1. 20.932

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  20.932
  Đã được thích:
  28.210
  Điểm:
  19.360
 2. 15.230

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  15.230
  Đã được thích:
  25.849
  Điểm:
  18.465
 3. 10.004

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 63
  Bình luận / trả lời:
  10.004
  Đã được thích:
  10.397
  Điểm:
  9.568
 4. 8.584

  dienlanhtatthanh

   
  , Nam, 30
  Bình luận / trả lời:
  8.584
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  16
 5. 7.545

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  7.545
  Đã được thích:
  15.451
  Điểm:
  11.004
 6. 7.038

  Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  7.038
  Đã được thích:
  6.072
  Điểm:
  8.355
 7. 6.966

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.966
  Đã được thích:
  6.908
  Điểm:
  8.009
 8. 5.949

  ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  5.949
  Đã được thích:
  9.333
  Điểm:
  4.884
 9. 5.440

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  5.440
  Đã được thích:
  9.547
  Điểm:
  9.554
 10. 5.214

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.214
  Đã được thích:
  564
  Điểm:
  11.020
 11. 4.925

  Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  4.925
  Đã được thích:
  3.870
  Điểm:
  7.744
 12. 4.891

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.891
  Đã được thích:
  9.046
  Điểm:
  11.186
 13. 4.840

  ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.840
  Đã được thích:
  1.845
  Điểm:
  8.870
 14. 4.724

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.724
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 15. 4.609

  tungtrinh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.609
  Đã được thích:
  1.297
  Điểm:
  5.398
 16. 4.582

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.582
  Đã được thích:
  1.104
  Điểm:
  12.608
 17. 4.394

  blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  4.394
  Đã được thích:
  4.526
  Điểm:
  7.296
 18. 4.364

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.364
  Đã được thích:
  1.143
  Điểm:
  12.598
 19. 4.351

  quangle16

   
  , Nam, 40
  Bình luận / trả lời:
  4.351
  Đã được thích:
  0
  Điểm:
  10
 20. 4.042

  mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  6.251