hoá Bồ Tát Ma Ha Tát .

  Sất Đà Nễ
  A Ca Ra
  Mật Rị Trụ
  Bát Rị Đát , Ra Gia
  Nảnh Yết Rị .

  Nguyện Hồi Hướng Thường Chụ Thập Phương Chúng Sanh Giới Và Chúng Sanh Pháp Giới .

  Nguyện Cùng Chúng Sanh Pháp Giới Đồng Nguyện Thành Phật Vãng Sanh Cõi Niết Bàn .

  Nguyện Đồng Hành Cùng Mười Phương Pháp Giới Hộ Trì Chánh Pháp , Cứu Khổ Chúng Sanh Trong Luân Hồi Lục Đạo , Và Ác Đạo .

  dieuphapam.net/dpa/kinh-dia-tang-bo-tat-bon-nguyen-giang-thuat.1581/[/url][/url][/url][/url]

  dieuphapam.net/dpa/kinh-thu-lang-nghiem-giang-thuat-quyen-02.1574/[/url][/url][/url][/url]