1. 19.939

  Perth. WA

   
  Bình luận / trả lời:
  19.939
  Đã được thích:
  25.888
  Điểm:
  17.677
 2. 14.089

  Bút Chẳng Tà

   
  , Nam, from Hốc Bà Tó, Q4
  Bình luận / trả lời:
  14.089
  Đã được thích:
  23.762
  Điểm:
  16.762
 3. 8.103

  Huỳnh DŨng 0141954

   
  , Nam, 62
  Bình luận / trả lời:
  8.103
  Đã được thích:
  8.315
  Điểm:
  7.643
 4. 6.968

  cuồng ánh viên

   
  , Nam, from tphcm
  Bình luận / trả lời:
  6.968
  Đã được thích:
  6.910
  Điểm:
  8.009
 5. 6.710

  LoveMod

  Bình luận / trả lời:
  6.710
  Đã được thích:
  13.605
  Điểm:
  9.413
 6. 5.827

  Van Hai Tran

   
  , Nam
  Bình luận / trả lời:
  5.827
  Đã được thích:
  4.614
  Điểm:
  6.928
 7. 5.073

  LeViet

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  5.073
  Đã được thích:
  556
  Điểm:
  10.810
 8. 4.869

  Tứ Diệu Đế

   
  , Nam, from BRVT
  Bình luận / trả lời:
  4.869
  Đã được thích:
  8.291
  Điểm:
  8.302
 9. 4.837

  Công và Minh

   
  , Nam, from TP Huế
  Bình luận / trả lời:
  4.837
  Đã được thích:
  8.911
  Điểm:
  10.923
 10. 4.725

  Tiểu Nữ

   
  , Nữ, from Tp.HCM
  Bình luận / trả lời:
  4.725
  Đã được thích:
  7.373
  Điểm:
  8.557
 11. 4.683

  tungtrinh

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.683
  Đã được thích:
  1.301
  Điểm:
  5.398
 12. 4.529

  Anh Tuấn Lê

   
  , Nam, 25
  Bình luận / trả lời:
  4.529
  Đã được thích:
  1.097
  Điểm:
  12.415
 13. 4.394

  ancamlomvital

   
  , Nam, from Nghệ an
  Bình luận / trả lời:
  4.394
  Đã được thích:
  1.653
  Điểm:
  7.679
 14. 4.320

  Quốc Hoàng

   
  , Nam, 26
  Bình luận / trả lời:
  4.320
  Đã được thích:
  1.132
  Điểm:
  12.396
 15. 4.042

  mây trôi

   
  Bình luận / trả lời:
  4.042
  Đã được thích:
  3.272
  Điểm:
  6.251
 16. 3.968

  Hương Linh

   
  , Nữ, 26
  Bình luận / trả lời:
  3.968
  Đã được thích:
  902
  Điểm:
  10.727
 17. 3.918

  Bamevacon

   
  , Nữ
  Bình luận / trả lời:
  3.918
  Đã được thích:
  3.055
  Điểm:
  6.414
 18. 3.833

  Nhã Lâm

   
  Bình luận / trả lời:
  3.833
  Đã được thích:
  209
  Điểm:
  5.290
 19. 3.832

  ONLY LOVE

   
  , 36
  Bình luận / trả lời:
  3.832
  Đã được thích:
  5.677
  Điểm:
  3.206
 20. 3.685

  blue bird

   
  Bình luận / trả lời:
  3.685
  Đã được thích:
  3.764
  Điểm:
  6.113