1. 19.383

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  19.383
  Đã được thích:
  24.694
  Điểm:
  16.833
 2. 13.486

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  13.486
  Đã được thích:
  22.592
  Điểm:
  15.900
 3. 6.968

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.968
  Đã được thích:
  6.910
  Điểm:
  8.009
 4. 6.893

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  6.893
  Đã được thích:
  6.923
  Điểm:
  6.650
 5. 6.171

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.171
  Đã được thích:
  12.614
  Điểm:
  8.578
 6. 5.140

  Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5.140
  Đã được thích:
  3.503
  Điểm:
  6.161
 7. 4.903

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.903
  Đã được thích:
  550
  Điểm:
  10.660
 8. 4.788

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.788
  Đã được thích:
  8.804
  Điểm:
  10.701
 9. 4.725

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 10. 4.673

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.673
  Đã được thích:
  7.838
  Điểm:
  7.735
 11. 4.609

  tungtrinh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.609
  Đã được thích:
  1.297
  Điểm:
  5.398
 12. 4.464

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.464
  Đã được thích:
  1.078
  Điểm:
  12.141
 13. 4.278

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.278
  Đã được thích:
  1.111
  Điểm:
  12.216
 14. 4.042

  mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  6.251
 15. 4.028

  ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.028
  Đã được thích:
  1.510
  Điểm:
  6.945
 16. 3.928

  Hương Linh

   
  , Nữ, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.928
  Đã được thích:
  891
  Điểm:
  10.564
 17. 3.819

  Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.819
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  5.290
 18. 3.612

  Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.612
  Đã được thích:
  2.837
  Điểm:
  5.949
 19. 3.612

  Winter Wind

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  3.612
  Đã được thích:
  794
  Điểm:
  9.234
 20. 3.409

  blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  3.409
  Đã được thích:
  3.451
  Điểm:
  5.545