1. 18.723

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  18.723
  Đã được thích:
  23.060
  Điểm:
  15.985
 2. 12.853

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  12.853
  Đã được thích:
  21.311
  Điểm:
  15.016
 3. 6.968

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.968
  Đã được thích:
  6.910
  Điểm:
  8.009
 4. 5.759

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  5.759
  Đã được thích:
  5.553
  Điểm:
  5.631
 5. 5.658

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  5.658
  Đã được thích:
  11.309
  Điểm:
  7.776
 6. 4.725

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 7. 4.699

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.699
  Đã được thích:
  8.549
  Điểm:
  10.305
 8. 4.683

  tungtrinh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.683
  Đã được thích:
  1.301
  Điểm:
  5.398
 9. 4.671

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.671
  Đã được thích:
  548
  Điểm:
  10.469
 10. 4.482

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.482
  Đã được thích:
  1.084
  Điểm:
  12.220
 11. 4.410

  Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  4.410
  Đã được thích:
  2.297
  Điểm:
  5.425
 12. 4.342

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.342
  Đã được thích:
  7.226
  Điểm:
  7.393
 13. 4.269

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.269
  Đã được thích:
  1.105
  Điểm:
  12.147
 14. 4.042

  mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  6.250
 15. 3.952

  Hương Linh

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.952
  Đã được thích:
  889
  Điểm:
  10.683
 16. 3.828

  Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.828
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  5.285
 17. 3.658

  ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  3.658
  Đã được thích:
  1.297
  Điểm:
  6.227
 18. 3.596

  Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.596
  Đã được thích:
  793
  Điểm:
  9.144
 19. 3.432

  Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.432
  Đã được thích:
  2.658
  Điểm:
  5.612
 20. 3.359

  Phán-Quan

  Bình luận / trả lời:
  3.359
  Đã được thích:
  5.509
  Điểm:
  5.423